Notater og litterære tekster

Listen inneholder de 663 notatene og litterære tekstene, som er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM N 1. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Jeg fik ikke sove – j så den lille striben mellem ridauerne lysne mere og mere – {v}jeg vendte mig hed i sengen – Det var jo så tydeli – ‹var› at  …  ingen andre havde fundet det ud før mig – bare vente – bare tålmodighed – når et hvist antal af en farve er kommen ud så sætte på den anden farve – taber man så vente – til en anden – gang – n{ … }år jeg nu har vundet en større sum – vover jeg mer – af gangen – jeg blir rig – – hvor tydelig det – er – jeg kan så bare hellige mig for mit arbeid – ‹Men vinder mer› for den rene kunst – og når jeg sender hjem – en seddel på – 1000 frs – hvor de vil bli forbauset –»
MM N 3. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Nizz { … }er Glædens, sundhedens og skjønhedens by.»
MM N 4. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«farbe farvel da sa jeg og tog dem i Hånden.»
MM N 5. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«God dag { … }God dag – jeg vilde gå bort til mit arbeide – Du Munch – ja»
MM N 6. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Det er nok noget galt hjemme hos dig –»
MM N 7. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«øinene – Opvarterne så bort { … }mod mig –»
MM N 8. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«med den ene hånd over maven.»
MM N 9. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«på disse linjer jeg ved ikke hvorlænge det så så mærkværdigt engelt enkelt og naturligt ud – som det skulde så være.»
MM N 10. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Jeg var atter på mit værelse –»
MM N 11. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«J så på»
MM N 12. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Den Jæger – du han var hard – ved du hva han sa»
MM N 13. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«se v hvor alle de rare hoderne som kikker fra samme kant –»
MM N 14. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Ja gjør det vel da sa {h}Hertzberg Men jeg hadde allerede»
MM N 15. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
« … »
MM N 16. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Det var så mange småting – som dukket op – små begivenheder som naget mig – Ord som hadde såret – jeg hadde været kold – is – når han var blød og vilde ha forsoning – \Og han var så blød.
MM N 17. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Der er en duften af f violer og oranger blande{ … }t sig med den lugt af sø og tang og  …  fra hotellerne hører de sang  …  og klimpren på mandoline»
MM N 18. Munchmuseet
Notat. Datert 1889
«{ … }Jeg sidder alle alene m til jeg ikke holder længer ud. Så går jeg ud for at træffe venner.»
MM N 19. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Re»
MM N 20. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Rivieraen er Eventyrets land og Monaco er eventyrets by Når fremtidens tusind og en nat skal skrives blir scenen scenen henlagt hid – Det { … }strålende lys overalt solskin der al den rigdom og glands får dig til at drømme om lykke Hør disse navn Menton –»
MM N 21. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Når fremtidens tusend og en nat skal skrives kommer»
MM N 22. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«‹{P}›Når man går opover avenue de la gare i Nizza –  …  hovedgaden der fører til jernbanen ser man på et af opslåt på muren til et af byens større hoteler en stor plakat hvor man læser følgende    Gå ikke til Nizza \Monaco/ det er familiers ruin og en ødeleggelse for alle foretninger – Derefter kommer navner på flere de sidste der har begået selvmord  …  efter at have tabt –»
MM N 23. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Rundt om i Europa er der sibirisk kulde – Der meldes om { … }snestorme i Algier og Italien – og fra Toulon og Marzeille om børn der er frosset ihjæl på gaderne»
MM N 24. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«{ … }Det gjentar jo sig { … }hver dag det samme jeg bestemmer mig hver morgen til ikke at reise jeg h det falder mig ikke Formiddagen går jeg, tanken falder mig ikke ind at reise{s}Jeg så kommer eftermiddagen – jeg {s}har ordnet alting til arbeide – jeg skal st begynne – så falder som et lyn ind den tanke om du aligevel reiste – Det er så ikke engang nogen overlægning – jeg det er bare spørsmål om når toget { … }går – tiden {o}– jeg er pludseli tat af en  …  feber – Minutter er mig timer – tiden fr reisen fra Nizza til Monte Carlo er en { … }evighed – endelig er jeg igjen ved trappen {s}der fører op til spillehuset – jeg føler igjen de underlige stikkene i brystet – jeg føler er atter i de{t}n lumre luft – fyldt af parfumer –»
MM N 26. Munchmuseet
Notat. Datert 1903–1905
«Overkvinde {M … }Digter»
MM N 27. Munchmuseet
Notat. Datert 1914
«Det var i lighuset»
MM N 28. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1924
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 29. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Idet hele taget»
MM N 30. Munchmuseet
Notat. Datert 1894–1895
«Jalousi – en stor øde Strand –»
MM N 31. Munchmuseet
Notat. Datert 1904–1905
«Edvard Munch udstiller om kort Tid e{n}t større antal ældre og nyere Malerier. { … }et Forsøg på at have dekorert Motiver fra det moderne Sjæleliv. Den store Fries som han har arbeidet på  …  i 14 Aar der behandler Livet og som nu er færdig – ligeledes en stor en Friese bestilt af Dr. Linde i Lübeck til et hans Vær et Værelse –»
MM N 32. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1919
«Man er fuldstændig falden i staver ved navnet livsfrisen – navnet skjæmmer jo ingen. – Jeg tænker oprigtig talt sidst paa nav- net, og det er mere forat give et fingerpeg – end forat give nogen udfyldende mening, naar jeg har kaldt den «livsfrisen». –»
MM N 33. Munchmuseet
Notat. Datert 1928–1929
«Copi»
MM N 34. Munchmuseet
Notat. Datert 1904–1918
«Billedserien regner jeg for et af de vigtigste om ikke det vigtigste af mine værker –»
MM N 35. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«livsfrisen – Jeg syntes det var vigti at dette arbeide der allerede i 1902 udstilledes som en sluttet fris stor fris i Secessionen i Berlin ikke og ikke skulde helt gå i sand medens Vigelands fontæne 2 3 år efter begyn{ … }tes på og nu har antat så store dimensioner»
MM N 36. Munchmuseet
Notat. Datert 1918
«Frisen var tænkt som som dekorations Billeder der samlet gav et billed af Livet – det Gjennem Det Gjennem de hele går {en}den bu{k}gtede strand – det bevægelige hav og og trærne som stadig gjentagende m motiver»
MM N 37. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1934
«Det vilde være galt om Krohgs indflydelse blev gjort til intet – Jeg mener blot det er galt at gjøre mig til Krohgs elev – For i virkeligheden»
MM N 38. Munchmuseet
Notat. Datert 1928–1930
«E g … odt billede med 10 huller er bedre at have end ma ti dårlige malerier uten huller»
MM N 39. Munchmuseet
Notat. Datert 1889
«De yngste»
MM N 40. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Man har så lang tid malt småbilleder i guldrammer tilsalgs til at pryde bourgeoisiets { … }vægger at man tror at maleriet er en geschaft almindeli geschäft – som når man laver sko i en fabrik – Jeg har aldri tænkt på at at male til salg –»
MM N 41. Munchmuseet
Notat. Datert 1929
«Denne kulde har jeg mærket blandt de{n}t unge kunstnerkuld i alle nordiske land osså {her}\her/ i Oslo – Men den store utstilling i Berlin og den påfølgende i Oslo bragte et ialfald tilsyneladende omslag – Jeg kan tænke mig at netop i Sverige nu for tiden mine billeder { … }og min grafik vil møte en vis motstand – – Næppe i noget land er sakligheten med sit lille format glatte utførelse og sin detaljbehandling trængt så overalt frem – Jeg kan godt forstå det gode ved dette omslag – og omslag må»
MM N 42. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Håbet er lysegrønt Evigt og altid skjønt»
MM N 44. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Når jeg har såmange billeder så er det fordi jeg har er vandt til at male med mange billeder om mig – Jeg gj Jeg maler De fleste billeder er store studier – jeg maler mine studier i stor målestok – Forat de ikke skal komme bort har jeg {s}tat de på blindrammer – Jeg tænker de gamle malere havde tusindvis af studier og tegninger sammenrullede – det  …  var»
MM N 45. Munchmuseet
Notat. Datert 1931–1934
«{D}Nei i sygt barn og vår kunde der ikke være tale om annen påvirkning end det der af sig selv vælder frem fra mit hjem – Disse bilder var min barndom og mit hjem.»
MM N 46. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1934
«For at kunne forstå mine udtalelser om at jeg fandt det at være en forbrytelse af mig at gifte mig skal jeg oplyse om: min mor-mor døde af tuberkulose li Min mor døde af tuberkulose ligeledes hennes søster Hansine»
MM N 47. Munchmuseet
Notat. Datert 1938
«Det»
MM N 48. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1940
«Der tales altid om «Historien» som blind»
MM N 49. Munchmuseet
Notat. Datert 1938
«Historier og skrøner fra idag»
MM N 50. Munchmuseet
Notat. Datert 1938
«Hi Historier og skrøner fra idag»
MM N 51. Munchmuseet
Notat. Datert 1928–1929
«Oslo som kunstby    Fresco maleri contra olie maleri som til dekorativ brug Fresco spids spids Fresco spits-Reitern – Har Aula billederne Kommentar været tat ned og restaurert? – som be og altså været ødelagt? { … }Korespondance fra Oslo til Frankfurter Zeitung»
MM N 52. Munchmuseet
Notat. Datert 1938
« …  Ober Ober Fresco Maler Spitsen Reit{ … }er»
MM N 53. Munchmuseet
Notat. Datert 1938
«Der har i lange år været drevet en proganda for fresco maleriet – Det skulde være den virkelige monumentale kunst»
MM N 54. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Modstanden og strabadserne blev for svære og jeg opgav de store monumentale arbeider –»
MM N 55. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1940
«Den ene siden de kræfter der går inover – stoffernes blanding (Chemi Kemi)  …  Krystallisation og røntkenstraaler ( …  elskende) Tanken og visdommen (Historien og Læreren (Historien – På den annen side  …  spirende kræfter – Visdommens frugter nydes – Visdommen næres (Alma Mater) Kunskabens tørst stilles Fremtiden Lyset Hjertekam- meret Lyset fra Kryst allen »
MM N 56. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1935
«Krohg skrev mot Aulabillederne Kommentar – Historien kan ikke fortælles af en fisker sa han (Det er forresten en sømand gammel sømand der sidder der og som har været ute i mangt et eventyr slag på sjøen. Forresten: Blev ikke evangelierne fortalt af fiskere? – Krohg fandt at ‹fødderne› var for store – Det er vel ik næppe noen der sier det nu – Forresten var det gjort med hensigt – og fortegningen som Krohg sa { … }snakket om var gjort med hensigt – På grund af det svære fødder og ben fik Manden sin vælde og høide –»
MM N 58. Munchmuseet
Notat. Datert 1931–1934
«Den vår jeg solgte vår til Galeriet jeg tror det var 1899 reiste jeg til Italien og senere tidligsommer over Paris tilbake til Aasgaardstrand Da malte jeg Livets dans –»
MM N 59. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«‹Har› { … } fra  … skyerne i en solnedgang i en eller sindsoprør hvirket på en som et blodigt dække der – kan det vel ikke nytte at male mer almindelie skyer – – Man går den direkte vei – og maler umiddelbart indtrykket – billedet – maler { … }skyernes blod»
MM N 60. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Da jeg»
MM N 62. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1940
«Min kunst»
MM N 63. Munchmuseet
Notat. Datert 1929
«1889–1929 små udrag af min dagbok Af mine Optegnelser»
MM N 64. Munchmuseet
Notat. Datert 1925–1940
«Der er andre mennesker ud i Kragerø og på kysten – Noen sier det Man mærker en lettere liv{ … }ligere lettere måte at tænke på – mer fosfor i hjernen – Er det af fisken? Jeg tænker det er at alle står i umindelige tider har stået i forbindelse med Europa og verden – Der er mer kultur end Alle disse k{ … }ystbyene er lissom færdige – Oslo er og blir i lange tider færdi ufærdi»
MM N 65. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Det er jo kjedeligt at jeg aldrig har kunnet ta mig til noget nyttigt – Har ikke kunnet { … }være alt muligmand – drevet med politik og greiet med dit og dat – Jeg har desværre bare dovnet mig og malt noen billeder –»
MM N 66. Munchmuseet
Notat. Datert 1927–1933
«Kulturens flamme dør og lever op et annet sted – Fra østens riker tændtes gnisten over jødeland – Ægypten Grækenland, Rom Europa – Tændtes og sluktes for at tændes og leve på nyt –»
MM N 67. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1935
«Kulturens flamme dør og lever påny»
MM N 68. Ukjent
Notat. Datert 1918
«Jeg har hva jeg aldrig før har gjort imødegaaet kritikken – dennegang – fordi det gjælder et ungdoms- arbeid der har optat så mange år af mit liv –»
MM N 69. Munchmuseet
Notat. Datert 1928–1929
«Jeg gik en aften nedover en vei med på den side lå byen og fjorden – – Solen gik ned – himmelen  … Jeg var træt og syg – jeg stod og så ret over fjorden – og lod vennerne gå. Solen gik ned – og luften – farvedes rød – som blod – – Jeg følte som et skrik – gjennem naturen – jeg naturen – jeg syntes at høre et skrik – – Jeg malte dette billed – Jeg malte luften og skyerne som blod – Billedet {s}Skrig! – i livsfrisen.»
MM N 70. Munchmuseet
Notat. Datert 1928–1929
«Da jeg så først det syge barn – det bleke hode med det stærkt røde hår mot den hvide pude – – gav det mig et indtryk som under arbeidet forsvandt –»
MM N 71. Munchmuseet
Notat. Datert 1928–1929
«Jeg { … }tog det atter op ti år senere – da fik jeg mer af den stærke farve jeg havde villet gi det – Jeg malte 3 forskjellige – Disse er alle forskjellige og gir hvert sit bidrag til at og fr få frem det jeg følte ved det første intryk –»
MM N 72. Munchmuseet
Notat. Datert 1928–1929
«Jeg gik en aften udover en vei – på den ene side lå byen og fjorden under mig –»
MM N 73. Munchmuseet
Notat. Datert 1928–1929
«Det var i realismens og impresionismens tid –»
MM N 74. Munchmuseet
Notat. Datert 1928–1929
«Jeg malte billeder efter billeder efter de in tryk jeg i bevægede øieblikke havde fåt i mit øie – malte det de linier og farver jeg havde siddende på baksiden mit af m indre øie – på netine nethinden –»
MM N 75. Munchmuseet
Notat. Datert 1928–1929
«Jeg havde udført stolen med glasset for meget det afledet fra hodet – Da jeg først fik så billedet skimtede jeg blot glasset og omgivelserne – Skulde jeg ta det helt bort? – nei disse det virket { … }til at fordybe og fremhæve hovedet»
MM N 76. Munchmuseet
Notat. Datert 1928–1929
«I vår – den syke pike og moren ved det åbne vindue med indstrømmende sol tok jeg afsked fra impresionismen og realismen.»
MM N 77. Munchmuseet
Notat. Datert 1928–1929
«a  … »
MM N 78. Munchmuseet
Notat. Datert 1917–1927
«Intet maleri har i Norge vagt slig forargelse –»
MM N 79. Munchmuseet
Notat. Datert 1934
«Kritikkerne»
MM N 80. Munchmuseet
Notat. Datert 1925–1935
«Det kunde vistnok være heldi for Publikum at få oplysning om følgende –»
MM N 81. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Så meget jeg lægger i min kunst trænger jeg ro og det har til alle tider været anse{ … }et for kulturelt at støtte en kunstner i sit arbeide og ta lidt hensyn til at { … }det foretningsmæssige volder ham meget bryderi»
MM N 82. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Det vil ikke være noget samfundsmæssig gode at få stanset mit arbeide herute – Mit arbeide kan ligestilles med Vigelands og alle vet hvordan han støttes medens jeg med egne midler må holde mit arbeide med større værker gående»
MM N 83. Munchmuseet
Notat. Datert 1917–1927
«I 20 år havde jeg den ære alene { … }at stå for Aftenpostens ild skyds med ildelugtende ‹gaserler› – der altså ikke først er opfunden { … }af Tyskere –»
MM N 84. Munchmuseet
Notat. Datert 1904
«I anl»
MM N 85. Munchmuseet
Notat. Datert 1904
«og den Norske og Danske Presse  … »
MM N 86. Munchmuseet
Notat. Datert 1939
«Jeg skal samtidig omtale at A …            i sin bok fortæller at jeg de sidste 20 år har været tilbagegående og sier at { … }den lille udstilling på 15 billeder i høst hos Holst Halvorsen var et oplussen af geni – så skal jeg si at 5 af billedene var  …  malt for 30 år siden ‹Ca› (og netop de han liker bedst er malt for 12 år siden 10 og 15 år siden og resten den sidste tid Mine store udstillinger i utlan og indland ved han intet om og heller ikke den store udstilling for circa 12 år siden i Nationalgalleriet –»
MM N 87. Munchmuseet
Notat. Datert 1939
«Det er ikke noget at si på at bygningen til Rolf Stenersens gave af norsk kunst kommer til Nordre Skøien – men jeg kan ikke ta standpunkt til hvilket på hvilket sted den skal blir bygget – Skkyn{ … }dige må behandle arkitekt Hollands anke»
MM N 88. Munchmuseet
Notat. Datert 1939
«Jeg fik af arkitekt Holland sendt Akersposten hvori stod nævnt  …  Schøiensprojektet Her står at jeg har udtalt at jeg holdt på Skøienprojektet»
MM N 89. Munchmuseet
Notat. Datert 1934
«Jeg forstår ikke hvorledes Kunst og kultur har fåt tag i fotografiet til arbeiderbilledet (såkaldt raadhusdekoration) Jeg har altid nægtet at reproducere de billeder der er under arbeide – Dette er jo osså selvsagt. Det kan jo benyttes af andre og et påbegyndt billede er ikke morsomt at ha reproduceret –»
MM N 92. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg er vel b …  også i Fremtiden at vil sende Dem Gravur – og jeg vil se efter hvad jeg har – Imidlertid {e}har jeg så stor Efterspørgsel fra andre Steder overalt i Tydskland og andre Lande  … at jeg har vanskeli for at efterkomme – Det blir da vanskeli dyrt vanskeli at lade så mange Colectioner ligge hos Kunsthandlere –»
MM N 93. Munchmuseet
Notat. Datert 1916–1920
«Hav og Bølger der bryder mod en rødlig brun klippestrand Et mindre { … }Havnestykke fra Bergen Et omtrent af samme {s}Størrelse – Fjord ‹grønd› blå Fjelde og sprættende { … }Trær foran kaldes Vaar – Et noget større Billede fra Bergens Havn En hvidklædt ung Pike ved en Strand En Grans Furuskov med Sne. (Ikke den afhuggede Stamme)»
MM N 94. Munchmuseet
Notat. Datert 1888
«Den 5te årlige kunstudstilling  …   …   …  adskillet sig fra de foregående udstillinger i flere henseender Man behøver blot at lægge mærke til Publikumet deroppe iår  …  ligner ikke de foregående Udstillingers Publikum  …  ikke mange forfærde{ … }d eller forbitrede ansigter { … }ei heller samler man sig som før i { … }klynger om enkelte billeder – Det er et jævnt adstadig Publikum der lidenskabsløst og dumt passerer gjennems salene. Men af og til hører man dog udbrud som yndigt – skjønt når { … }nogle»
MM N 95. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
« trist – hun kulde jo komme  …  hvorfor var han da ikke gla – som han var gla når den andre kommer –»
MM N 96. Munchmuseet
Notat. Datert 1888–1889
«Der lå han midt med hode midt i { … }puden og dybt ind i den. Armene tunge og trætte nede i dynen. { … }Det var noget fremmed over ansigtet –  …  det var mindre og ligesom rødsminket –»
MM N 97. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Jeg liker ikke lyset – jeg synes best om månen når den er slig bag skyerne – det er så deili hemmelighedsfuldt og {l}Lyset er så indiskret.»
MM N 98. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Vi havde været sammen næsten hele formiddagen – { … }Hun havde vist ham alle de vakreste partier. Hunhusk›»
MM N 99. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«De var på hjemveien De gik forbi hytter med {f}gjerder haver foran – og frugtræer og gjærder. Man ska Man skvat lidt hva var det – og så kikket man lige ind i hodet på en gammel kjærring der stod og stille i døren og så på dem med en klud i hånden. Hvor hun vak Fru Der var et ba par bitte bitte små stul støvler sat op på {h}gjærdet med sålerne op – dyvåde og ful med huller og lapper. – Så skvat Fru P Kommentar – det var en kat svart kat som smøg sig om benene hendes – Higstet Åå rør den ikke. – Hvor søt den er – hvor den er yndig – der var nok en kat og der en – de for til sk{ … }ovs.»
MM N 100. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1897
«Så gik»
MM N 101. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Han var fornøiet over at han kunde le – si»
MM N 102. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Brandt Kommentar var på besøg hos Hertzberg Kommentar – De sto foran noen lærreder – Her ser du at { … }jeg har malt me terpentin Det er nokså godt – ikke sant    tørt { … }å behageli – Jeg maler altid me terpentin – det er det eneste – Ikke sant det parti der – er er bra – det er vist det beste jeg har gjort – vil bare male me terpentin herefter – har forresten gjort det alti –»
MM N 103. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«De sad rundt kaminen –»
MM N 104. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1897
«Han generte sig for de andre Nei ikke den og han la den fra sig –»
MM N 105. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1897
«Han hadde ikke været gla i hende som nu – { … }denne deilige kvinden som ‹vist› var ulykkelig h og så deilig – var gla i ham – og at det var mulig.»
MM N 106. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Hvad hun vilde { … }have sagt – Han tænkte på om hun ikke syntes han var en dumrian som ikke havde gjort det – og at hun lo af ham derfor»
MM N 107. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1909
«Omega»
MM N 108. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1909
«Alfa og Omega De første Mennesker på Øen Veierland i det sydlige Norge»
MM N 109. Munchmuseet
Notat. Datert 1892–1893
«Hun var en Svane Den gled med sin lange hvite fine hals { … }henad vandet – der speilede dens fine linjer og himmelens hvite skyer – Den { … }så sig om med milde øine –»
MM N 110. Munchmuseet
Notat. Datert 1892
«{ … }Hun var en – svane – Den gled med sin hvidt lange fine hals sagte henad vandet – ‹{h}›den så sig om med milde øine – så ind i vandet der var lyse blå med hvite skyer som himmelen over – Den ‹brodde›»
MM N 111. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«{ … }Han var på veien forat  …  og ta det sidste farvel før reisen –  …  var hun hans – Han kom altfor tidlig til mødestedet – så ga han sig til at spadsere op og ned.»
MM N 112. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Der var gået 8 dage siden han tog farvel med hende under i skoven { … }ved grønlien»
MM N 113. Munchmuseet
Notat. Datert 1890
«Har jeg solten – Nei fanen {h}mig jeg { … }vil leve af vann det har jeg gjort hele mi liv»
MM N 114. Munchmuseet
Notat. Datert 1890
« …  for ‹munden› og lovet mig  … »
MM N 115. Munchmuseet
Notat. Datert 1888–1889
«Gamle  …  skulde dø Kjølstaden Kommentar skulde dø.»
MM N 116. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1892
«Frøken            og Mo»
MM N 119. Munchmuseet
Notat. Datert 1899
«En Tid»
MM N 121. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Man reiste sig fra det store bor.»
MM N 122. Munchmuseet
Notat. Datert 1927–1933
«* Lad legemet dø men red sjælen»
MM N 123. Munchmuseet
Notat. Datert 1890
«By reason of {i}an illness I have not could writh at you befo before»
MM N 125. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Hun k { … }gik nedover Karl Johan derden side på den anden side af fortovet. Den sorte kjole sluttet hæn om Krop hendes { … }på { … }fyldige skul»
MM N 126. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 127. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Når man er på et skib – og der er fuldt op af mad – og den 3{6}⁸⁄₁₀ delen af folkene {er}hungrer – da er det rimeligt at man gjør me magt tager m maden fra de ²⁄₁₀ dele – der er der findes i samfundet masser af {m}penger og mad – men de er fra en liden kreds – – disse få sætter altid pengene en hel del penger i omløb – men de ved – svinene at det nok vender tilbage til dem – – så må man være klog – og få en del lave en li{ … }den rende således at noget af dette guld rinder ‹igjennem›  …  lommer og lar noget blive i disse –»
MM N 128. Munchmuseet
Notat. Datert 1910–1930
«Om min utenlandstur. Av E. Munch.»
MM N 129. Munchmuseet
Notat. Datert 1934
«Jeg vil fremhæve at jeg  …  min skrivelse til Musæumsdirektør Gauffin var det som et tilbud til overveielse at jeg sendte Strindberg og jeg vil atter fremhæve at det var impulsivt –»
MM N 130. Munchmuseet
Notat. Datert 1936–1939
«Soleil se couche Soleil c’est s’eleve Døden er fødselen»
MM N 131. Munchmuseet
Notat. Datert 1933
«Som nærmere forklaring af mine udtalelser om mit forhold til kvinnen skal jeg fortælle»
MM N 132. Munchmuseet
Notat. Datert 1921–1927
«En yndig blomst»
MM N 133. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1943
«Tyskland Vinteren 92–93      93–{ … }94 Paris –      2 år itræk 95–97 Vinter på reiser i Europa { … }99–1901––1904–1905 Tyskland Vintrene 1902–1903–1904 med reiser og korte ophold i Paris Hele sommerhalvåret 1905 Tyskland 1905–1909 Kliniken Reiser { … }og korte ophold i Paris Kliniken i Kjøbenhavn 1908»
MM N 134. Munchmuseet
Notat. Datert 1933
«Gauguin sier: Efter et kort ophold i Norge 1905 reiste han med bitterhet til Tyskland. Dette er helt ukorrekt og misvisende og må absolut forandres»
MM N 135. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1940
«       II»
MM N 136. Munchmuseet
Notat. Datert 1927–1935
«Eventyret om de 10 mine 20 villaer og hvordan man for 400 kan få sig stort atelier – og lidt om da aula- billederne Kommentar blev til»
MM N 137. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Jeg har havt de største ærgrelser de sidste 20 år over at folk har opholdt sig såmeget over mine mange eiendomme – Man har jo osså fåt det til at jeg eier 8 à 10 –»
MM N 138. Munchmuseet
Notat. Datert 1909
«Dagen derpå har jeg stadi holdt i 5000 Kr. – Det holdt på at kjøbes til Kjøbenhavns Musæumhv og havde slået Prisen ned til 3,500 – Til ‹det› Norske Galleriet blev Prisen sat ned  …  til 3{8}000 som sidste Bud –»
MM N 140. Munchmuseet
Notat. Datert 1943
«Første spalte av Odd Hølaas i «Politikken»»
MM N 141. Munchmuseet
Notat. Datert 1910–1916
«December 4de T{ … }rykning Nilsen 160 Kr Halvorsen og Larsen {2}400 Kr Olsen      439 Kr     + 60 ‹Skåle› til Gravurer 1{2}50 Farver Bjerke 180 kr D …  500    1830 Halvorsen og Larsen { … }500 Kr Reise Kristiania 400 Kr 2500 Kr»
MM N 142. Munchmuseet
Notat. Datert 1908
« Du behøver ikke at reise til London forat se Engelsk Kunst –»
MM N 143. Munchmuseet
Notat. Datert 1936–1940
«Det er mig umuligt – og med årene blir det enda værre – at tilfredsstille de indviklede krav der stilles til mig af skattenævnden. Selv ikke med de bedste advokaters hjælp –»
MM N 144. Munchmuseet
Notat. Datert 1936–1940
«Det vil derfor nødvendigt at spørge skattenævnden om den vil forholde sig så vidt mulig m læmpelig med kravene til en skatteligning»
MM N 145. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Det var med mig modsat  …  Vigeland
MM N 146. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1935
«Først og fremst»
MM N 147. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1935
«Albert Kollmann en mærkeli kunstven og original vel kjendt i Tysklands kunstnerkredse intereser{er}te sig stærkt for Munchs kunst. Fra 1902 arbeidet han utrætteli på at skaffe Munch rummeligere forhold i Tyskland – og det skyldes ham  …  meget at han fik den plads han opnåede»
MM N 148. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1935
«Thorvald Stang { … }søn af Statsraad Stang Georg og Georg Stangs bror var i stridsårene fra 80 årene Munchs bedste ven. Han støttet ham efter med de små ævner resourcer han havde hva han kunde og kunde mangen gang hjælpe ham i mangt et knipetag – Stang døde som overretssagfører i Kristiandsand – fra e{t}n stor vennekreds der sat ham høit som e{n}t nobelt menneske og trofast ven»
MM N 149. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1935
«Munchs far gik helt op i sine børn. Omsorgsfuld til det yderste og deres legekammerat – Samtidig var han stræng religiøs og heftigheden kunde ofte løbe af med ham – ‹{og}Han› var stærk nervøs  …  Han var en udpræget Kunstnernatur om der end ikke lå for ham at tegning men han fortalte ypperli spændende f historier og eventyr – Sagaen fortalte han os børn gutterne stadi    {h}Han kunde denne udenad –»
MM N 150. Munchmuseet
Notat. Datert 1936–1940
«Det er som De siger – I de 8 års {a}stadige arbeide med Aula dekorationerne Kommentar med de utallige studier (4 sæt, {a}Aula Kommentar ‹studier›) blev jeg ikke udtrættet tværtimod – Ved Jeg kunde med friske kræfter fortsat med Alma mater – og jeg gjorde flere forsøg på at få gøre det men jeg fik ingen tilslutning –»
MM N 151. Munchmuseet
Notat. Datert 1927–1933
«I Aftenposten omkring 1890 blev et portræt af mig udstillet g  …  Det Det blev udstillet med tittelen «{d}Dameportrait» – Det fik slig omtale i Aftenposten‹:›»
MM N 152. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1935
«Gauguins udtalelser kunde være mer { … }afslebet –»
MM N 153. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1935
«Med hensyn til mit forhold til kvinnen som nævnes bør dette afslibes i utrykkene»
MM N 154. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Der var mange lys hvide glinsende helt op til toppen – noen dry{ … }ppede – Det skinnede i alle lyse farver mest i rødt og gult og grønt – Et lyshav som blændet så man næsten ikke kunde se»
MM N 155. Munchmuseet
Notat. Datert 1903–1905
«Å kjære min Dommer Bohemer og Griser – – Hva har {Du}jeg da gjort – Jo det skal jeg si: jeg har skidt i en Lort –  …  – For Dydens Fanfare en Helvete{t}s Vare den Handling var sort»
MM N 156. Munchmuseet
Notat. Datert 1909
«1909»
MM N 157. Munchmuseet
Notat. Datert 1940–1943
«Det er frygten for at få parceller på eiendommen eller at jordstyret skulle ville påta sig noget arbeide her der har bragt mig til at selv påta mig så meget arbeide her og git så svære summer hertil»
MM N 158. Munchmuseet
Notat. Datert 1926–1937
«C{ … }arnegieudstillingen er iår iår for første gang pludseli bleven aktuel og denne står { … }omtales for første gang i lange artikler – i bladene – Det kunde kanske intresere at give noen oplysninger – Jeg var en { … }for circa 8 år siden sammen med Thiis en slags kom og Lerolle en slags komité for den norske afdeling – Jeg rådet bla til at indbyde Kristian Krogh, Karsten, { … }Revold og flere af {s}Sørensen og flere af kunstnerforbunne – og andre m yngere malere blandt andre LundI løb Jeg vidste at Solberg og flere andre malere havde udstillet tidligere – De v I løbet af årene har flere af de opnævnte malere udstillet – Jeg selv havde ikke stor lyst på at udstille men gik efter stærkt påtryk med { … }at udstille for 3 år siden – Jeg rådet G{ … }au … dens som vel de fleste malere har gjort til at hver maler udstiller 5 billeder af gangen – – 192{7}6 begynte den nye ordning og jeg udstillet med 5 billeder – Derefter kom osså Per Krohg og Kavli og så Lund  …  – Carnegieudstillingen gir efter den nye ordning Den gir efter hva jeg kan forstå et såvidt g sandt som mulig godt billed intryk af den levende kunst – og der er ypperlige lokaler – Udstillin{ … }gen går efter { … }Pittsburg videre til {3}2 a 3 store amerikanske byer og { … }der er vistno{g}k nu efter at den levende kunst er med stor interesse for den»
MM N 159. Munchmuseet
Notat. Datert 1917–1940
«‹Vi er› alle skyld til fransk Kunst – Den franske {k}Kunst har de sidste hundrede år vært den mest levende og inspirerende – – Men det er ikke bare fransk Kunst det er osså tysk, spansk og jeg vil fr fremh{ … }æve gammel italiensk og nederlandsk kunst – { … }Thiis har til fortjeneste for ham og glæde for os skaffet os en { … }god samling fransk moderne kunst som fortsættelse»
MM N 160. Munchmuseet
Notat. Datert 1896–1902
«ærgre mig derover i { … }det uendelige»
MM N 161. Munchmuseet
Notat. Datert 1930
«Jeg har i 40 år principielt aldri undergivet mine billeder jury og har blot udstillet efter inbydelse elle{ … }r på fri udstilli{ … }nger»
MM N 162. Munchmuseet
Notat. Datert 1938
«Ja hva er historie»
MM N 163. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Man snakker altid om prydkunst Kunsten har fra sin begynnelse været en udsmykning – sier man»
MM N 164. Munchmuseet
Notat. Datert 1926
«Vil jeg ikke sende dem en nu – men vente til hjemkomsten der kan strække sig ud November –»
MM N 165. Munchmuseet
Notat. Datert 1926
«Men jeg f{ … }år kanske være gla at det ikke blev ‹være› { … }for det er jo ikke netop så farli at sammenlignes med akrobater der jo kan være gode kunstnere i sit slags – Jeg ba ba for mig ligeoverfor Maleren Iversen der vilde at jeg skulde snakke lidt om dekorations bestillingen. Når jeg snakker med en interviewer så er jeg  …  tænker jeg bare på ikke at kunne komme til at si noe han kan bruke – De tar ut og laver sammen igen sensationelt – {s}Som sultne hyæner»
MM N 166. Munchmuseet
Notat. Datert 1926
«Aftenposten der nok har kjendskab til de danske journalister og ved nok godt hva og til min skræk for alle interviewere ved nok hvor meget værd det kan lægges i sligt interview og der ved nok hvilket ondsindethed der lages ved at uthæve det – og til med sit tidligere berygtede sirkus mot mig og forøvri al ny kunst»
MM N 167. Munchmuseet
Notat. Datert 1926
«Jeg ved ikke om det er af rent misforstaaelse hos intervieweren eller af en hyppi forekommende sensationssø søgen efter sensation at Deres interviewer lar mig { … }komme med den tåbelige bemærkning at alle i Norge blir altid kunstnere betragtet som jonglører eller akrobater – (Dis Slige er jo osså hæderlige kunstnere i sit slags – men det skulde altså vær ha tages i annen betydning) Jeg kom kom jo blot med en spøkefuld bemærkning om at vi kunstnere er nærmest jonglører – og en ligeledes spøkefuld bemærkning om at jeg som godseier følte mig mer agtet – DJeg nævnte i den sidste forbindelse nok Norge men jeg mente selvfølgeli blot visse kredse visse borgerkredse»
MM N 169. Munchmuseet
Notat. Datert 1909
«Efter Ibsen og Bjørnson va var det finest at skrive –  …  så dannes en lapset  …  literær Klik –»
MM N 170. Munchmuseet
Notat. Datert 1907–1908
«Kun»
MM N 171. Munchmuseet
Notat. Datert 1920–1930
«Jeg har altid når jeg kommer til Danmark og Sverige følelsen en god følelse af at komme til nære slægtninge –»
MM N 172. Munchmuseet
Notat. Datert 1907–1908
«Når Normænd skriver om mine Udstillinger i Udlandet er det selvfølgelig forat rakke ned – og med lumpne Midler (Jeg skal bruge det milde Udtryk at omgaa Sandheden) Jeg har tilladt mig at udstille nogle Gravurer i Hamburg Der var ingen»
MM N 173. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Dagen ‹gikk› for hvorfor»
MM N 175. Munchmuseet
Notat. Datert 1926
«Jeg tro ved { … }ikke ganske om det er nødvendi at påtale dette danske vrøvl som Aftenposten har knæsat – At At jeg skulde sagt at alle i Norge betragter kunstnere som akrobater og jonglører er jo så tåbeli at jeg kan tro ikke kan tænkes tat alvorli – Om end jo både jonglører og akrobater osså er et i sit slags hæderli kunstnere –»
MM N 176. Munchmuseet
Notat. Datert 1892–1894
«Akademierne er de store maler fabrikker – der puttes talenterne ind og kommer ud som maskinister malerautomater –»
MM N 177. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Det er 10 år siden det f{ … }ørste gjennembrud i {det} den n{ … }orske Kunst. De første gjennembruddets { … }Mænd var først Krohg og Thaulow og så Werenskjold. De øvrige tog dels n ikke nogen aktiv del dels drog de flere og flere hidop eftersom gj jorden blev pløiet op eftersom de værste hindringer var ryddet afveien. Dog var de fleste bes{k}jælet af den samme tanke fremskridtet i kunsten den tanke som da var oppe: {V}Bort med det brune atelier-»
MM N 177. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Det er 10 år siden det f{ … }ørste gjennembrud i {det} den n{ … }orske Kunst. De første gjennembruddets { … }Mænd var først Krohg og Thaulow og så Werenskjold. De øvrige tog dels n ikke nogen aktiv del dels drog de flere og flere hidop eftersom gj jorden blev pløiet op eftersom de værste hindringer var ryddet afveien. Dog var de fleste bes{k}jælet af den samme tanke fremskridtet i kunsten den tanke som da var oppe: {V}Bort med det brune atelier-»
MM N 178. Munchmuseet
Notat. Datert 1896–1897
«To øienbryn vældige og mørke som skoven – der under  …   …  under de lidt trætte øien{ … }låg – to øine i hvis dybde speiler sig himmelens klare lys – som i et kjærn det { … }stille vand under en ås –»
MM N 179. Munchmuseet
Notat. Datert 1908
«Efter 20 Aars Strid – og Elendighed kommer endelig i Tydskland gode Magter mig til hjælp og der åbner sig en lys Port for mig – Jeg reiser det var 1902 – Linde og andre kjøber af mig og»
MM N 180. Munchmuseet
Notat. Datert 1931
«Det Det er tilflydt aviserne»
MM N 181. Munchmuseet
Notat. Datert 1930
«gav mig således klædte mig af fuldstændi for talent { … }der var ikke inhold ikke tegning ikke farver – ingenting – og uten værd.»
MM N 182. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Krohg var glemsk! Det har jeg havt erfaring for –»
MM N 183. Munchmuseet
Notat. Datert 1911–1913
«Hvis I tog»
MM N 185. Munchmuseet
Notat. Datert 1920–1930
«{Jeg}Det er circa 78 år når medregnes { … }hundens første opholdssted den altfor tydeli har vist sit onde sindelag – { …  … }Der vides af mig vel om og det er et temmeli stort antal mennesker bidt og forulæmpet som bare jeg ved om – Det kan jo være mange { … }fler Det viser sig at når Gunnerud af politiet blir tilholdt at holde den»
MM N 190. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1929
« …   …  Hr Professor!»
MM N 192. Munchmuseet
Notat. Datert 1918
«{ … }Nuvel Men»
MM N 193. Munchmuseet
Notat. Datert 1909
«{ … }Nå»
MM N 195. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1939
«Må jeg få rette 2 Unøiagti{ … }gheder i Thiis Norske Kunstnere –»
MM N 206. Munchmuseet
Notat. Datert 1901–1902
«{I}2 December fik jeg 200 Kr som Forskud på et Billede – (de 400 Kr fik jeg altså ikke) de blev stillet i Udsigt»
MM N 207. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Mine Betingelser er altså – de samme som var mig lovet ifjor ved en eventuel Udstilling den hal{ … }ve Entre»
MM N 209. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1919
«Jeg ber Arneberg om en Tegning Arneberg siger det blir billigere når han ordner med det hele – »
MM N 210. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1919
«Det blev mig da sagt at fordi jeg havde godkjent tegningen og ladet folkene ikke grave – havde jeg dermed bestilt huset –»
MM N 211. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Der hver Gang hunde p»
MM N 214. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1925
«Noget vanskeli er det mig at forstå hr Gunnerud – om end { … }der er ofte at se { … }folk der er blinde for sin hund – Men Gunnerud overgår alt hva jeg har kunnet forestille mig i den retning – At han ikke selv har frygt for at hunden skal skade unge og gamle – og så b{ … }ørn –»
MM N 215. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1925
«Det synes ikke som om disse intresserer sig for om postbud, skorst{ … }ensfeier eller melkegutten bides – men de selv er fra før bid»
MM N 216. Munchmuseet
Notat. Datert 1927–1933
«Som menneskene lever og dør nationerne og gir sin sjæl fra sig så dør nationer og gir sin sjæl over til andre fra sig»
MM N 217. Munchmuseet
Notat. Datert 1932–1935
«Lerolle den franske direktør for den europæiske afdeling reiser hvert år rundt i de forskjellige land forat sætte sig ind i deres kunst og udvælge bille billeder til udstillingen –»
MM N 218. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1944
«Det var dengang Delius fik roden spiren til sin sygdom –»
MM N 219. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{J}Det er mig et høist brysomt arbeide at gjøre denslagst her – Jeg kan derfor blot love ‹at› gjøre 2 vignetter til og en radering –»
MM N 220. Munchmuseet
Notat. Datert 1932–1935
«Professor Dietrichson med al sin iderigdom finder at iden kvæler denne fris da hovedvegten er bygget på farve og lite på former –»
MM N 224. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Ja dette er vigtigt det kommer, da det vel vil vise sig at man mener jeg kopierer Vigeland mens Vigelands fontæne er blit har Vigeland blit fru han tvertimod er blit frugtsommelig med denne af livsfrisen.»
MM N 225. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«med Vigelands første fontæne – – I 1905 eller 6 skrev jeg under på en opfordring til hjælp til at Vigelands fontæne blev bestilt – Det var som at underskrive min egen dødsdom –»
MM N 226. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Jeg synes det er vigtigere for mig og min kunst at jeg får fred til at fordybe mig i min kunst end at tænke på mu mussæum som jeg dessuten ikke føler mig forvisset om er af det gode –»
MM N 227. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«herom men kan du ikke bede mig om da jeg har lov til at tænke over så længe jeg finner det forgodt en så vigtig sag –»
MM N 228. Munchmuseet
Notat. Datert 1901–1904
«»
MM N 229. Munchmuseet
Notat. Datert 1901–1902
«»
MM N 230. Munchmuseet
Notat. Datert 1911–1914
«»
MM N 231. Munchmuseet
Notat. Datert 1911
«Det glædet mig dobbelt fordi nyli en ung mand har udspent en  …  hvis billedenes  …  ble  …  indgivet et værk hvor den fæle gule silke anbefales –»
MM N 232. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1944
«Jeg medgiver at hvis Forholdene havde været anderledes – hvis jeg selv ikke i høi Grad trængte Opmuntring og Hjælp paa Grund af min svære Svækkelse – og {e}ikke havde haft så svære Arbeider under Haanden havde jeg jo vistnok med fundet en taget det hele lettere og personlig hurtigere faaet overbevist Eder om Eders Feilsyn – ved personligt at overbevise Eder om Eders Feilsyn»
MM N 233. Munchmuseet
Notat. Datert 1928–1930
«Den franske Lerolle reiser hvert år { … }omkring forat ta ut billede til utstillingen – Gau … dens blir vistnok dengang med af interesse forat s …  se på Kunst i alle land og ikke bare forat vælge Lund billeder»
MM N 234. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Det var intresant at få se Kunst og Kultur med de to portrætter {–}om 1905 – Genial måte at bestemme tiden for et billedes fuldførelse –»
MM N 235. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1933
«Selv har jeg et ypperligt portræt af ham malt i den sidste tid»
MM N 237. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Apropos intervieuwere:»
MM N 238. Munchmuseet
Notat. Datert 1921–1925
«Direktøren mente jeg kunde have gjøre mig håb om at tjene på markens stigning – Jeg skal bemærke at der har været almindelig frygt {m}både her og i Tyskland for at marken osså kunde minske i værdi – og man har talt om fuldstændig værdiløshet»
MM N 239. Munchmuseet
Notat. Datert 1934–1940
«Jeg skjønner nok at de bedste nu har forstået osså historien»
MM N 242. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1925
«Det er noget jeg ikke fik tilstrækkeli pointeret for politiet der var hos mig i anledning Gunneruds hund –»
MM N 244. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1939
«Det er ikke alderen der trykker mig og gjør at jeg har afslået bestillingen til Raadhuset. Det er forskjelligt annet der automatisk har virket slig at jeg har indstillet mit arbeide»
MM N 245. Munchmuseet
Notat. Datert 1909
«Når jeg gjentagende Gange har holdt {U}store Udstillinger et sted uden nogensomhelst Resultat – medens andre Norske Malere har solgt sine Billeder – er det jo ikke ‹under› om jeg som i Trondhjem betinger mig Salg –»
MM N 246. Munchmuseet
Notat. Datert 1915–1925
« Hvorfor jeg holder på med dette og har bedet Fruen hjælpe mig – og hvorfor altså jeg ikke har opgivet det hele (Hvad ofte har været min Tanke) er:»
MM N 247. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1925
«Det er Sudmanns tidligere hus { … }Finnes og Dahls –»
MM N 248. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Da jeg havde malt omtrent færdi Historien og langt på vei med de øvrige – vilde jeg langsomt rykke ind mot hovedstaden –»
MM N 249. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Bemærk»
MM N 250. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Jeg har i løbet årene bygget atelierer for omkring 80,000 kr     disse blir er værdiløse –»
MM N 251. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Når man pludseli får en slig salve at man har beregnet så vældi feil så kan det bringe en ut af ligevægt –»
MM N 252. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Jeg finner det snurrigt at jeg der i denne tid holder på med en forbedret stor udgave Alma mater skal i H {‹R›}Nedre Ramme, Hvidsten hvor jeg er skal ti istedet tilbringe uger med at grunde ud hvor jeg kjøbte grønsåbe på Grynerløkken for 1 ½ år siden»
MM N 254. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1919
«{D}Jeg  …  Da {det}et par arbeidere brug drev en dag og arbeidet lidt undret jeg på at ikke murmesteren og Arneberg kom – Jeg sag»
MM N 255. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1919
«dele udgifter der af er opstået af de { … }misforstaaelserne –»
MM N 256. Munchmuseet
Notat. Datert 1918
«forberedelser som b …  blev gjort – da jeg formoder det var bagateller og { … }som sagt at Arneberg skulde komme den næste dag – Da de herrer ikke kom { … }stadig udsatte sit besøg og 2 arbeidere fortsatte med arbeidet gjorde jeg indvendinger og sagde at her intet var bestemt –»
MM N 257. Munchmuseet
Notat. Datert 1914
« …  Er det ‹sømmeli› at et lands Norges stab gesandt i Berlin på en så opsigtsvækkende måte gjentagende benytter sin stilling til at modarbeide en del { … }den storartede måte Tyskland møter min kunst – mottar og støtter min kunst og støtter de stadi stigende interesser for mine billeder og den stadi voxende fremgang den gjør i Tyskland»
MM N 258. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«In 1895 aus habe ich die Lebensfries an Christiania ausgestellt – Es hat Ibsen sehr interessiert – Ich musste ihm alles erklaren – Das Bild 3 Weibes t ({ … }Sie werden es vieleicht erinnern als ich habe es in  …  Malerei und Grafik ausgeführt – es ist auch in Pr. Glasers Buch reprodusiert) – hat ihm besonders interesiert – Ich  …  es als liebende weiber die ideale Weib und die Wann Nonne ernannt – Sie werden in Ibsens Buch wann die Toten erwachen von diese Bild in viele Bilder direkt nachgemacht –  …  Ebenso annere Gemälde des Lebensfrieses –»
MM N 259. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Det er godt at Rolf Stenersens vakre gave af en samling norsk Kunst kommer til østkanten Nordre Skøien – Men jeg kan ellers ikke ta standpunkt til hvor på hvilket sted det der skal bygges. Sagkyndige må behandle Hollands anke –»
MM N 260. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Pengesorger kunstsorger til slut flasken Så gjorde han den den dumhed at begynde at billed …  – Han havde { … }et udpræget talent for portrættet – Udmærket formsans –»
MM N 261. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1912
«Du ved jeg er lidt vimset som man sier – – og jeg glemmer jeg har en annen Tilstand – tror jeg er i Hel{l}vete – Melancholie – – Det var jo storartet morsomt – alt gik jo glat som antaget – Han skjælder mig ud så 50 Mennesker hører det og så fik jeg sl{ … }åt ham og Bagvaskelsen i { … }til Jorden – det gik»
MM N 262. Munchmuseet
Notat. Datert 1925–1935
«Jeg måtte jo ikke sætte for høi pris eller for lav»
MM N 263. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Hvorfor i alverden skulde gutterne sendes den lange vel hidned langt fra h familien når de kunde få samme undervisning i nærheden af sig hvor de kunde være under opsyn»
MM N 264. Munchmuseet
Notat. Datert 1924–1935
«25,000 kroner i pantegjæld – der påføres mig som formue»
MM N 265. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Man fandt sig for …  lid nu beroligelse for – da jeg blot fik Nedrakning i Aviserne til Betaling – og tross jeg delvis forærede bort Billeder og delvis solgte for 5 Kr – 60 Kr – – Det Når disse Billeder efter min Succes i Tydskland – solgtes til Gallerier i Norge og»
MM N 267. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Det er da temmeli mærkeli at man k uten den ringeste grund på en slig herlig { … }sommer som 1905 skulde forfølges og chikaneres på den værste måte»
MM N 268. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Med hensyn til mig personlig så vil jeg si at de sene år har tat såmeget på j mig at jeg har komplet trukket mig tilbage fra alt selv mine nærmeste venner i Oslo Selv mine nær brev fra mine nærmeste venner i Oslo (som Thiis) og mine venner i utlannet ligger ubesvarede. Jeg har afsagt dekorationerne til raadhuset og har brudt af alle forbindelser med  …  Oslo –»
MM N 269. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Jeg mener man kan bruke for kalket netting til at gjøre husene ildsikre. Det vil koste 8000 kr Det har jeg nok ikke raad til og jeg vet jo heller ikke om det vilde tåles at jeg brugte mine egne penge hertil»
MM N 270. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Komplottet fik ødelagt en herlig sommer for mig, men jeg kan jo nu ha det mer på afstand og se det mer i sin helhed og hvordan det føier sig sammen med de{t}n  …  måte jeg over- hovedet blev behandlet på i de dage»
MM N 271. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Som sagt jeg ser sammenhængen og jeg tar det med ro. Så kommer min dagbok –»
MM N 273. Munchmuseet
Notat. Datert 1940–1943
«{ … }Den første ‹eier› Petersen lod sin granhæk som altid bruges sette på sin eiendom – circa 30 centimeter bag det oprindelige primitive skille der var pæler som med jerntråd imellem –»
MM N 274. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har fået tilsendt en liden notids i Morgenbladet i anledning et interview i Kjøbenhavn – Jeg har Dagbladet  …  anmodet Jappe Nilssen om at  …  en sætte inn i Dagbladet en liten redegjø{ … }relse og hvor af de som jeg ber Dem indtage i bladet Deres blad –»
MM N 278. Munchmuseet
Notat. Datert 1899–1900
«Jeg er i dette år blit åndeligt, legemeligt og pecuniært rui{ … }neret – Foreløbi og ser ingen udvei – Jeg har intet moralsk mod til udstille og mo{ … }dtage d{ … }en angreb der af følgende – – følgeligt er kan jeg ikke ‹for{ … }tjene› noget – Min påtænkte udstilling hos Vang til våren ind- stiller jeg og må derfor»
MM N 279. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1935
«P C meldte sig etter jeg afslog – De sad der på trappen til ‹hotellet› – der  …  ‹av› restauranten –»
MM N 282. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«‹skud› af mig mot datteren – Så blev sat igang en kam lø «en Lügenkampagne» Der blev løiet i hop – Og  …  5 intrigante familielemmer og endu flere kavalerer kunde nok få høie bølger igang –»
MM N 283. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg kan ikke åbne øke min åbne jord – Det er allerede øke åbnet formeget – Her er stor frugthave der har hjulpet mange heromkring til mat Så har jeg her 6 atelierer der osså skal ha sin plads og sin jord – og mit  …  arbeide  …  vil det ikke tjene nogen at få hindret –»
MM N 284. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Jeg holdt på med    Aulabillederne Kommentar i {5}4 år – bygget flere skur og friluftsatelierer på de forskjellige steder jeg bodde – Jeg lod det bedste lærred komme fra Holland og brugte da Windsor Newtons farver – Det blev pr prøvet og tat og op og ned hundrede af gange»
MM N 285. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Da Aula billederne Kommentar var ophængt til endeli bedømmelse blev de kaserede med følgende begrunnelse:»
MM N 286. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Jeg havde holdt på med livsfrisen i næsten 20 år da jeg i Kragerø 1910 blev opfordret til at indlevere konkurance  …  utkast til Auladekorationerne Kommentar –»
MM N 287. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«På Nedre Ramme kunde jeg stille modellen til Alma mater og badende børn op mod stranden og fjorden mod de blånende fjel åser i baggrunnen –»
MM N 288. Munchmuseet
Notat. Datert 1927–1933
«Ligetil jeg var 40 år var det mig ikke mulig at pånøde folk et billede for en ubetydelighed – Da der blev viste sig at pri der blev pris på mine billeder skulde jeg ikke få beholde mine studier hårdt nødvendige studier – alt skulde sælges – ut fra almen økonomisk trivsel»
MM N 289. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«E –»
MM N 290. Munchmuseet
Notat. Datert 1922
«Det er pudsi når man kommer fra en udstilling af min egen grafik i udlannet der optar 14 sale at se {g}modtagelsen af mine 4 sidste gravurer i hjemlanne»
MM N 291. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«»
MM N 292. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Og jeg holdt atter en tale: Min kjære søte ven da – skjønner Du ikke jeg er kommet til Verden forat male Billeder – det synes jeg nu er vigtigt – det er kanske latterlig – »
MM N 293. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Mandag den»
MM N 294. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har altid sat min kunst foran alt. Ofte følte jeg kvinnen som vilde stå min kunst iveien»
MM N 296. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Professor Liebermann sa om mig: Han er slu han later som om han kan mindre enn han kan.»
MM N 297. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg er nu ved skilleveien hvor jeg forresten har ståt i et år – Alt maset og snakket om mine store rigdomme har gjort sit – Så har foretninger og beregninger altid været forfærdelig for mig – Jeg har seilet på vingerne –»
MM N 298. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det blev af m naboerne skrønet ‹ihop› alt hva kunne samles op og det blev itus ituk k itukastede ruter – Min fine gor og elskelige gor gordonsætter blev skudt på veien med haglgevær mens den stod ved min kjøkkentrap –»
MM N 299. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Billederne er i 25 år i sin fulde glans uten noen forandring – De lidt mørkere stedene har altid været der og jeg har ladet dem være af blive fordi de bragte liv – Billederne har i 25 år»
MM N 300. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Med hensyn til min krigstjeneste i 1905 – så skal jeg fortælle at jeg falt va var hos Georg Stang sammen med f Nørregaard og frue på Kaholmen. Han spurte om hva jeg kunne yde. Jeg sa at da min v venstre hånd er ødelagt og jeg må beskytte den istedetfor at den kan beskytte mig så er vilde det jo være latterli at by mig frem som soldat – Vi va Han fandt det naturligvis umuligt osså men vi var enige om at jeg at man måtte ta sig til det der det som kunde gjøres hva jo h var alles pligt –»
MM N 301. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«hændte det som da jeg i 1905 slog slog al alt i stykker i et værelse havde jeg havt føl set f nordmænd ute foran vinduet fare på mig –»
MM N 302. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg skulde mene at portrættet af statsminister Blehr ikke er tilstrækkeli karakteristisk for Storthinget»
MM N 303. Munchmuseet
Notat. Datert 1934
« …  I luften mærkede man allerede radions komme – Luften antes fuld af bølger  …  Denn Kvinnen der forlader mannen, Hast i hjertet»
MM N 304. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg leiet sammen med Hauge et atelier øverst på loftet – Der var indrettet et nokså stort atelier med et mindre værelse til – Dertil kom to små værelser af i flugt med de øvrige rum –»
MM N 305. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg vilde foreslå Dem sætte spørsmålet Foto – Portræt – Maleriportræt (Kunst …  under debat»
MM N 306. Munchmuseet
Notat. Datert 1903
«Jo ser Du her har jeg engang  …  E. siddet for nogle år tilbage – og jeg spørger i luften – er der en Gud – hører han så tal – og jeg spurgte er {jeg}det galt jeg gjør?»
MM N 307. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Han var reconvalescent – Han sad i { … }lænestolen Han lå der og tænkte bare på hende de han hørte hendes vu egen vuggende gang i sideværelset – han så igjen for sig hendes runde hofter hendes sanselige mund – og de brune øinene –»
MM N 308. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«I min barndom tegnet vi alle børn og blev opmuntret hertil af min Far og min tante der selv var lidt kunstner instillet – og min far havde sin fantasi og sin fortællerkunst der sat vore sind i svingning –»
MM N 309. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har aldrig været optat af Renoir og vi er helt forskjellige naturer»
MM N 310. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Ich {h}gebe { … }ihr die weiche schönheit der hellen Som – mernacht – über sie gie{ … }sse ich die Pracht der { … }schwindenden  …  Sonne – { … }Über ihre { … }haar – über ihr gesicht über  … ihr { … }weisse { … }Tracht – schinnend gold –»
MM N 311. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg var den første her i lannet der  …  vilde male det levende liv i en billedrække»
MM N 312. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det var en smart Amerikanerinde der kom med noen ord om mine billeder i galleriet De Det var til Tidens Tegn –»
MM N 313. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«D»
MM N 314. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det var efter min første udstilling i Berlin – (da mine billeder blev udkastet af Berliner Kunstlerverein – med den følge at fo kunstnerne delte sig i to leire – og den ene med Liebermann i spisen dannet en fri udstilling)»
MM N 315. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
« Kan der blive en virkelig vægkunst i stort som i Michel Angelos og  …  Tintorettos dage?»
MM N 316. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Jeg har ikke lenger { … }lyst på mit arbeide – Jeg tænker på»
MM N 317. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Historien –»
MM N 319. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det har mig været umuligt at få ‹stansen› den kolportering af skrønerne om mine 8 a 10 villaer der har været drevet i 20 år ligetil de sidste dage – Det har været mig til stor skade i mange henseender og desuten er det latterligt»
MM N 320. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Aulabillederne Kommentar kostet mig blot penge medens skatteligningen tjente 20,000 kr Livsfrisen som jeg har arbeidet på i 45 år og som jeg ved egne midler prø har prøvet på at få udført og som selvfølgeli er e{t}n hel idealistiskt foretagende som jeg selv blot vil ha udgifter på –»
MM N 321. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«at stod til tvilsomt for mig om det var heldigt for en kunstner at ha alle sine arbeider samlet –»
MM N 322. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Og så optræde i Weimar  …  i selskaber med ødelagt hånd –»
MM N 323. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Intet svar er osså et svar – Hoved- sagen var jo at dette blev sagt –»
MM N 324. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Meningen var at {v}hvile mig – Egentlig et sanatorium –»
MM N 326. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg lever nu i stilhed på Ramme afbrudt af enkelte ture til Ekely og annetsteds –»
MM N 327. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«D{a}et var helt tankeløst at jeg ba Dem og Per Krohg at komme ut Jeg har i den grad været forstyrret overanstrængt den sidste tid at det nok kunde hænde sligt»
MM N 328. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Da jeg bestemte mig til at selv at overtage jordbruket på min eiendom og valgte det til trods for det uhyre bryderi og de svære utgifter { … }var der for at undgå at der de blev tat til parceller så fremmed folk kom in»
MM N 329. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Sålænge jeg som jeg har gjort de i 20 år i Aker har lignet ved min kunst så meget jeg har brakt skattevæsenet umådelige summer hvert år har jeg ikke tat i betænkning at ‹settgjøre utgifter bruge meget \{ … }til min Kunst/ arbeidet – Ved store hyppige udstillinger { … }her og i utlannet hvorved jeg selv har reist med – ved det store apparat herute med 6 store a{ … }ttelierer og noen friluftsatelierer hvor jeg arbeider på store  … malerier – opbevarer de mange { … }kasser til utstillinger – har jeg kunnet holde salg i gang og samtidig arbeide –»
MM N 330. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«præcisere hva jeg så ofte har fremholdt – Jeg kan hjælpe med penger efter ævne – Ellers kan jeg intet ta på mig af ansvar for familiens ve og vel og hva forældrene måtte finde for go{ … }dt at ordne med til med hensyn til barnas fremtid – Det ligger komplet utenfor min ævne.»
MM N 331. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«I 1905 begyndte Vigeland på sin Fontæne – Det var samme ide som jeg livets kresløb –»
MM N 332. Munchmuseet
Notat. Datert 1927–1933
«Jeg kom i 1905 i april tror jeg hjem fra utlannet Tyskland syg efter hele vinteren hadde lidt af anfald af halucina- tioner og små lammelser – Jeg forstår nu det var efter Hauklands overfald i Kjøbenhavn – Denne mig komplet ube- kjendte herre slog til mig flere gange uten ringeste foranledning med en svær jernring på høire hånds midtfinger – Denne almen kjendte slaaskjæmpe kunde umuli ha gjort det uten tilskyndelse af mine kjære landsmænd Hamsun Thomas Krag og Christensen der alle havde horn i siden til mig.»
MM N 336. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Frescomaleriet har romantik over sig og Jeg kan bestikke en antikvarieret kunstkritikker»
MM N 337. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Hvis man her i lannet ikke vil unde mig arbeidsfred som de sidste 10 år og ikke vil tillade mig la mig få mindre til rådighed til at male større billeder at male større alvorlige arbeider skal jeg begynne for alvor med karikaturer og male skorpioner og ikke unne mig af mine selverhvervede p …  midler ‹nok› til udføre større alvorlige arbeider så  …  må jeg for alvor ta fat på karikaturen og tegne skorpioner»
MM N 338. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Så ser det ut som om alle har mer greie på mine pengeforhold og mine salgbare billeder, end jeg – Hvorfor har de alle Atelierene sa en af storbøndene her i nærheden – Hvorfor sender de ikke som andre malere billeder til salg – Hva har De i de store atelierer – De vil De Hva har de i dine store fjøs sa jeg og har hvorfor stelles ikke med melken – Han var af disse der i Vestre {a}Aker der i ale år ikke har havt annet at gjøre end at stykke ut tomter salg –»
MM N 339. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Hr Hunger fortsætter med sit bill …  vrøvl i anledning Aulaen Kommentar og de mærkelig Fresco Sput ober spitzen Reitere»
MM N 340. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg tvinge er nødt til at korigere en artikl artikel der nylig stod i Frankfurter Zeitung – Oslo { … }alz Kunststadt –»
MM N 342. Munchmuseet
Notat. Datert 1927–1933
«Min nervøsitet som da var voxende til det kulminerte i Kjøbenhavn – og som var bli forstærket ved mange anfald fra presse og såkaldte venner – især overfaldet af Haukland i Kjøbenhavn – ¾ år før 1905 – kunde ikke ændres –»
MM N 343. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg var Søndag den 19de December sa sammen med Rolf Stenersen forat se på Vinderen gamle gård – Det var tale om at Rolf Stenersens maleri­ samling skulde skaffes bol lokale på eiendommen Der var osså tale om muligheden af at et  …  mussæum for mine billeder skulde få et lokale der – Jeg traf der arkitekt Slåtto og eieren på Vinderen. Jeg udtalte min beundring for de gamle huse og haven med udsigten – men udtalte intet om at her kun kunde være stedet for disse mussæer –»
MM N 344. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«I { … }En korrespondance fra Oslo til Frankfurter Zeitung som tvinger mig til protest.»
MM N 345. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det er ingen heltegjerning af dette komplot af bengler at fare med knive på en mand som De vidste blot havde en hånd at forsvare sig me»
MM N 346. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har i 2 a 3 år reist om og opholdt mig på forskjellige steder forat få en ro jeg høilig trænger blandt annet for et farligt øietilfælde – Jeg prøver af og til at arbeide lidt på mine arbeider på Ekely men det lykkes mig ikke fordi der stilles krav af allehånde sort til mig der forstyrrer mig»
MM N 347. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1932
«Hr Frøen spurgte mig om ikke der var store værdier all i alle disse grafiske blade der lå i hauger i annen etage –»
MM N 348. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 349. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg er bleven uvenner med min li {T}trykker lithograf Hagen & Kornemann. Jeg kunde ikke tiltrods for en række opring{ … }ninger erholde erklæring om at jeg har betalt ham 450 Kroner i trykningsomkostninger    Han nægter oftere at trykke for mig – (Jeg har fået mundtlig erklæring)»
MM N 350. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Kan ikke forlange nu at kjøbesummen af Ekely opretholdes»
MM N 353. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«og som eventuelt kunne forulæmpes atter – { … }Dette blir altså ikke på grund af bortebliven –»
MM N 354. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
« … »
MM N 356. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Hvis krigen ikke var kommet for 2 år siden havde hun nu sat i sin villa i Oslo med begge sine sønner gående i 8 a 9 år som medizinske studerende underholdt af mig medens hun havde sommerophold i midnatssolens land i Lofoten i Sigerfjord»
MM N 357. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Alt dette skaffer s»
MM N 358. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har på en måte forladt Ekely og Vestre Aker da det er for megen uro der – Jeg har opholder mig dels på reiser og tar da studier eller bor på e{t}n af mine «10 eiendomme»»
MM N 359. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{ … }Jeg må få lov igjennem pressen at få dementeret hva i 20 år har været kolporteret rundt om i ‹Norg› og i utlannet At jeg har 5–6 {–}til { … }10 villaer –»
MM N 360. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{ … }Jeg flyttet for circa 12 år siden ud til Aker – Der forbi et nabohus På veien til og fra huset mærket jeg snart tilstedeværelsen af e{t}n styd Kommentar bastard af en Bernhardiner og kjøter – { … }I mine egne betragtninger afbrødes stadi af at { … }rasende udfald fra af kjøteren fra naboens port – der altid stod åben –»
MM N 361. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Et steds i Europa { … }i nærheden af en by ved en dal lå en hytte ved dalens skjød ved brodden af en kilde { … }eller aa –»
MM N 362. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg skal herved meddele politiet at hvorfor ikke»
MM N 363. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Nu er { … }heder det j{ … }o: Gunnerud går jo bare jo med med hun{ … }den!»
MM N 364. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg skal først og fremst betone at Gunneruds hund utenfor Gunneruds hus og et stykke videre opover veistykket der fører til nyt hus er absolut farli – {Her}Det er hva den tror den den skal forsvare»
MM N 365. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg skal udtale Jeg betaler mine skatter – og jeg vil ‹erklære› – Jeg må få lov til at gå min vei til mit { … }hus – uten at være risikere at blive at de{tte}n digre bandhund styrter mod mig { … } …  eller aften –  …  ‹risikere› at blive bidt – eller revet klæerne af – eller at jeg eller {d}mine venner får den op på sine skuldre – og jeg må alvorli henstille til politiet til ikke at la bæstet få anledning til at skaffe flere vidne der nok vil melde sig – hvis den ikke uskadeliggjøres»
MM N 367. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Hvordan Gunnerud overholder politiets bestemmelser»
MM N 368. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg skal herved meddele politiet at den af mig tidligere anmeldte store folkevonde hund tilhørende hr. sekretær Gunnerud {h}Hofsveien fremdeles gaar løs til fare og gene for de mennesker der må passere hans hus.»
MM N 372. Munchmuseet
Notat. Datert 1932
«Gunneruds hund er blot farli utenfor Gunneruds hus og et stykke opover veien – D{ … }en skal forsvare dette strøg»
MM N 374. Munchmuseet
Notat. Datert 1920–1930
«Jeg skal gjentage!»
MM N 375. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg skal bemærke at { … }siden jeg har seet hunden løs er jeg eller mine venner ikke på den fandens vei»
MM N 377. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg hjalp Det var for circa 10 år siden gutten til Meidel 1 mnd 1500 kr til sanatorium – desværre forsent Et år efter 1500 kr til søsteren – hun kom sig. Jeg hørte at det stod dårligt til med Andrea og familie og på Grand spurte jeg Victor Mogens om hvordan det var Victor Moge{ … }ns forklarte harskt i fleres påhør at det var den rene nød deroppe og at de havde intet at leve for – Jeg spurte min advokat og han forhørte sig deroppe – Han sa at jeg ikke måtte hjælpe da det intet nyttet – De levet over ævne Jeg sendte alligevel 2000 kr – Det gik til at bygge et fjeldhus –»
MM N 380. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Vi skræmtes da vi hørte at der var nødstilstand deroppe –»
MM N 381. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg vil atter og atter på det bestemteste udtale: Forældrene har ene pligt til at bestemme over børnene og deres skolegang Om de sender børnene i nærheden af sig som { … }andre gjør eller om de sender dem hid til Oslo vedkommer mig ikke at blande mig op –»
MM N 382. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg forstår ikke Andrea kan klage over penge nød når hun sen for 4 år siden sender sine gutter til {S}skole i Eidsvold hvor de ikke tålte klimatet og blev syge»
MM N 383. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Der må konfereres slægten imellem så vi vet hva hun får og hvordan vi på beste måte kan ordne det for hende»
MM N 384. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«som jeg fast må holde er ikke af dårlig vilie ligeoverfor hende eller hendes familie men at jeg er tvungen d{ … }ertil forat forhindre at jeg og mi{ … }t livsværk skal ødelægges –»
MM N 385. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Laura har kjendt forholdene    Hvorfor kommer hun først nu med dette Hun kunde sparet mig for 6 års svære vanskeligheder – Hun har kjendt til skolen deroppe og kjendte til hvor at { … }Ellingsens havde en stor landeiendom og dampskib – At de kunde skaffe sig den maten de behøved på land og sjø –»
MM N 386. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det er påkrevet at jeg forklarer min pecuniære stilling –»
MM N 387. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det opsigtvækkende og påfaldende er:»
MM N 388. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Vi læser om b milionbevilning{ … }en til Vigelands såkaldte gave –»
MM N 389. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Vigeland betaler ikke skat overhodet Han får 500,000 kr året til sit arbeides udførelse – Mit arbeide er lisså vægtigt og vigtigt og»
MM N 391. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har overhodet aldrig malt billeder til salg hvis det da ikke er en bestilling der er leveret –»
MM N 392. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{ … }I muratelieret.»
MM N 393. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har længe været syg og overanstrængt og har måttet søge ro uten på lannet – Jeg har forat få  …  ro i mange år ikke protestert mot vilkårlige beregninger af ligningsvæsenet – Nu synes jeg dette er så galt at jeg må skrive nu om jeg end sene { … }skulde havt ro på lannet»
MM N 394. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Så er det eiendommen –»
MM N 398. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Ingen parceller på eiendommen!»
MM N 399. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Ekely er en indgjærdet frugthave og er anskaffet udelukkende forat kunne placere mine mange atelierer og yde værn for disse mot overlast af fremmede folk – for mine malerier og mit livsværk»
MM N 400. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Ekely yder fuld nytte til matauking med det der allerede står på eiendommen og med det jeg mener at kunne overtage af ny dyrket jord»
MM N 402. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Ekely er en indgjærdet frugthave og er anskaffet udelukken{ … }de forat kunne give mine mange atelierer pla{ … }ds og yde mine atelierer mine malerier og mit livsværk værn mot overlast { … }af fremmede folk»
MM N 403. Munchmuseet
Notat. Datert 1927–1933
«Det er ikke så godt at forklare sig i telefon når man {s}tar afrivning i et koldt rum –»
MM N 407. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Når formannskabet er kommet til at Nordre Schøien egner sig til at opføre Direktør Rolf Stenersens  …  bygningen for direktør Rolf Stenersens samling skal jeg ikke sette mig imod det – Hvis planen koliderer med andre foretagender må det bli en sag mellem sagkyndige»
MM N 408. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har ikk stiller mig ikke mot Nordre Schøien planen hvis arkitekt Hollands anker er uberettigede»
MM N 410. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg kan om i anledning denne (lille) sag blot sige hva jeg vet og det er: Jeg har kjendt Graf Schwerin og Boden von Bodenhausen som begge var kom i mit Atelier – Bodenhausen og vistnok osså Graf Schwerin kjøbte billeder af mig –»
MM N 411. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
« »
MM N 412. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«‹Ød{ … }em› og ‹dør fra Maven› vil { … }De ikke snart ha en Asket –»
MM N 413. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Hauge så dårlig ud – han sov omtrent ikke hans få Penge var vel snart færdig – Her ved D …  Der var Christensen ude forat spille Penge af Folk sier jeg – og der var den tykke Advokat Dybwad med sin Frue – Han var en Art Garantist for hendes vilde Liv – – Champagneproppene smaldt – Efterhånden var alle der Gunnar Heiberg og Fru Krohg Kristian Krohg og et Par Herrer ved et annet Bord – Bødtkers gnældrende Stemme hørtes snart»
MM N 414. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{ … }De nordlige Bræddegrader – Jeg ska Jeg havde engang udstilling i Kunstforening i Trondhjem Efter megen søgen efter kunstforeningen i Trondhjem står jeg på et gadehjørne og spørger en Passerende hvor Kunstforeningen er – Over på den annen side elven i Kommunebadehuset> – Jeg finder frem til { … }dette hus og spørger efter kunstforeningen. På det offentlige Badehus svares – på den annen side {s}elven i den og den gade – Jeg finder da frem til dette må akkurat samme vei tilbage og befinder mig akkurat på det hjørne jeg f først stod – Det var badehuset og kunstforeningens hjem Jeg spørger eft Jeg finder kunstforeningen i annen Etage og spørger efter der er lukket – jeg spørger efter vaktmesteren – han er inde og bad{ … }er jeg finner ham endeli idet en dør {g}åbnes  …  – Her vises e{n}t ben og en mave – det var borgermesteren der»
MM N 415. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg reiser våren 1{9}893 fra Berlin hjem til Norge – Det var efter de{t}n bevægede høst og vinter – hvor \da/ den store kunstnerstrid efter min udstilling 1 …  i arkitektenhaus  …  høsten 1{9}892 havde raset –»
MM N 418. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har aldrig været optat af Renoir og vi er helt forskjellige  …  naturer –»
MM N 419. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg er enig i at { … }direktør Rolf Stenersens samling af norsk kunst får en { … }bygning på Nordre Schøyens tomt – Pladsen på tomten kan jeg ikke bestemme …  Men jeg kan ellers ikke si på hvilket sted på tomten der skal bygges – Arkitekt Hollands anke må sagkyndige udtale sig om.»
MM N 420. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har nok herute fåt føle løgnkampagnens virkning – Det var dennegang en mandevond køter der i årevis forhindret folk fra at gå på gaten «Bygda» blev opagiteret og jeg blev boycottet – fordi jeg havde fåt den dømt til at bindes»
MM N 421. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har overhovedet ikke tat noen bestemmelse med hensyn til mussæum og er heller ikke klar over hvorvidt det er rigtigt –»
MM N 422. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
« … »
MM N 423. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det ene portræt malte jeg da jeg min kom med hånden i bind fra hospital i Norge forat male Lindes børn – Det anne 1916 –»
MM N 424. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Man udbredte de gemenste snak om at jeg vilde undra mig min pligt i Norges store stund –»
MM N 425. Munchmuseet
Notat. Datert 1934
«Det var pudsigt at se de to portrætters tidsbestemmelse sat til før og efter 1905 – En liten historisk sketsch – !»
MM N 426. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det er netop ‹om› 1905 nemlig jeg hovedsagelig for øieblik{ … }ket behandler – For det er 1905 og årene om 1905 hvorfra de værste skumlerier kommer –»
MM N 427. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Da kortet ikke var ment at indeholde de siterede Beskyldninger må jeg selvfølgelig beklage at Kortet har fået den en { … }Form der giver Anledning til Misforståelse»
MM N 428. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
« …   …  ‹Universi›tetsgaden med Alfred ‹Hauge›  …   …  kjøbt det lille hus  …   … )  …   …  våren 1899 vår og søsterportrættet  …  Får en stærk influensa eller  …  efter et ophold på Vor Frues Hospital  …  hos min familie på Nordstrand hvor jeg maler vinterbilledet i skoven på galeriet – Reiser så til Florents men føler mig syg av Influenzaen og  …  tilbringer ‹en tid på› Fiesole. Reiser så over Paris til Aasgaardstrand (Der strøg mine stakkels penger for søsterportrættet og vår som skulde været til Paris ophold. Salig hukommelse)»
MM N 429. Munchmuseet
Notat. Datert 1927–1933
«lyst til krangel med mine landsmænd – Jeg syns det var godt gjort af mig med min ene hånd at jage denne slotskjæmpe på flugt og jeg havde heldigvis Drewsen til vidne så Krohg kunde ikke komme med sit lave forsøg på at lyve det hele { … }sammen –»
MM N 430. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Hauklands overfald med jernring våren 1904 –»
MM N 431. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{ … }Gauguin sier! «Efter et kortere Ophold i Nor{ … }ge 1905 reiste Munch med bitterhed til Tyskland»
MM N 432. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Alt dette er på Oslo cafeerne i årevis bleve{n}t drøftet og fastslåt og { … }det har er gåt videre og videre som fastslåede sandheder – Tænk hvor han er rar – Så har ingen gjendrivelse for mig været muligt – Folk ønsker at det er sligt – og det vilde være kjedeli om det ikke var sandt»
MM N 433. Munchmuseet
Notat. Datert 1935
«Jeg fik tilsidst i slutten af Februar så frygtelige anfald 3 da dage itræk på Gie{f}b Giebfrieds hotel at jeg følte måtte reise hurtigst mulig fra Tyskland forat undgå indespærring.»
MM N 434. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Man snakker om at jeg er { … }en raring som holder mig for mig selv – Ingen kan vel tro mine grunner til at gjøre { … }det –»
MM N 435. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Nu havde den sultne hyæne { … }endeli funnet ud e{t}n brugbar { … }vildt – I det uryddige virvar fandt hans tæft noget føde – – Og det blev en mærkeli virkningsfuld liden klump han { … }fik sveiset sammen – Noget hist noget herfra – noget tilsat – Det var virkningsfuldt –»
MM N 437. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Europa.»
MM N 439. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Da det viser sig at stedet stadi vil koste mig over 2000 kr om året og da jeg så spilder er der så ser jeg mig nødsaget {at}til at ordne mig på en annen måde – enten ved salg eller ved at la huset ligge som tidligere brak – og»
MM N 440. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Min eiendom Ekely må betraktes som et stort atelier for maling – Jeg maler jo osså meget i friluft – og for min kunsts udførelse har jeg anskaffet mig denne eiendom»
MM N 441. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«I 20 år er der været kolporteret her i lannet og i utlannet at jeg eier 6–8–12 villaer»
MM N 442. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Min eiendom er ind indgjærdet frugthave og den er anskaffet af hensyn til a plads for de mange atel atelierer der rummer mit livsværk og de vigtigste billeder –»
MM N 443. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har anskaffet mig Ekely udelukkende forat kunne værne om mine atelierer og malerier og mit livsværk»
MM N 445. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det er ikke meget dyrkbar jord på Ekely circa 5 mål kartlagt»
MM N 448. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det er eventyret om mine mange eiendomme der aldri nu i 20 år ikke er kunnet udryddes – Derfor tror alle jeg er rik»
MM N 451. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{ … }Jeg har { … }havt såmegen ærgrelse over folk  …  at folk har næsekastet mig mine mange eiendomme»
MM N 452. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Folk tror jeg har eiendommene forat spise æbler – Æblene skaffer mig blot bryderi – og jeg selv liker ikke æbler»
MM N 463. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Så langt tilbage jeg husker var han over 70 år – liden og tør og indskrumpet – men altid»
MM N 464. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Rosenkrantz sa han vilde gå. tog på sig frakken han vilde gå.»
MM N 465. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1892
«En rædsel kom over ham – var han da alt gammel – han der endnu ikke havde levet»
MM N 466. Munchmuseet
Notat. Datert 1890
«hvor godt dere har – dere har {en}moderne far forældre – som ikke har lært dere dette om biblen – som har ikke lot det gå over i blodet deres det{ … }disse å disse skjønne drømme – de om liv glæden og livet efter døden – Dere har ikke denne havt denne store skuffelsen når dere ser det er »
MM N 467. Munchmuseet
Notat. Datert 1888–1890
«{ … }Goddag Bertrand er Du også ude idag fært den må vi ‹gagn ha› moro og finde på noget – og så gik de og drev op og og ned en stund og spøger skulde finde på noget. Snart k traf de ogs{ … }å Strøm gående med ludet og Hoved og hænderne i lommerne og så en Fruntimmer S …  må vi ha tag foreslog Nu tar vi  …  noen p{ene}iker med { … }os og så går vi ud på attelieret foreslog Nansen KommentarVi  … › Vi tar to ‹v›ogner og stapper  …   … t gjør vi sku og så  …  fuld alt { … }hvad tøiet kan»
MM N 469. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Det var lørdag – det s Brandt Kommentar drev omkring blek og maver. på Karl Johansgade – tynd og blek»
MM N 470. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Bran»
MM N 471. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Jeg skvat lidt op bøiet ned hovedet kom hun mod mig. Hun hu så mig ind i øinene    Jeg følte jeg var { … }distrait»
MM N 472. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«De{t}r var en høi bakke med grønt græs og øverst oppe mod himmelen var skoven – kjøer og sauer gik og spiste græs og der hørtes bjældeklang – { … }Græsset var så grønt og himmelen over var blå med hvite skyer – og græsset i dalen så grønt – I Ovenfra skoven»
MM N 473. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Vindus karmen ligger sneen hel til ruden –»
MM N 474. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Nederst ved den store dobbeltseng sad de tæt in til hinanden på to små barnestole; den høie kvindes{ … }kikkelse sto ved siden {s … }høi og mørk op mod vinduet»
MM N 475. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«De var flyttet til byen – Slotsgadende sad om sommeren – { … }de fløi om sommeren nede på { … }‹fontenen› – sad på tra granittrappen og legte i en  …  gåren – det var så gråt mørt allesteder – opp omNu En dag sad de kom { … }deres faren fra { … }Gardermoen han var brun og  …  {s}fremmed i sin uniform  …  de»
MM N 476. Munchmuseet
Notat. Datert 1892–1893
«Det var mørt og graat nedover trappen –»
MM N 477. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Mange lys, hvite – glinsende { … }helt til toppen – noen dryppede – det skinnede i alle lyse farver mest i rødt gult og grønt – { … }Et lyshav som blændet så man næsten inte ikke kunde se – Luften var he{d}t og det lugtet intenst af gran og os –»
MM N 478. Munchmuseet
Notat. Datert 1892–1893
«Mange lys – hvite glinsende helt til toppen noen dryppede – det skinnede i alle lyse farver – mest i rødt gult og grønt»
MM N 479. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«død, hun er i himmelen»
MM N 480. Munchmuseet
Notat. Datert 1896
«Jeg sidder på stranden – og ser ned i vandet – det er en en tyst skinnende  …  flade – der himmelens {v}hvide skyer – den blå hi ether speiler sig deri – »
MM N 481. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg pekte op i et svært grantræ – Hun takket og»
MM N 482. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg var { … }13 år og E{hun}mma Kommentar 14 Hun var udviklet for sin alder – fyldi – øinene blå og milde og munden sandselig –»
MM N 483. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«jeg glemmer  …  jeg er så forskrækkelig { … }melancholsk»
MM N 484. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Fru Vogt i ‹Bodingen›»
MM N 485. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«{ … }De stod alle og så på vandet udover –»
MM N 486. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Brandt Kommentar la mærke til at hendes blik så ofte faldt på ham – ofte når hun var midt i en samtale med {andre}Hertzberg Kommentar»
MM N 487. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Hvor deili hun var i det bløde varme l …  skjær fra horisonten»
MM N 488. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Der var en høi bakke med grønt græs og øverst oppe mod himmelen var skoven – kjøer og sauer gi{g}k og spiste græs og der hørtes bjældeklang –»
MM N 489. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Tiden suste over joren årtusender gik –»
MM N 490. Munchmuseet
Notat. Datert 25.10.1892
«Tiden suste over joren Aartusender gi{g}k – slægter {fødtes}kom og forgik – { … }forsvandt – så fødtes en smerte – – lidt håb lidt smil – – der fødtes stemmer og suk – hørtes suk og graad – og smerten døde –»
MM N 493. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Det var varmt { … }og lummert Det var {e}En varm og lummer Julidag sad Braandt Kommentar på dækket til Jarlsberg og længtet efter – Han { … }længtet efter at komme ud fra byen fra»
MM N 494. Munchmuseet
Notat. Datert 1890
«Vær så go    vil de ha h en – den osså – i den andre hånden – så ja – hun lo og så på ham –»
MM N 496. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«{–}Værs go – Hvordan Den søde Hvordan forsyner de dem – ingenting – Her – den yndige lille biten – hun la et stykke på hans talerken –»
MM N 497. Munchmuseet
Notat. Datert 1929–1930
«Så kom fru Heiberg Kommentar bort til ham – Er De hed sa hun blødt – Hun slog op en vifte og viftet ham – { … }Hun så på ham i mørket med store sorte øine – H{ … }un var vakker der i halvmørket men han vilde aldri tilgive hende – han hadet hende –»
MM N 498. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Så var han da atter ved kirken. Der faldt en fin striregn og luften var lummer og blød – Der var sølepytter langs veien og den hvite kirken speilede sig i dem {–}; derborte lå huset dystert mellem de saftie våte træer –»
MM N 499. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Reisen blev opsat    Jeg kunde endnu engang træffe hende  …  Hvis det nu ikke blev til noget blev det aldrig. Over middagen kunde jeg gå op der. Tiden { … }gik da forfærdeli sent    Jeg –»
MM N 500. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Nizza Middelhavets dronning ligger smilenderundtmed sin  …  smilende med sine ‹hvide› vill{ … }aer { … }i en  …  speilende  …  i en halv{s}cirkel rundt den lille bugt –»
MM N 501. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«skulde»
MM N 502. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Krohg smilte eg engang da talen var om piger – han blinket med det ene øie skalkagti – Endeli har de Brandt Kommentar været ‹sa›mmen med en ha jeg ser det på øinene»
MM N 503. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Hvor har de gjort af frøkenen deres sa hun –»
MM N 504. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Det var regnveir    han ventede og ventede ‹–› Drev op og ned ad veien han kunde ikke De hadde været sammen b så længe i skoven og moret sig fortræffelig – Han skjønte at hun hadde likt ham godt – Samtalen hadde faldt så let han hadde lat munden gå følte uden at { … }føle sig ikke generet – Han hadde ikke været kjedelig det skjønte han Hun var ikke så hoven enda – ogdei vakker for i grund fært pen da hun var meget penere sån end når hun gik ‹stri› på gaden skouen med { … }den høirøde {p}bebehat og de løse bånd og så den tynde lyseblå sommerkjole. – Hun { … }var ikke ræd for at vise benene si{ … }ne heller – ‹{sydde}Kjolen› kjolen var hadde ‹tafset› til en  …  kvist og så drog hun nokså høit op næsten helt op til knæet»
MM N 505. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«I al den tid havde han i grund glemt at hun var gift – Tanken på Kaptainen var blot fly{ … }gti svævet forbi ham. – Det var i virkeligheden heller ikke været i hans tanker at det skulde gå slig – lige til han nu siddende – det store ‹mørke› { … }kalde værelse med det blafrende { … }‹lys› følte så ‹alt› for sig – Han havde bedrevet hor – han havde bedraget den ‹høie› Kaptain – han havde viklet sig havde kastet sig ut i noget han som havde gjorde han angret – Faderen – og de hjemme»
MM N 506. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
« …  ‹Kys›  …   … »
MM N 507. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Fru Heiberg Kommentar gik bort { … }til sofaen – de satte sig –»
MM N 509. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Fried Telegram»
MM N 510. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Porten faldt gik i hængslen – faldt igjen – Den ‹som› k …  ‹da› han lydte  …   …  ka …  h er der har han kjendte stemmen det så lette hun ‹gi› hun pilsnare trin så banken på døren –»
MM N 511. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«Det var en mørk Februareftermidda  … og –  …  Grand var uhyggeli idag – man sad stille – og drak sin kaffe – noen spilte domino –»
MM N 512. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Var han da virkeli { … }gla i hende? – det var da hun han hadde drømt – hun ha  … »
MM N 513. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«‹La› os ta en burgunder mens vi venter –»
MM N 514. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Aske»
MM N 515. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«Han tæn»
MM N 516. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«De var alene i det store værelse – Han hadde læst om mange lignende situationer i franske romaner – De hadde begyndte på samme måde De endte altid med at de kom i forhold kysset hinanden ( Den unge smukke {frue}Grevinde kjeder sig på landet – træffer så den unge ganske unge Gaston Kommentar – ber hende han besøge sig. De Hun finder ham intere{ … }sant – {S}En dag sidder de alene sammen i den store stuen –»
MM N 517. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Lidt bleg og tyn gik Brandt Kommentar næste {s}Søndag op trappene til Kunstforeningen – på den tiden { … }de før hadde truffet hinan{ … }den»
MM N 518. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Han hadde farens vexlende sind – han så nu alt så let – de skulde træffe hinanden imellem – h hun hadde engang sagt { … }hun skulde skille sig om et år – han tænkte så småt på hvordan de skulde ordne sig når de giftet sig – bode sammen To dage efter – Han traf hende ope i udstillingen han hadde arbeidet hele dagen – han var så flitti nu Der var  …  Vera Kommentar og Kristian Kommentar var der osså – å hendes forhenværende mand – Vera Kommentar snakket snart med Kristian Kommentarsnart me me Kristian Kommentar –»
MM N 519. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Den mørke stemning der var over ham i begyndelsen har forsvundet – han { … }Der gik en varme fra hendes bryst til ham»
MM N 520. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Han har gået i en god skole sa Munthe»
MM N 521. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{ … }Vi hader Mennes{ … }kene og vi er sammen med { … }dem – vi må være sammen med – dem – thi vi har brug for dem – det er forferdelig ærgelig –»
MM N 522. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«De sa»
MM N 523. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«går med to ‹videre› – Du jeg bliver tilbage – Hele himmelen bliver til blod – og skrigende gult han besvimer –»
MM N 525. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
« … »
MM N 526. Munchmuseet
Notat. Datert 1.1929
« Religion er del af Livsmekanismen – det store Maskineri – hvoraf vi blot ser dele – seet med vore indskrænkede midler – – En leder af mekanismen fins –»
MM N 528. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Fra Munch»
MM N 531. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Vinteren 19{8}98-{8}99 –»
MM N 532. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{s}Så skal vi da snakke om Fremtiden et yndigt sted i England væk fra alle kjendte – så spaserer vi sammen – skal lære os at kjende – for jeg fik jo ikke Tid til at ælske Dig havde jeg nær sagt så mye uro og sygdom – og så Dine Nerv{ … }er  …  –»
MM N 533. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg ligger i natten og hører mit hjerte banke – Jeg hører suset af blodet – i { … }øret det det sprænger i hodet – det syder under huden i fingernes spidser og tæerne – Det kribler i huden –»
MM N 534. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«»
MM N 535. Munchmuseet
Notat. Datert 1929
«Optegn 1929»
MM N 537. Munchmuseet
Notat. Datert 31.12.1934
«3{0}1–12–1934»
MM N 538. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«En tysker spurte mig: Men {d}De kan blive bra kvit meget af Deres plager Da svarte jeg –»
MM N 539. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Min kunst gav mig den en mening med livet {–}:»
MM N 541. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Jeg havde først tænkt ikke at»
MM N 542. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1891
«SMan vendte sig da de kom ind – de vagte en almindeli opmærksomhe – Brandt Kommentar så på frøken    lidt generet og, som vil{e}de han spørge hende om at lade dette være. – Men hun satte sig smilende og så sig udfordrende omkring. – Hun så næsten fræk ud –»
MM N 543. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«Frøken    – sa han alv og så hende alvorlig indi øinene Jeg – jeg er imellem så ræd – jeg imellem tror – jeg ikke – – at at jeg kan holde h a noen mer – jeg har – ser de – – Engang – holdt { … }jeg a en dame  …   …  – å jeg tror ikke man kan holde a flere end engang –»
MM N 544. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«Om vi nu – lige strax gik hen og giftet os – sa og han og lo – – Hun gik»
MM N 545. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Forøvrigt vil jeg nærmest si at jeg er næsten hjemløs og forjaget på grunn af folks utrolige pågåenhed og lidet hensyn- tagen – Jeg har måttet flakke omkring forat få ro – Den stadige trudsel om beskatning af mine Atelierbilleder gjorde at jeg tabte tapte lyst og mot til arbeide»
MM N 546. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Vinteren i Tyskland 1904–1905 lå jeg mer og mer under for en Nervesygdom som de stadige forfølgelser mot mig og min kunst havde fremkaldt – Henimot vårparten gik den over til alvorlige anfald Jeg reiste så til Aasgaardstrand hvor jeg opholdt mig i et halvt år – Høsten modtog jeg en større bestilling af fabrikeier Herbert Esche i Chemnitz. Han Jeg reiste did og malte det bekjendte billede af Herbert Esches børn s Jeg mødtes her med Van de Velde der netop fuldførte sit bedste bygværk Esche nye hus. Vi havde for over et år siden været sammen i Weimar – Jeg var Graf Kezs Kommentarlers gjæst og vi var blandt den kreds der mødtes i Nietzsearchivet og nød godt af fru Elisabeth Förster-Nietzsches store Gjæstfrihed og elskværdighed»
MM N 547. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«1ste akt»
MM N 548. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«ikke tvinge til at ægte en der har den «bons sens» at ringe en op midt om Natten i f mens man ligger i flyende Feber – og danser – (det var bare et af hundreder Tilfælde) eller tar sig Elskere så let som at ta på sig Handsker – Forresten hvorfor skulde jeg være { … }denden forfærdelige – jeg havde ikke bedrevet mer end «hende» eller alle hendes andre Elskere –»
MM N 550. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«For mulig at opnå såvidt fred at jeg ikke helt må slutte et male om jeg end er fuld af skabertrang og skaberævne må jeg henvende mig offentligheden for m derved at kunne få nogen hjælp»
MM N 551. Munchmuseet
Notat. Datert 1910–1911
«      Fra Bodsfængselet»
MM N 555. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Hva havde det kostet hvis jeg ikke havde havt en vagtmand til at dra omsorg for den mængde store og små kasser til mine malerier der har bragt mine billeder ud i verden og gjorde til udstillinger der har mer end noget annet bidraget til billedernes berømmelse og det store salg»
MM N 556. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Efter bedste skjøn Farver og materialer til mit maleri 600 kr – Utgifter til vedligehold af mine    600 kr sex arbeidsrum og 2 friluftsatelierer som elektrisk reparationer – utgifter til takdækninger og bordklædninger { … }Studiereiser til Dovre og ophold der 600 kr på Opdal Erstatning for benyttelsen af mine egne rum til arbeidsrum –       800 kr»
MM N 562. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Selvom fortjenesten her var liten har jeg dog måttet beholde de  …  maskineriet igang og mener derfor at måtte opretholde utgiftspostene»
MM N 563. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg skal oplyse om at min vagtmand er ansat forat passe på de mange at let tilgjængelige og ildsfarlige malerier –»
MM N 564. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det er her på sin plads at jeg ‹endeli› på det kraftigste  …  imødegår den opfatning at jeg har  …  «villaer» til ‹sommerformåler› langs kysten eller haver til æblespisning –»
MM N 570. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg maler ikke efter naturen – jeg tar fra den – eller øser fra dens rike fat.»
MM N 573. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«Jeg»
MM N 574. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det var en lys og solblank morgen Brandt Kommentar drev nedover landeveien. Altin Det var { … }stilt fred over alting – De rødmalte og gul rød- og gulmalte gårene  …  var så venlige ud med  …  ind  …  i små med små haver foran. så så venlige ud med små haver foran Han syntes verden var deili og lys –»
MM N 575. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det var varmt og lummert nede på bryggene»
MM N 577. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{S}Han gik nedover landeveien f det var han følte sig så frisk og let han da  …  for Han Endnu Halvt { … }glad og halvt generet følte sig da han so s pludselig opdagede fru  …  i en vogn kjørende mod. Slipset sad vist ikke rigtig svært meget sludsket på og han havde på sig sine sty{k}ggeste Buxer på han der skulde de – Bu han skulde slide de ud på landet – M Han havde lyst til at børste og stelle lidt på sig inden hun så ham men det nyttede ikke de k da vognen nærmede sig hur{d}tig    Han skjød Hjertet i livet da vognen nu standsede foran ham Goddag v Gom{ … }årgen    Hun bøiede sig over mod ham og rakte ham hHånden { … }Hun så så strålende ud og  …  hun myste med øinene og lo med tænderne.  … Og da han følte det varme tryk af Hånden Har de ne{ … }to{ … }p kommen op af byan deres de ogsa hun og lo de ser så frisk ud og De må ikke komme til mig idag for jeg skal have selskab men imorgen må de komme    {s}Er de ikke yndige og så viste hu mig pegte på en bunke blomster hun havde på fanget De er vel yndige Og så tog en svær gul en {g}og gav ham i { … }den { … }ene  …  Hånden og en { … }‹nogle› { … }i den anden»
MM N 578. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Ved de    fru Heiberg Kommentar kommer – har de set hennde – jeg venter hende hvert øieblik»
MM N 579. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Han sov lite om natten – Hans læber brandt –»
MM N 580. Munchmuseet
Notat. Datert 1890
«Han stod ved havegjærdet – tænkte lidt over { … }hva han skulde si når han kom ind – sa Skulde han de { … }gå den n …  kjøk ind den nærmeste eller den borteste grinden – han valgte den nærmeste – så behøvet at han ikke at gå forbi alle vinduerne –»
MM N 581. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Så var det en tid han ikke læn»
MM N 582. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Ja jeg kysset dem på hals halsen. Er de sint. Slå mig hvis de er sint – Er { … }de det»
MM N 583. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
« … hørte trin i gangen – En  …   …  er frøken Hansen Kommentar en veninde – hun skal gifte sig i morgen – sa fru Heiberg KommentarEn dame Døren åbnedes – og en ung dame styrtet mod fru Heiberg Kommentar – Så fik hun ply pludselig øie på Brandt Kommentar – der hadde reist sig – Hun så først på fru Heiberg Kommentar og smilte lidt –»
MM N 585. Munchmuseet
Notat. Datert 1890
«Han stod ved havegjæret – tænkte lidt over hva han skulle si – når han kom ind – Skulle han gå ind den nærmeste eller den borteste grinden han valgte den nærmeste så behøvet han ikke gå forbi vinduerne»
MM N 586. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{r}Reisen ble opsat en dag Han kunde endnu engang træffe hende – Hvis det nu ikke ble til noget – ble det aldri Over middagen kunde han gå derop – Han gik nervøst ud og ind – gjorde lan streiftog i skoven forat få tiden til at gå –»
MM N 587. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«De drev omkring i skoven – Hun visende veien – gjennem tykningen i skoven – over gjærder over moradser – han lidt bagefter – følgende hende med øinene – hendes  … »
MM N 588. Munchmuseet
Notat. Datert 1890
«Jo – jeg kysset dem på halsen – Er de sint? – Slå mig hvis de er sint – Er de det?»
MM N 589. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Så var han da atter ved den h kirken. Der faldt lidt fin støvregn – luften var lummer og blød – og { … }den hvide kirken speilede sig i sølepytterne langs veien. Der borte lå huset brunt og dystert indimellem de saftie våte træerne –»
MM N 590. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg hadde ikke været på Kirkebakken på mang lange tider. Jeg havde hævnet mig – og vilde ikke træffe hende. hun»
MM N 591. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{ … }De unge kunstnerne sto i klynger udenfor  …  Grand – { … }Det var begyndte at tusmørke – i enkelte butikker var lamperne tændte –  … Gaden var tyk af folk thi folk alle var nu kommet tilbage til byen –»
MM N 592. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Tiden gik hurtig – Høsten begyndte – { … } løvet gulnedesmåneskinsnætterne med { … }sine kjølige k …  måneskinsnætter –»
MM N 593. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Brandt Kommentar hadde leiet et atelier udi Hausmannsgaden – En»
MM N 594. Munchmuseet
Notat. Datert 1896
« …   …   … »
MM N 595. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Syns Du ikke – Kristian Kommentar –»
MM N 596. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Han kom bag s»
MM N 597. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Hun hadde med engang fåt no hårdt i udr udtrykket – hun løste håret – lod det glide ned over skuldrene – slænget det det så tilbage { … }på ryggen med en utålmodi bevægelse – hun var så vakker nu – så ud som en fortørnet dronning – Det er vist bare at jeg er sygeli a mig sa Brandt Kommentarat jeg sier sånt Vil du kysse mig – Han omfav han la armen om halsen hendes – han la sig ind til brystet hendes og kyste som han pleiet – det – h‹a›n så  …  in i hendes ansigt – øinene flammet de flammet øinene hennes som aldri før –»
MM N 598. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Er hun hjemme – tænker på ham –»
MM N 599. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Triumfbuen bred og blålig op mod luften    en blank luft – man så da al blå ballon {k}captif over hippodromen med skarpe linjer mod luften og alle ‹st{ … }engene› som fine tråde –»
MM N 600. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Hos pigen Vogt ‹Ens› forældre»
MM N 601. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{ … }Ind på Grand traf han skuespiller Nissen Kommentar som han kjendte ganske lidt – Denne indviterte han op i and i andre etage på en middag –»
MM N 602. Munchmuseet
Notat. Datert 1894
«Jeg mødte Fru L Kommentar i går – Jeg var sammen med med en    Vi talte med ham – jeg ser hende komme nedover gaden – så mærker jeg { … }benene skjælve under mig – jeg mærker min ven ser på mig – han ser jeg skjælver –»
MM N 604. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det må jeg si var skammeligt a dig – en sån anledning – sidste aften – skulde du sandelig være lidt anderledes –»
MM N 605. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«De lå ved siden af hverandre Det sa ikke stort – Da { … }Hun bredde over ham – { … }Han kjælte lod hinand hånden  …  glide hendes fine hud – Stakkar sa hun og lod hånden g strøg ham strøg ham sagte nedover hans våde hår.»
MM N 606. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«jeg så – så svært – han vilde { … }bruge stærke udtryk men han {i}fandt ikke or –»
MM N 607. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«M»
MM N 608. Munchmuseet
Notat. Datert 1888–1889
«Han fik det noget af samme udtrykket som han havde på det fotografiet der han var så morsk.»
MM N 609. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Midt inde iblandt store lærrede beba bemalte med Kjøer der ser ud Chokolade kjøer der spei{e}ler sig i det klare vand – nøgne bugtede kvindeskikkelser bedende og sovende kvinde skikkelser der med en hud som \af/ silke eller flor ser lærrede blank af man rafaellis små billeder hverdagslige de slår m en den enkle grålige sande hverdagslige farve. Manets og Monets»
MM N 610. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Hvem er Du – Din ven Din ven – \Hvem er Du/ Jeg har ingen ven Hvem er \Din ven/ Jeg har ingen ven –»
MM N 612. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Kom hid    se den vakre skyen sa hun, jeg gik bort til hende { … }– det var en blodrød sky – {d}Den ser ud som en drage sa hun – jeg a guld – jeg tog hende ‹bløt› om livet – hendes hoved hvilte sig mod mig – vi stod sådan en længe således – en underlig blød varme gjennemrislet mig – jeg trykket { … }hende sagte til mig – hun så op til ‹siden› – hun havde disse underlige – dunkelt varme slør over øinene – Vi sa intet – Jeg lidet Vi gik ‹port› til den lave { … }chaiselonen og satte os ind til hverandre –»
MM N 613. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg liker så g»
MM N 614. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Dybviolet sænket mørket sig over al jorden – jeg sad ved under trær et træ – hvis blade begyndte at visne gulne – Hun h{v}avde siddet ved siden af mig – Hun havde bøiet sit hoved over mit – hennes hår var blodrøde hår var havde filtret sig om mig – det var falden over mit hoved det havde snoet sig om mig som blodrøde slange – havde dets fineste tråde var snoet viklet sig { … }ind i mit hjerte – – så havde hun reist sig – jeg ved ikke hvorfor – langsomt bevæget hun sig væk mot {d}havet – længer og længer væk – da var det underlige – kommet – jeg følte som var der usynlige tråde mellem os – jeg følte som usynlige tråde af hendes hår fremdeles omsnoet mig – som disse tråde aldrig kunde briste og  …   …   …  og sled i mit hjerte og gjorde åbne sår – og selv da hun helt forsvandt { … }der over havet – da følte jeg endnu hvor det smertede der hvor { … }mit  … hårtråde om mit mit hjærte blødede – fordi tråde{ … }ne ikke kunde overrives»
MM N 615. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg gik bortover veien med to venner –»
MM N 616. Munchmuseet
Notat. Datert 1905
«Bølgerne kommer indover indover – Langtifra kommer De en efter en –»
MM N 618. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Han sad med armen om hendes liv – hendes hode var så nær ham – hvor det var forunderli { … }således ha hennes øine – hennes mun hennes bryst så nær in til sig –»
MM N 620. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det var aften»
MM N 621. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg gi{ … }r hende den lyse sommernats bløde skjønhed – over hende gyder jeg den forsvindende sols skinnende pragt guld – over hendes hår – over hendes ansigt over hendes hvide dragt – skinnende guld –»
MM N 622. Munchmuseet
Notat. Datert 1896
«Du trængte Dig ig mellem mig og mit ideal –»
MM N 623. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Han gik op og ned på Karl Johan. Kl var 7 om eftermiddagen Det var de ‹såvi{ … }dt› langt ud på Vårkanten at det og det det var endnu lyst Solen gik ned bag Slottet. Det  … Det var endnu lyst af solnedgangen Solen var netop gået ned bag slottet der stod som  …  en skarp silouet …  mod den bl blanke luft Man følte våren kom med sine lysere aftener Opover karljohan dannede En Mængde mennesker var ude i det deilige vårveir veir de fleste endnu i vinterdragt De dannede De dannede en mørk kompakt linje som strakte sig helt op til slottet ja længre væk den kom blev den blåligere og lysere og forsvandt tils{ … }lut ‹i› den bl{g}ågrå tåge op ved slottet»
MM N 624. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har først nu»
MM N 625. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg Vi havde a»
MM N 626. Munchmuseet
Notat. Datert 1896
« Jeg så alle mennesker bag deres masker – smilende, flegmatiske – rolige ansigter – og bag jeg så gjennem dem og der var lidelse – i dem alle –»
MM N 627. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jorden s{og}lår Flammer mod Universets Periferier – Flammerne sluknet til Aske igjen Øine jeg { … }så blå og klar blanke og Mør{ … }ke med Glødfyldte Blin{g}k Spørgende, søgende, higende, villende søgte de fl ud mod Periferien – løste fra Jorden – Mennesker Børn – forat falde tilbage blande sin Aske med Moderjord»
MM N 628. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det begyndte at blive vår i veiret – og jeg tog en»
MM N 629. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Sig mig du skimrede { … }vårlige sol holder du alt hva du lover når du guder alle de farver der over mig gyder fra lysende grønt til lysende rødt fra skinnende hvidt – til skinnende sølv du mattende varmende kjælende vårsol vil du da  …  indfri – alt hva du lover»
MM N 630. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Tyst og ‹lummer› og mørk ligger skoven – stammerne står som ved siden af hve mørk side om side slanke søiler – Der nede mellem græsset lurer en stort krybdyr – med lange arme – Men der på den andre side mellem stammerne lyser sommernatten – stenerne ligger som { … }hvide tænder { … }langs bredden – men derute i vandet kryber tusen hundreder dyr – sorte – våte – de { … }bevæger sig – strækker hodet frem – rækker arme frem – ‹svømmer› efter hverandre –»
MM N 631. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Når {v}Vintersolen der stod lavt på Himmelen skinnede ind ad Vinduet – flammet det op i rødt og gult i { … }mit Værelse – d{ … }e gule Trævægge blev til ild og Bordtæppe et brun Bord til Blod – Far Lyset og Farverne skar ind i mi{t}n Sjæl – og mit Legeme hvor Blodet sygt rullede – Melancholi – er jo Mangel på tilstrækkeli Fart i Blodet – men af og til jagedes det op i Angest – – {Jeg}Jeg {gik}løb ud for at fly fra mig ‹selv› – og gik min Tur –»
MM N 632. Munchmuseet
Notat. Datert 1892–1893
«Hun var en svane –»
MM N 633. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
« Der var engang jeg styret min skude med skjælvende hånd – – mit øie var ungt og fyldt med farver som det spirende løv – Jeg styret efter et kort – optegnet af fædre – der var far{ … }lige skjær der var lande med lykke – – { … }Lystig var den lille skudes dans på det sydende vand – og ængstelig jeg speidet efter de sorte skjær – over var stjernerne med sin himmel – h – og spurte hvad når {h}ophører stjernen – og hvor er den liden – og dog midtpunktet – {og}Jeg bøiet jeg mig ned var havet vandet dybt ugjennem- trængeligt – og rædselsfuldt – hvad er døden – skal jeg vide det idag»
MM N 634. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Der kom en mand til og spurte hva vil de { … }med de{tt}nne  …  – de{ … }t ligner et blodigt dæ{g}kke – – Jeg fortalte ham det»
MM N 635. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Solen varmede – På plænerne i det skjære { … }grønne legede børn i lyse dragter –»
MM N 637. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Stå»
MM N 638. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg går omkring som en forbryder – hvorfor? fordi jeg mangler penger – jeg det er forresten lærerigt jeg kan anstille undersøgelser og komme til mange underlige resultater –»
MM N 639. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Ungbirken spreder sin lysegrønne vifte op mod solen vifte synger sin sang {og}om glæde og lys spreder sit d{ … }rys af grønt sjælvende af { … }frygt ved en st{ … }amme så { … }spæd og hvid som en jomfrues særk men bag står fjældet i ‹blålige› frysende farver – deiligt den synger {og}om livets glæde dirrende tindrende { … }løv { … }op mod lyseblåt hvælv tænker ei på at løvet skal { … } …  { … } …  vare til h …  –ved den  …  by»
MM N 640. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«med {d}Jeg tænkte Paris 1895 (?) (mulig blot 1902–1903) Moren og døden er fra Paris 1{9}895»
MM N 641. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{ … }Hun var en svane – Den gled med sin lange fine hals sagte henad vandet – Den så sig om med milde lykkelige øine – så  …  speilede sig i vandet der var lyseblåt med hvite skyer som himmelen over –»
MM N 642. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Tiden suste over joren – årtusender gik og – så fødtes en smerte – lidt håb {og}lidt smil. der hørtes stemmer og gråd – og smilet døde og forsvandt og ‹sku›kkene døde hen og slægter trampet på slægter–»
MM N 643. Munchmuseet
Notat. Datert 1896
«Op af den mit had had til dig – af den dynge af  …  s …  hvor Du har bragt mig – af en d …  af – en dynge av løgne – af frækhed – af råhed steg et ansigt op  …  et ansigt af s fuld af Sorg og Skjønhed og jeg hold»
MM N 644. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg gik bortover veien med to venner –       og Solen gik ned»
MM N 645. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Dit ansigt rummer al verdens ømhed – dine øine dunkle som den grønblåe sjø – suger mig til dig –    dine mund har et smerteligt ømt smil – som vilde du { … }be mig om tilgivelse for noget – dine { … }læber er vellustige – ‹bikk øin› \‹er›/ purpurrøde – som to pur blodrøde orme –»
MM N 646. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Vidste jeg om Vidste jeg bare – om du {el}holder a mig eller ikke – Da jeg så dig en en dag p forleden in i Grandst { … }bleg st …  og sortklædt – da lignet du du en Ma{ … }donna og  …  – og dit blik var en bebreidelse – som skar mig i brystet – – hvor du var blek – hvor du var fin – hvor du var stolt – Og da jeg dengang i dit selskab hvor spøkte jeg gjore kur til en dame – som det jeg gjore bare forat du skule se det – da synes så jeg dit ‹lile› blik – Å jeg da jublet det in i»
MM N 647. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Fra Hospitalet –»
MM N 648. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Locomotivet arbeidede opover alperne – pustet og stønnet – Å du store gud hvor høit – et { … }bjerg bedækket halve luften – vi kunne ikke se toppen selv om vi bøiet os helt ned –»
MM N 649. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«U. og frøken J. elsker hindanden hele – heraf opkommer en masse stridigheter mellem  …  – D – gjør kur til fr. { … }J – elsker hende  …  – tilsyneladende – forsøger at forføre hende – st …  U. og D – sindte –»
MM N 650. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg holder af dig da når dit blik er lidt træt og tungsindigt – når du har ha de{n}tte lidt smertefulde lidende træk om munden – når dit Ansikt er blekt som månen – da går der en tanke igennem mig at du ennu holler a mig – og jeg ønsker dig ikke længer ondt – Mennesket er en Sygdom på Jorden»
MM N 652. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«En Høg»
MM N 653. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Derpå inviteter Hjalmar C. mig på et Parti Kiler og derefter på et Slag Kort hvilket jeg afslaaede så Kom Gunnar H.»
MM N 654. Munchmuseet
Notat. Datert 1904–1904
«»
MM N 655. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg stod på et høit Bjerd og jeg så hele { … }Verden ligge under mig – verden fra siden { … }Tusinder År – Jeg så de små og de store kloder som adlydende na{ … }turen – lover gik { … }sine bestemte baner –»
MM N 656. Munchmuseet
Notat. Datert 1904–1904
«Jeg fik den af en Ven – og bragt til mit Atelier i en Kurv – Den var hvid og smuk og jeg tænkte vi blir nok gode Venner – – Den var sky det viste sig snart – { … }den skjulte sig helst bag Billederne og sprat væk ved den mindste hurtige Bevægelse – I Løbet af Dagen en { … }Dagen blev den venligere og jeg fik den til {at}Ro ved at klappe den – Den la sig sogar i Solstreifen og murrede –»
MM N 657. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Udenfor et lidet hus have foran – { … }Lys sommernat – måne Hvor her er fredelig –»
MM N 658. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Kjære ven hvor sød er Grisen Kjære ven hva koster { … }Grisen –»
MM N 659. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Men så var ingen det han tr{ … }oede det hændte. Så tog han i    hold { … }op med malerier sag Det skar i m og jeg fik sagerne sa»
MM N 660. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
« Jeg er nu mellem { … }Florentz og Milano – Og det er virkelig med blandede følelser jeg nu «danser» bortover græsmarkerne forat forlade en tid i Italien og møde en ny tid i nordeuropa – Når jeg tænker på de to sidste måneder – har jeg noget nær en følelse som en fisk der har»
MM N 661. Munchmuseet
Notat. Datert 1903–1906
«1905–6 { … }Sandheden er en ung brændende Flamme der sig selv fortærer –»
MM N 662. Munchmuseet
Notat. Datert 1896
«Alt er bygget på ligevægt – { … }Glæde når mange først i døden – Når øiet brister – da brydes farverne i stråler som aldrig før såes som et glas der springer og danner en stjerne»
MM N 663. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{ … }De sortgule små stikker med pile nåle dyp{ … }pet i gi{ … }ft –»
MM N 664. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg gik langs havet – mån det var måneskin gennem mørke skyer – stenerne raget opover vandet mystisk som dværge og havmennesker –  …  andre der var store hvide hoder der grinede og lo – de drog sig noen opp – {s}på stranden andre nede i vande –  …  va havet det mørke blå violete hav sank hævede sig og { … }faldt – sukkede inmellem – stenerne –»
MM N 665. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 666. Munchmuseet
Notat. Datert 1936–1940
«Tilbakeblikk 1902–1908»
MM N 667. Munchmuseet
Notat. Datert 1929
«Når vintersolen der stod nede ved horisonten skinnede in gjennem Vinduet – flammet det i rødt og gult i værelset – De gule trævægge blev til ild og det brunrøde bordtæppe til blod.»
MM N 692. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Kaarbø skal værsgo hjælpe sin protege og bruge sine glimrende ævner til at agitere på slægten deroppe og på sig selv –»
MM N 694. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Når 200 + 1200 kr som jeg tilbyr til min familie blot skulde være til min Nieces naalepenge så forstår jeg ikke hvorfor Ellingsens bryr mig med gutternes skolegang – 1400 kr er jo omtrent langt på vei til betalingen der vel er 2000 kr»
MM N 695. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Man påstår man må behandle alle like – »
MM N 715. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«– Ja hvordan skal jeg si hva er virkeli passeret – og hva er drøm – eller hvis feil – d{ … }en forunderlige tale der lyder i mit øre – Det som jeg må tro er syn syner – blander sig med det virkeli passerede –»
MM N 1724. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«»
MM N 1809. Munchmuseet
Notat. Datert 22.4.1899
«For f{ … }ørste gang på en måned – har jeg følt lidt { … }appetit – drukket lidt vin – og tænk røgt en cigaret – Det minder mig om dage på mit atelier – { … }lugt af tobak – – Hvor dog livet er deiligt – livet – som jeg tiltrods for alt – for mig er et land kanaaens land jeg aldrig fyldt af druer og honing og som jeg aldrig skal komme ind i – Jeg Men {hvor det}blot  …  hvor e{r}t skjønt det maa være naar { … }selv synet har { … }slig magt»
MM N 2622. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 2798. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Vil Du ta ind med Vognen – Bliver et Par Timer i Byen –»
MM N 3220. Munchmuseet
Notat. Datert 4.2.1903
«2 50 Mks von Hrrn Kollmann für verkaufte Gravuren erhalten»
MM N 3247. Munchmuseet
Notat. Datert 1933
«På Ekely har jeg 6 atelierer delvis friluftsatelierer til mine store vægmalerier og værksted for mine to grafiske presser – Forat ikke alt skulde brænde måtte de tørre træatelierer bygges med stor plads om sig –»
MM N 3248. Munchmuseet
Notat. Datert 1933
«Det ville være af den største betydning for mig og bidrage i høi grad til at jeg fik lidt arbeidsro at det blev oplyst at om den sande sammenhæng med mine milioner og mine 8 luxuseiendomme –»
MM N 3249. Munchmuseet
Notat. Datert 1933
«Jeg har altid sat min kunst foran alt. Ofte følte jeg kvinnen s …  vilde stå min kunst iveien»
MM N 3504. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Der var hvid Vinter – om morgenen gik jeg ind i den klare friske Vinterluft ind { … }‹i›  …  stille Granskov –»
MM N 3505. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Vi har havt muligens den bedste Lærer i Kunst som ‹vor› tid kan ‹opvise› i ‹Kristian Krohg› – ‹lei› ‹jeg› ‹vil› ikke la en Juletræ-pyntkunstner ‹som› ‹Svarstad› ‹eller› en ‹natmand› som ‹Haug› ‹til› ‹Paulsen› – fra Aftenposten { … } …  ‹til› ‹det›»
MM N 3506. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«I Tilfælde godt Resultat ‹for{k}tsatt› Betingelse»
MM N 3507. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg fandt det ubekvemt at dra for Retten fo som den almindelige Voldsmand han h …  var og for mig for Eftertiden blir – Jeg fandt det påkræ mest passende som man ved {at ta … }dengang at ‹ta› Sagen i egen Hånd som sk …  ‹blir› ‹vi› B … »
MM N 3508. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Sommernacht Crefeld Stang ‹Stet\t/inersa{g}chen›»
MM N 3509. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Nilsen tykt trykpapir Papir i mindre format Automobil Skat Nørreg{ … }ård Tante Olsen»
MM N 3518. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Badischer ‹Torsteinson›»
MM N 3519. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Billingstad  …  Ibsen»
MM N 3521. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Rolf Hansen Ragnhild Olsen»
MM N 3522. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«8 Jahre in  …  und T …  Aller erst Ich nehme es an auf die ‹Ordnung› der letzte ‹erwartete› ‹Strafe› ‹zu›  …   … »
MM N 3523. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«KollmannCafe Bauer Kommer næste Uge – Når reiser De – ‹tog› Lokale her til udstilling Berlin eller Wien»
MM N 3524. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{ … }Je { … }promene a le chemin { … }avec { … }deux ami – et le sun Kommentar partire – Je m’arrete fatig et je s{ … }enti un hauch Kommentar de Melancholi – Je m’arrete fatiqué a ‹ … en› m{ … }ourir – Sur le ‹–› mer et le ville noir bleu – le ciel    comme fleuve du ‹–› sang – Mes amis etait sorti { … }je»
MM N 3525. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Telefon 36 Kr – Hvidsten»
MM N 3526. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Akersgaden ‹G› H. N Christiansen 17476»
MM N 3528. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Forsvarsminister Stang»
MM N 3530. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Afdrag Fratræk»
MM N 3532. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Formue»
MM N 3533. Munchmuseet
Notat. Datert 1936
«Skat 1936 Intægt 1–10/3 36 2{2}\5/,000 R. Stenersen»
MM N 3534. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«af afskrives 5 %»
MM N 3535. Munchmuseet
Notat. Datert 1936
«Ikke Munchs håndskrift.»
MM N 3536. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Ekely»
MM N 3537. Munchmuseet
Notat. Datert 1936
«514 kr Elektricitet Halvparten 257. fraregnes»
MM N 3538. Munchmuseet
Notat. Datert 1936
«B … dd K …  ‹Oslo›»
MM N 3539. Munchmuseet
Notat. Datert 1925
« …  Sparebank»
MM N 3540. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Skat 1939–40»
MM N 3541. Munchmuseet
Notat. Datert 1938–1939
«Avskrivning av bygninger til ‹malerbruk›»
MM N 3545. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Kunstmaler Edv. Munch Ekely, s. Huseby, Skøyen»
MM N 3546. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Ligningsnævnden har vist hørt som så mange at jeg har disse eiendomme forat spise æbler og sole mig – Jeg har udelukkende kjøbt dem for Aulabillederne Kommentar og andre store arbeider og de er at ‹betragte› som en foretningsmands kontor»
MM N 3547. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har fra den beregnede afs afdragssum fradraget circa 2000 kr hva jeg vanlig gjør»
MM N 3580. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Kristiania Sparebank 573. Munch ‹comiteen›»
MM N 3585. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg skal ikke udtale mig om skattvæsenets optræden mod mig – Det mener vel at { … }handle rigtigt –»
MM N 3586. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«16,000 kr –»
MM N 3587. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg er blit helt træt tilslut af alt maset på Ekely – Efter min mening er det og har været en opdreven modvilie mot mig derute»
MM N 3588. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Je{ … }g skal fortælle hvordan det vilde gå hvis mine malerier blev at beskatte:»
MM N 3591. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Når jeg tjener gjenemsnitlig ved Lithografiske arbeider og clichene 130,000 kr de sidste 10 år så m …  så må så er det ikke urimelig at jeg finder at at – kunne bruke der trækkes fra så store gjenemsnitli 19,000 kr – Jeg har funnet at ved at bruke storemeget› ikke at spare  …  på dem har jeg kunnet blot tjene mer – hvorved osså staten tjener mer»
MM N 3592. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Ligningsvæsenet har i 14 år nedsat mine ber{ … }egninger af utgift til afdrag af intægt med fra 10,000 kr 18,000 o.s.v til 2000 kr der har været den faste utgiftssum man har git mig – Jeg havde da tjent fra 40,{kr}000 kr til 150,000 kr om året»
MM N 3593. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har foræret»
MM N 3594. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Som De selv sa det vil stige alt arbeide for mig skal jeg nøiagti få re{ … }gnet ut skatten»
MM N 3595. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«II Jeg behold{ … }er f ex {r}Ramme utelukkende af hensyn til mit maleri – Jeg har { … }motiver der der netop har vært sælgelige – og { … }‹hvorfor› jeg solgte m til store summer – og jeg gjør studier til Alma mater i Aulaen Kommentar – Jeg har her funnet motivet – og jeg arbeider gratis for universitete på dette – forat forb{ … }edre { … }dekorationerne –»
MM N 3596. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«6000 kr ‹Malersager› farver – Lærred Rammer – Modeller og lignende»
MM N 3597. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Delvis uddrag af min dagbok Til Akers ligningsvæsen Jeg meddelte Dem i min selv- angivelse at jeg havde havt 7000 kr i utgifter til fradrag – Da De tiltrods for at jeg gir mine opgivelser { … }på tro og love d …  ikke vil godkjende dem skal jeg atter lægge mine viktige arbeider tilside forat skaffe Dem oplysninger der kan være til Deres betryggelse.»
MM N 3598. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg h mener at når man i tilfælde som med mig hvor apparatet er så indviklet og lidet forståligt for folk må man til en vis grad overlade  …  beregninger og tro på at man opgir rigtigt. {m}Man forlanger jo opgaven på tro og ære –»
MM N 3599. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Efter det korte oversla men betegnende overslag over skatten kan enhver utd utregne at jeg må lægge hele apparatet ned og opgive mine videre experimenter med monumental maleri – Det blir nok da litet at få af skat –»
MM N 3600. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Er det skattevæsenets  …  alvorlige mening at blot farver og lærred skal kunne fradrages?»
MM N 3601. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
« Jeg har aldri beklaget mig over at have betalt formeget i skat når undtages at jeg finner det uberettiget at betale skat af sine egne malerier (Dette er mig osså en prinsipiel sag der osså angår andre malere og derfor er mig do{p}bbelt vigti at lægge vægt på)»
MM N 3602. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har i hovedhuset en del værelser i annen etage der udelukkende bruges til maleratelierer trykkerier for grafik og opbevaring af trykpapir samt malerier og gravurer – Et værelse bruges af en vagtmand»
MM N 3603. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg skal nærmere forklare mit arbeides art:»
MM N 3604. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Når ligningsassistenten påstår at jeg har sagt at jeg vilde fraflytte Ekely på grunn af skatskat så skal jeg si at det er en komplet misforståelse –»
MM N 3605. Munchmuseet
Notat. Datert 18.2.1939
«Jeg har bygget arbeidsrum og atelierer for 70,000 kr – Dette har bidraget til salg af billeder – Det er ikke afskrevet af mig om det end er direkte utgifter»
MM N 3606. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Kan man undre sig over at jeg går træt {–}og har betænkeligheter forat binde mig til et svært arbeide til raadhuset?»
MM N 3607. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det er noget som jo er lignings- væsenet bekjendt og været stadig fremholdt! Det Jeg arbeider med et svært apparat Der er 6 atelierer – og jeg har svære arbeider under hænderne –»
MM N 3609. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«2 vagtmænd på Ekely og Nedre Ramme Jeg har udtrykkelig sagt dem at de er ansat for at passe på atelierene og for annet nødvendigt for min kunst. Jordbruget er nedlagt»
MM N 3610. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg tillod mig at spørge skattevæsenet om ikke lønnen til en assistent til mit arbeide kan af er at fradrage som udgift»
MM N 3611. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
« …  { … }I den store sal hænger studier til livsfrisen som jeg har arbeidet på i 40 år –»
MM N 3612. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Når De steiler over alt der ligger om af tryk og sier her må jeg jo være store værdier – ligeledes i den store sal med studier til livsfrisen. { … }Det viser blot hvilke stort arbeide og stor{t}e utgifter jeg har havt forat kunne sælge det jeg har solgt og derved skyld betalt så høi skat»
MM N 3613. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg skal få sat om en nøiagtig beskrivelse af alle mine atelierer og alle mine rum hvori der i alle arbeides –»
MM N 3614. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det må jo sies at være selvfølgeli at når jeg betaler skat af 1{00}50,000000 kr til 200,{ … }000 kr Året { … }er det  …  litet når 20,000 kr fratrækkes –  …   … »
MM N 3615. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Når jeg reiser og tar studier eller arbeid-reiser til eller jeg f. Ex to gange reiser til Zürich – den ene gang forat holde en stor udstilling den annen gang forat male et {p}Portræt Når på udstillinge sælges { … }3 Billeder til en 20,000 kr og annen gang { … }maler et Portræt til 7000 kr – så er { … }det vel billig at jeg ikke bare skatter for hele summen da jeg jo vitterli må dra af utgiftene til reisen – ialfald en del { … }af ‹den›»
MM N 3616. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Alle villaer omkring her betaler blot skat efter husernes værdi Kicku Kickut og Abbediengens hovedgaard der står kostbare huse og {v} de bedste bygetomter til hovedvei og kloak betaler blot skat for huset Disse to pragtbygninger med flere gode tomter har ikke mer skat end jeg Mit sted der ingen tomter har idet der ikke fins veie eller kloaker skal betale for tomter skat for tomteværdi – Huset kan umuli være værd mer end 20,000 kr det gamle bondehus –»
MM N 3617. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har fire store udstilling at ordne i Amerika Dr{ … }esden Zür München og Zürich og så må jeg ødelægg min tid med hel den sag som ser ut til skal vare hele året rundt – Ihvertfald har jeg ‹havt› nok at jeg helt siden ‹jul› med den sag»
MM N 3618. Munchmuseet
Notat. Datert 1938
«Jeg har ikke { … }grunn til at have noen større mening mening beundring for om Hitlers kunstforstand men han har dog i sig et stort lands forståelse af kunstens betydning – Han har forordnet at der ikke skal taes skat af noen nulevende kunstners arbeider ‹større› de er hvor høi deres pengeværdi er og ikke før 15 år efter kunstnerens død –»
MM N 3619. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«At man skumler om at bruker s jeg trækker gartnerløn fra ud som utgift for å så er det jo så helt uten at forstå min arbeidsmethode –»
MM N 3620. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3621. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3622. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3623. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3624. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3625. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3626. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3627. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Indskud Obligationer – Vend!»
MM N 3628. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3629. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3630. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3631. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Har Er der på grund af tiden forholdsvis litet solgt nu – så har det  …  M …  vist sig at jeg ved at ikke at spare på             utgifter har tjent meget»
MM N 3632. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg b …  har som fradrag {st}intækt ‹i … år› brukt i år regnet – {6}7000 kr til Male modeller og farves{ … }aker – og annet til Malerier og tegning – og skulptur – – { … }Rammer og lign»
MM N 3633. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Foruten malersager er der jo osså en hel del andre fornødenheder til Malerarbeidet»
MM N 3634. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Fratrækningssummen må sees { … }i forhold til salget gjennem flere år – og Når jeg gjennemsnitlig har tjent over 100,000 kr og betalt 30,000 kr årlig – så kan det ikke sies at { … }være for meget 16,000 kr fratræk i omkostninger når jeg har 6 atelierer og har det store appart som jeg har – Hvis ikke dette apparat var – var salget ikke blevet halvparten { … }Mine tre eiendomme er blit anskaffet {og}for m{t}in arbei kunsts skyld og»
MM N 3653. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Bjercke»
MM N 3654. Munchmuseet
Notat. Datert 1937
«Kunst og ‹Kun{ … }stliv› kjæmper nu mot noget (Dekorativ kunst i ideinhold) Sålænge man kjæmper mot alt der ikke er impresionisme for noget er det godt – Beg{ … }ynner man { … }at kjæmpe {n}mot er man gammel og færdi – Kunsten forlanger frie veie –»
MM N 3656. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Vor liberale Regjering Amandus Schibsted Hans Dahl Olafs Orden for «Kunstnerisk Virks{ … }omhed» – i År  …  behøves i ‹Grund› ikke ‹når› ‹er› der efter dette nogen Kunstner der  …  dette Embedet tragter efter «Embedet»»
MM N 3670. Munchmuseet
Notat. Datert 1890
«Lyset  … gjød»
MM N 3676. Munchmuseet
Notat. Datert 1943
«Det var om aftenen den 8 November 18787 Storjohan var hos Johanne Sofie og gav hende absolutionen – Da talte hun så godt med ham. Han forundret seg over hendes klare svar – Hennes far og jeg våket hos henne om natten som synlig ble hennes sidste. «La mig få være god mod Dig papa» sa hun engang. Hun havde da ingen smerte og vilde ofte skifte leie men hun talte så rolig med os. Hennes far spurte om hun kunde ønske at leve længer sammen oss: «Ja pappa for det er så hyggeligt. Å hvor det svaret gjorde os godt for det er jo så meget at angre på – Da hennes far sa henne at n{ … }å skulde ære sitt egentlige»
MM N 3680. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3681. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Kultu{ … }rens flammer – { … }Dø for at leve En ånd ‹eller› gnist der tænder – flammer – brænder ud dør – og fænger et andet sted påny – Vi ser gnisten flammen brænde tænde brænde og dø  …  { … }Asiens stater – jødeland – Ægypten – grækenland – Rom Italien – span … på en måte Det vil gå med Europa –se over hele Europa der ligner Grækenland i form og meget annet – det vil brænde ut og flamme annetsteds i Amerika? Euro De Europæiske stater vil forlænge ud …  udbrændingen. Europa»
MM N 3686. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«                  Munch»
MM N 3687. Munchmuseet
Notat. Datert 1873–1879
«                  E Munch»
MM N 3689. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Over teksten: MUNCH: Bjerk i sne. Malt på Ljan 1901. I forfatterens eie. 1900 som Melancholi Den lyse nat»
MM N 3691. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Hotel Beaure\i/vage du Lac»
MM N 3700. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1909
«Alfa og Omega, Måneopgang i Skoven, Skyen, Slangen dræpes Bjørnen, Tigeren, Omeg og Blomsten Omegas Øine Omega og Daadyret Om{ … }ega og Svinet, Om{ … }ega græder Omegas Flugt – Omegas Død Alfas D Alfas Afkom – Omegas Død – Alfas Død»
MM N 3703. Munchmuseet
Notat. Datert 11.1927
«F. ‹Grøtting› Prestegade 80»
MM N 3704. Munchmuseet
Notat. Datert 3.1933
«Partoutbillet Hr Herman Obstfelder»
MM T 6. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Kontoret til { … }Fader. { … }Th‹or›. Meyersgd. 48  …  (2den Halvpart. Se Side 1.) 1875? Bag Forhænget vort Soveværelse.»
MM T 17. Munchmuseet
Notat. Datert 1875-1876
«Spørg ei hvad er Klokken? Nej Og i det gryr en Dag»
MM T 19. Munchmuseet
Notat. Datert 1876
«Julaften den 1876 fik jeg af Papa en Almanak og et Ark Tonepapir. Af Tante et Ark Tonepapir af Sofie en Lakstang af Andreas 4 Skilling til at kjøbe en Blyant»
MM T 54. Munchmuseet
Notat. Datert 1878
«Aftensmåltidet havde gjort enhver oplagt til munterhed, og en gammel harpespiller blev kaldt ind fra tjenerværelset, hvor han havde spillet hele aftenen og tilsyneladende veder- kvæget sig med noget af squirens hjemme bryg. Han var en slags snyltegjest.»
MM T 58. Munchmuseet
Notat. Datert 3.6.1878
«Fra 15 October til slutningen af August Fra 18 Januar til 〃 Marts»
MM T 60. Munchmuseet
Notat. Datert 1878
«St. 6 F. 6½. St. H. –7–7–9 Skrive stil f. p. 9.–{11}1 Hdarb. 1–2½ Skrive Stilskrivning for ‹mig›  …  3–5 Sp. 5–8 5–7 Oversættelse 7–8 Læsning af ge, hi, nat og  …  8–10 Strikn. laan Avislæs»
MM T 101. Munchmuseet
Notat. Datert 1882
«Jeg kommer til at angre på at jeg var så dom»
MM T 329. Munchmuseet
Notat. Datert 1893
«Dine øine ere store som den halve himmel når du står nær mig og håret der har guldstøv og munden ser jeg ikke – ser blot du smiler»
MM T 361. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Fru Heiberg kom bort til ham Hvor han hadede fru Heiberg Hun kom bort til ham Så kom fru Heiberg bort til ham – Hvor han hadede henne – Er de hed sa hun blødt – Hun slog op en vifte – og viftet ham – Hun så på ham nu i mørket med store ‹såre› sorte øine – Hun var vakker der i halvmørket – men han vilde aldrig ‹tilgi› hende – han hadede henne Jeg må gå sa han så Så tog han farvel og gik»
MM T 365. Munchmuseet
Notat. Datert 1890
«Det hadde længe været koldt og Paris hadde frosset man hadde som man  … »
MM T 394. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Radioapparat i Hvidsten»
MM T 2367. Munchmuseet
Notat. Datert 1892
«Jeg gik bortover veien med to venner – så gik {Jeg gik}solen ned Himmelen ble pludseli blodi rø og jeg følte et pust af vemoden sugende smerte under hjertet – Jeg standset, lænet mig til gjæret træt til døden – over den blåsorte fjor og by lå blod ‹i› ildtunger Mine venner gik videre og jeg sto igjen skjælvende af angest – og jeg følte det gik et stor{e}t uennelig\t/ skri{g}k gennem naturen»
MM T 2367. Munchmuseet
Notat. Datert 1892
«Jeg gik bortover veien med to venner – så gik {Jeg gik}solen ned Himmelen ble pludseli blodi rø og jeg følte et pust af vemoden sugende smerte under hjertet – Jeg standset, lænet mig til gjæret træt til døden – over den blåsorte fjor og by lå blod ‹i› ildtunger Mine venner gik videre og jeg sto igjen skjælvende af angest – og jeg følte det gik et stor{e}t uennelig\t/ skri{g}k gennem naturen»
MM T 2901. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Menneskeskjæbner er som kloder op af et  … »
MM T 2905. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Hvor»
MM T 2906. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«– Sommernatten»
MM T 2907. Munchmuseet
Notat. Datert 1896
«Der glider Måneskin over Dit Ansigt der er fuld af Sk a Jorderigs Skjønhed og Smerte Thi Døden nu rækker Livet Hånden og en Kæde knyttes mellem de tusind Slægter der er døde og de tusind Slægter som kommer»
MM T 2908. Munchmuseet
Notat. Datert 1892–1893
«Jeg bode nede i dypet mellem slim og dyr – Jeg tv{ … }ang mig op til vandfladen i længsel efter de lyse farver –»
MM T 2921. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1. I privat eie
Notat. Ikke datert
«Mine optegnelser skal gjennemsees af adv. Nørregaard eller Sigurd Høst – Ikke af Inger der vilde blot blive nervøs af det. Kompromiterende ting Eller unyttige optegnelser { … }brændes – Alle erotiske skildringer med kvinner skal brændes – Det er enkelte stemninger og filosofiske tanker der kan bevares»
PN 992. Staatsgalerie Stuttgart
Notat. Datert 1895
«Jeg gik bortover Veien med to Venner      Solen gik ned – Himmelen blev blodig rød – og jeg følte et pust af Vemod – Jeg stod stille tret til Døden – over den blåsorte Fjord og Stad lå blod og Ildstunger      Mine Venner gik videre – jeg bl{ … }ev tilbage – skjelvende af Angest – Jeg følte det store Skrig i Naturen.»
PN 1270. I privat eie
Notat. Ikke datert
«Jeg gik bortover veien med to venner Solen gik ned – Himmelen blev blodig rød. Og jeg følte et pust af Vemod – Jeg stod stille træt til Døden – Over den blåsorte Fjord og Stad laa Blod og Ildstunger»