Fridtjof Nansen

(1861–1930)
Norwegian naturalist, polar explorer, humanist, diplomat. Munch contacted Nansen in 1902 to ask him to underwrite the value of paintings that Munch wished to borrow against. Nansen already owned the painting “Starry Night” (1893). Munch had 20 pictures stored in Ludvig Wang’s auction house, and received a guarantee from Nansen stating that these had a value equivalent to a minimum of 1200 kroner. Munch was thus able to borrow the money, but based on very risky conditions: The pictures could be sold in auction if he did not pay on time.

Find out more (not all websites are in English)

Letters and letter drafts (not translated) from Edvard Munch to Fridtjof Nansen

There are 5 letters and letter drafts for this recipient in the digital archive.

Munchmuseet, MM N 1897.    Dated 1912. «Jeg skal i februar måned ha en stor sepa rat utstilling i det førsteMünchen. Det stør{t}ste private utstillingslokale står helt til min rådighet. Men det gjælder ved denne leilighet at kunne repræsentere min kunst på denmed de vægtigste arbeider, som jeg har malt. Umiddelbar Til disse hører ubeti «Stjernenat» som De eier.»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 48 (PN 190).    Dated 1902. «Jeg telefonerer til Dem idag i Anledning af en Sag jeg her kortelig fremsætter – Mine samtlige Billeder står hos Wang pantsat for 1200 Kroner – For at få udtaget til en Udstilling i Berlin en Samling Billeder vilde jeg bede Dem»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 48 (PN 191).    Dated 18.7.1902. «Jeg har for en 10 Dage siden tilskrevet Dem – med venligst Anmodning om at give Deres Indvilligelse i det formelle Arangement at Deres Erklæring ligeoverfor Wangs Auktionsforretning (at 25 Billeder i Tilfælde af Auktion har Værdi af ca. 1200 Kr.) gjælder også for Folkebankens Låneindretning – Det bliver da formodentlig»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 48 (PN 192).    Dated 1912. «Jeg er indbu{ … }dt til a{ … }t deltage med en {S}større Sa{ … }mling Malerier i en Udstilling der arangeres i C{ … }öln til Sommeren – – Udstillingen er international og skal give Oversigt over de …  seneste Kunstretninger – Udstillingen er meget»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 48 (PN 910).    Dated 1903. «De var så elskværdig ifjor at garantere for mine hos Vang pantsatte Billeders Værdi. Det har ikke lykkedes mig trods Berlineropholdet at få indfrie Beløbet og nu får jeg pludselig med kort Varsel fra Vang Fordring på Indfrielse af Summen – i modsat Fald retslig Forfølgelse og Auktion –»