Tulla Larsen

Tulla (actually Mathilde) (Tullik) Larsen (1869–1942)
Norwegian. Daughter of the wine merchant Peter Andreas Larsen, who had her own fortune. Met Munch in the fall of 1898. They subsequently entered into a turbulent relationship, which ended with a shooting episode in Åsgårdstrand in 1902. Married to the painter Arne Kavli, and later to the businessman Hans Blehr. Munch also called her Tullik. Had her portrait painted by Munch.

Related persons

Mentioned in the following comments

Letters and letter drafts (not translated) from Edvard Munch to Tulla Larsen

There are 83 letters and letter drafts for this recipient in the digital archive.

Munchmuseet, MM N 278.    Dated 1899–1900. «Jeg er i dette år blit åndeligt, legemeligt og pecuniært rui{ … }neret – Foreløbi og ser ingen udvei – Jeg har intet moralsk mod til udstille og mo{ … }dtage d{ … }en angreb der af følgende – – følgeligt er kan jeg ikke ‹for{ … }tjene› noget – Min påtænkte udstilling hos Vang til våren ind- stiller jeg og må derfor»
Munchmuseet, MM N 1805.    Dated 1898–1899. « Når skal vi være sammen med frøken Lie? – fora og hvor? –»
Munchmuseet, MM N 1806.    Dated 1899. «La mig snart få høre fra dig – I allefald kommer Du op 2den dag ikke sandt?»
Munchmuseet, MM N 1807.    Dated 1899. « Jeg sender Dig også idag nogle ord – jeg sier Dig nærmest bare goddag – Enda det bli ikke bliver noen af disse ”åbenbarelser” som det er så vanskeligt for os begge at komme frem med.»
Munchmuseet, MM N 1808.    Dated 1899. « Jeg sender Dig også idag nogle ord – jeg sier Dig nærmest bare goddag – {Jeg}Enda der ikke bliver noen af disse rare «aabenbarelser» som det er så vanskeligt for os begge at komme frem med. –»
Munchmuseet, MM N 1809.    Dated 22.4.1899. «For f{ … }ørste gang på en måned – har jeg følt lidt { … }appetit – drukket lidt vin – og tænk røgt en cigaret – Det minder mig om dage på mit atelier – { … }lugt af tobak – – Hvor dog livet er deiligt – livet – som jeg tiltrods for alt – for mig er et land kanaaens land jeg aldrig fyldt af druer og honing og som jeg aldrig skal komme ind i – JegMen {hvor det}blot  …  hvor e{r}t skjønt det maa være naar { … }selv synet har { … }slig magt»
Munchmuseet, MM N 1810.    Dated 1899. «Hvorfor dette mine arbeider me{ … }d alt – fordi det er det eneste – som skaffer mig en hvis selvagtelse og det eneste som på en jeg synes berettiger mig til at leve –»
Munchmuseet, MM N 1811.    Dated 1899. « – Jeg har nu været lidt ude – men mærker først nu hvor dårlig jeg har været – Det ser ud til at vare længe inden jeg får kræfter – Det var godt Du kom ifra Florenz – det er et svigfuldt klimat her – igår 22o idag er det kalt – Jeg håber Du kom vel»
Munchmuseet, MM N 1812.    Dated 1899. «Tvivl om min kjærlighed til Dig og Din kjærlighed { … }til mig. Synd hvad man gjør mod ens om indre stemme»
Munchmuseet, MM N 1813.    Dated 25.5.1899. «Jeg har oftere sagt Dig at jeg ikke kan elske – Det er sådan – Jeg måtte tænke på mit eget liv da jeg v{ … }ar på Fiesole og Florenz lå skinnende { … }hvid i Arnodalen – udenfor mine vinduer – Jeg lå der syg og kunde aldrig nå ned i byen – med alle dens her- ligheder – blo se den for mine øine – sån er mit liv –»
Munchmuseet, MM N 1814.    Dated 25.5.1899. «Jeg kommer vistnok ikke til at reise Lørdag    jeg telegraferer under alle omstændigheder imorgen tidlig så Du får det tidsnok – Jeg er oppe men er meget svag. – Jeg er så lei fordi Du har fået regnveir gid Du havde solskins- ansi{k}gtet Dit aligevel»
Munchmuseet, MM N 1815.    Dated 1899. « Jeg vilde skrevet Dig lidt længere til i anledning af Dine senere breve – men får ikke ro dertil – Jeg må si Dig det { … }som jeg jo oftere har været ind på det – da Du ikke synes at ville sætte Dig ind i min stilling – Anderledes end det er er umuligt – Jeg er nu i min arbeidstid – og da optar det min hele sjæl – Du må vide jeg ikke kan op{give}nå dette mit mål – { … }hvil som jeg har ofret al min lykke her i verden»
Munchmuseet, MM N 1816.    Dated 1899. «Men husk den lumre elskovsyge luft og {s}kastanje{ … }træerne i blomst og alle de syge vidunderlige vårfølelser er blot for den som er alene – Er man to ser man eller føler man jo intet dertil – Og så er det spørsmaal hvad er { … }bedst den store uendelig længsel der { … }når langt ud i universet, eller den øieblikkelig tilfredsstillelsen –»
Munchmuseet, MM N 1817.    Dated 1899. « Du er vel nu i Drøbak – og har vel også fundet logi – det kan da ikke være van- skeligt – Det er jo et meget hyggeligt hotel – Du kjender ingen anden i Drøbak sier Du! – å jo – da! – Det skulde være morsomt at se Dig igjen – men jeg gjør alt for ikke at tænke på Dig – Jeg må nu gjøre hva jeg kan for at kunne få male – og blir jeg ikke bra i disse to maander blir jeg aldrig bra – Jeg tar chinin – jern – arsenik piller i massevis det må vel hjælpe – Du har det godt som kan bade – når det er så varmt som det har været – for nu»
Munchmuseet, MM N 1818.    Dated 1899. « Det er ligeså meget for Din sk{j}yld jeg ikke har skrevet! – Jeg frygtede for brevet skulde blive fyldt formeget af den bitterhed jeg selv var fyldt af – syg og fortvilet som jeg har været siden vi skiltes –  …  Sommeren er nu { … }slut og omtrent intet har jeg fået gjort – og stort bedre er jeg ikke – \Men sygesnak kjeder mig/»
Munchmuseet, MM N 1819.    Dated 1899. « Tusind tak for brevene – Du kan da forstå jeg er gla i Dig – det er netop det som er det gale –»
Munchmuseet, MM N 1820.    Dated 1899. « { … }Tak for telegrammet – Jeg sa nok feil telefonadresse – Du må ringe op  …  vognmand Nielsen ikke Ekenæs – Prøv igjen imorgen Torsdag eller Fredag kl. 1 ¼.»
Munchmuseet, MM N 1821.    Dated 1899. « Det er vanskeligt at svare Dig – for enten måtte jeg si op igjen hva jeg før har sagt eller skrive forfærdeligt meget hva jeg nu ikke kan –»
Munchmuseet, MM N 1822.    Not dated. « – Hvad skal jeg svare på Dit brev – jeg måtte jo si de sam- me ting op igjen –  …  eller det vilde blive så meget at jeg nu simpelt hen ikke kan – Jeg har jo sagt at hvis jeg kan skal jeg se at træffe Dig – et eller andet steds men hverken her eller i Drøbak – Du kan gjerne kalde mig menneskesky – Men jeg vil ikke  …  nu»
Munchmuseet, MM N 1823.    Dated 1899. « Jeg har ikke skrevet – da jeg den hele tid syg og i det afskyeligste humør ikke har villet risikere min at slippe mig løs i et brev i sådan stem- ning – Jeg er da nu bedre – for hvor længe? (skrevet før) {–}(Kje er jeg { … }forøvrigt af sygerapporter). – Jeg så det hele i et umuligt lys, idet jeg ikke mer kun{n}de tænke mig»
Munchmuseet, MM N 1824.    Dated 1899. « Jeg ved næsten ikke hva jeg skal svare – Enten blir det at si de samme ting om igjen eller at skrive forfærdeligt langt – og nu kan jeg det ikke –»
Munchmuseet, MM N 1825.    Dated 1899. «Skrevet fra Moss i ‹drukkenskab› Afsendt fra ‹Nordstran›»
Munchmuseet, MM N 1826.    Dated 1899. « Atter må jeg si til Dig det samme – jeg kan ikke sende en hilsen når så meget burde sies – Jeg er fortvilet over det hele. For mig er alt i et fortvilet mørke. Og stadig tænker jeg på at Du har det så vondt uden den mindste mulighed for mig at hjælpe Dig – Jeg har opgivet min udstilling – på bryggen står mine indpakkede billeder – og jeg må renoncere på hva jeg så længe har håbet på og længtet efter –»
Munchmuseet, MM N 1827.    Dated 1899. « Hvorfor får Du mig sint? – Og dog ved jeg det er mod Din vilje Du piner mig. – Magtes- løs lægger jeg pennen ned i mit forsøg på at forklare Dig umulig- heden af den måde Du tar tingene på –»
Munchmuseet, MM N 1828.    Dated 1899. « { … }Atter må jeg sig det samme    jeg kan ikke sende en hilsen, når så meget burde sies. – Jeg er fortvilet over den vending sagen har tat – – For mig er alt i et absolut fortvilet mørke. { … }Og stadig tænker jeg på at Du har det så vondt uden en mulighed for at kunne hjælpe Dig – Jeg har opgivet min udstilling – under disse omstændigheder»
Munchmuseet, MM N 1829.    Dated 1899. «give Dig ro – for Du gav mig mangen gang meget at undres over {Det f}Du må forstå mig og ‹få› mit lange brev»
Munchmuseet, MM N 1830.    Not dated. «Hovedsagen er»
Munchmuseet, MM N 1831.    Dated 1899. « Foreløbig må vi begge – forsøge at få ro – så jeg har ikke tænkt at vil{ … }de gå noget videre ind på – hvad nødvendig senere må fuldstændig bringes klarhed over. – Det gjorde mig ondt at Du i det sidste brev gjorde indvendinger mod det som { … }er den eneste mulighed for et ægteskab{–}: «Du frygter brevet der siger alt» og «Du orker ikke betingelser»»
Munchmuseet, MM N 1832.    Dated 1899. « Du sier «Du orker ikke betingelser» Det er netop betingelser jeg forlanger og ikke talemåder – Jeg har ofret og \vil/ ofr{er}e så meget for Din skyld at jeg vel har ret til at forlange klarhed og sætte de betingelser der skal forhindre mig fra total ødelæggelse –»
Munchmuseet, MM N 1833.    Dated 1899. «Her nogle af de { … }små- epistler jeg sender – {og}af og til og som er dele af det store brev der skal forsøge at få Dig til at kjende mig –»
Munchmuseet, MM N 1834.    Not dated. «Jeg må vist sende Dig osså Drachmanns Dig – Den brede Pensel han giftede sig med en rig pige – der elskede ham – – Drachmanns elskede er fattig – der hedte Edith Kommentar – og han elskede {f}hende fordi h{ … }un pleiet ham i Hamburg, da han var syg –»
Munchmuseet, MM N 1835.    Not dated. «Et samliv mellem os er umuligt – Eller for mig med nogen idetheletaget – er umuligt Jeg har jo hundrede af gange sagt Dig det – Men mindst med dig – H{ … }vordan kunne to så forskjellige træffe hinanden. Du den tankeløse – jordiske en type på jordens moder – og jeg en uddøende slægts slægts sidste led –»
Munchmuseet, MM N 1836.    Dated 1899. «Det er en ulykke når en som – en {m}jordens moder træffer en som mig – der finder verden for trist til at bringe børn – en uddøende slægts sidste led.»
Munchmuseet, MM N 1837.    Dated 1899. « Jeg er i Lillehammer og har været i Kristiania for at { … }prøve mig – Jeg er vistnok bedre – men ve jeg blir strax dårlig ved overanstrængelse – og i de byluft.»
Munchmuseet, MM N 1838.    Dated 1899. «Du har aldrig tænkt Dig, jeg er en som på grund af forhold, sygelighed – min stilling som maler – har er stillet således at jeg netop kan holdne mig oppe fra at gå under – og at mindre enn dette n»
Munchmuseet, MM N 1839.    Dated 1899. « I anledning af Dit sidste brev havde jeg lyst til at skrive meget – men til hvad nytte? – det meste er sagt uden resultat før så mange gange – Tænke, se, høre kan Du nu ikke. Jeg må dog, da Du forlanger en bestemt erklæring si: Noget { … }bindende, kan det ikke være eller har det ikke været mellem os. Det har jeg forklaret Dig fra første stund og altid ofte senere. Jeg ber Dig blot at erindre for et år siden – Alt hva jeg sa la Du vel ikke mærke til – Vi må føle os begge fri så vi kan gjøre hva vi vil. – Din tankeløshed Din Kjærlighed har skaffet m{a}ig mange onde dage – Du har aldrig forsøgt at { … }sætte Dig ind i min vanskelige stilling i verden Du har blot seet,{ … }Din egen vilie, ‹Din› egen lyst, Din egen kjærlighed – Ved eftertanke tror jeg Du selv vil forstå hvorfor jeg må være alene når jeg skal ha udstilling – prøv at tænke – I hast»
Munchmuseet, MM N 1840.    Not dated. «Jeg synes det er så vondt at Du er ulykkelig Du som har lagt mer ind til mit hjerte end nogen anden»
Munchmuseet, MM N 1841.    Dated 1900. «Du ved fra først afi fra en av de jeg først havde en drøm som gjorde et indtryk på mig – de{nn}tte indtryk {a}har ikke forladt mig – Jeg har den hele tid været forfulgt af anel{ … }se – af forudfølelse – som delvis er gået i opfyldelse – kald det hvad Du vil – ånder – eller nervøsitet – men det var dog ‹dem›»
Munchmuseet, MM N 1842.    Dated 1900. «De underlige ting der er passeret i de sidste måneder har gjort e{n}t {s}forfærdeligt stærkt indtryk på mig – næsten omskabt mig. Jeg synes at se en stærk hånd bag alle disse ting –»
Munchmuseet, MM N 1843.    Dated 1899. «Det hele har væ»
Munchmuseet, MM N 1844.    Not dated. «Jeg skal fortælle Dig et eventyr – husk eller minde Dig om et eventyr – omtrentlig»
Munchmuseet, MM N 1845.    Dated 1899. «»
Munchmuseet, MM N 1846.    Dated 1899. « Du kan vel tænke at en tilstand som jeg har ligget under for snart et år ikke repareres på en måneds tid. – {S}Jeg reiser { … }når jeg tror jeg ikke får men af turen – Det er jo ikke egentlig morsomt at ligge heroppe og gå sundhedsture – istedetfor at udstille sine billeder { … }og arbeide – Jeg synes jo jeg er bedre – men det er jo»
Munchmuseet, MM N 1847.    Dated 1900. «Pengespørsmål har jeg jo i det længste forsøgt at holde borte – så  … »
Munchmuseet, MM N 1848.    Dated 1899. «Jeg må nu vise Dig – hvor bare i en henseende min stilling er vanskelig og har været vanskelig – Du må jo vide det – Du må jo osså ha tænkt Dig det –»
Munchmuseet, MM N 1849.    Dated 1899. « Ovenstående motto kan vel stå over både dette og det foregående brev –»
Munchmuseet, MM N 1850.    Dated 1899. «Du finder mine senere breve uvenlige – Ja det harer { … }noget som sidder i mig fordi jeg fin{ … }der Du ikke har sat Dig noget ind i mine forfærdelig vanskelige forhold – { … }At Du ikke har forstået tat hensyn mit nok forstå f af sygdommen, af f opdragelsen – af stilling som maler oprevne sind – Du sier at det er jeg alene som kan redde Dig – jeg kan si: Det er du som kan bringe det fulde venskab mellem os – og det håber jeg vil vise sig når vi træffes – Jeg tror jeg har vist, jeg har det største lyst – til at hjælpe Dig – når Duhar det vondt – men jeg må osså vente – at Du sætter Dig ind i mine forhold og du Det Hva har Du hele tiden gjort når jeg har sagt – dette orker jeg ikke – dette er over mine kræfter, jeg er henvist til ensomhed?»
Munchmuseet, MM N 1851.    Dated 1899. « tak for alt det Du har sendt – og at Du ha{t}r husket min fødselsdag – Jeg festligholder selv ikke mine fødselsdage da jeg siden jeg overskred barne- alderen ikke har funnet grund dertil. – Dine foto- grafier er de { … }bedste jeg har seet af Dig – og hva raderingerne angår – har Du jo al grund til at være tilfreds med det n{ … }åede og de må gi Dig lyst til»
Munchmuseet, MM N 1852.    Dated 1899. « tak for alt { … }det tilsendte – og fordi Du husket min fødselsdag – Jeg festligholder selv ikke mine fødselsdage – da jeg, siden jeg over- skred barnealderen ikke har funnet grund dertil – De»
Munchmuseet, MM N 1853.    Dated 1899. « Jeg sender idag bare h en hilsen og tak for alt det tilsendte – Jeg holder selv ingen fest på min fødselsdag – i{de}Jeg finder dertil ingen grund siden overskridelsen af barnealderen Det ved Du jo forøvrigt Jeg skriver imorgen angående andre ting –»
Munchmuseet, MM N 1854.    Dated 1899. « Jeg behøver vist ikke si Dig hvor ondt det gjør mig at Du er dårlig igjen – det skjønner Du vist selv – Bare det nu vilde bringe Dig til lidt alvor og så Du gjør noget ordentlig for Din sygdom – Du må jo selv vide at tar Du ikke de{ … }nslags tilfælde i tide kan det blive vanskeligt senere –»
Munchmuseet, MM N 1855.    Dated 1899. «Forelskelse –    muligvis i begyn{ … }delsen    havde troet det {g}kunde blit – Du skjønner – tror jeg har en slags broderkjærlighed – og at jeg vil ofre alt som ofres kan for dig – Men Du må intet fordre –»
Munchmuseet, MM N 1856.    Dated 1899. «    Lillehammer»
Munchmuseet, MM N 1857.    Not dated. « Jeg er i Lillehammer på en tilbagereise fra et kristianiaophold. Det har vist at mine kræfter endnu ikke er komne tilbage. Jeg skal senere svare på Dit brev – jeg er jo enig i at det er bedre en afgjørelse tages – Et kan jeg nu bare sige    jeg må ha lang tid ro til mig og mit arbeide – Jeg kan ikke ta op igjen forklaringer – Jeg må s{ … }i Dig – at kj feilen har været \den/{–}: Du har ikke kunnet se, eller høre eller forstå – Vi er så vidt forskjellige at at ingen forstaaelse forøvrigt kan finde sted. – Her må jeg bare hefte mig ved det ene – fordi det er atter en af { … }disse h …  stadigt gjentagne ytringer der viser hvor haabløst forklaring er – Du spørger hvorfor jeg ikke vil træffe Dig nu i Tydskland – hvor jeg»
Munchmuseet, MM N 1858.    Dated 1899. «      Kor{h}nKornhaug Sanatorium       Gausdal, Fåberg»
Munchmuseet, MM N 1859.    Dated 1899. « I anledning af Dit sidste brev – hvor Du sier Du ikke orker betingelser må jeg si Dig noget:»
Munchmuseet, MM N 1860.    Dated 1900. « Med hensyn til hvad Du i Dit sidste brev taler om at man så de ting på forskjellige måder – må jeg atter si – her er blot en måde min kjære ven – klarhed – Det som sies bør kort – forståes. – Jeg kan gjerne bruge ordet betingelser.»
Munchmuseet, MM N 1861.    Dated 1899. « Dit brev gjør mig modløs – Du må enten ikke have forstået mine to foregaaende breve eller Du har ikke ment det alvorligt med Dine svarbreve – Når Du allerede nu kommer med indvendinger som – Du «frygter» det brev der skal gj bringe klarhed og Du «orker ikke betingelser» – Du må læse om igjen Dine mine bre sidste breve og  … »
Munchmuseet, MM N 1862.    Dated 1900. « Jeg vilde nok gjerne i disse festlighedernes dage kunnet tale om annet – men virkeligheden må nu frem. – D{et}u må nu osså lære hva jeg har at kjæmpe med. Inden nogle måneder forfalder de vexler jeg fik penge på i høst – En obligation, Høst står på, – er forf{ … }alden forlænge siden og Høst trues med execution –»
Munchmuseet, MM N 1863.    Dated 1900. « Tak for pengene! Du må ikke sende noget til mig fra Kristiania selvfølgelig – {Du}Jeg skal si Dig hva Du skal gjøre – hæve { … }et par to a tre tusind kroner og { … }få det nedsendt til Dig – al{ … }le kilder er nu stængte for mig og jeg tjener jo intet som sagerne står – den eneste udvei er altså at Du har penger i beredskab. Jeg må ha en hel del penger da jeg sogar skylder min søster – og tante som jeg ellers har hjulpet.»
Munchmuseet, MM N 1864.    Dated 1900. « – Jeg skjønner nu før vi kan blive Din venner må jeg skrive Dig til et meget langt brev – hvor jeg begynder fra begyndelsen. – Da må Du forstå forholdet og før blir det ikke godt –»
Munchmuseet, MM N 1865.    Dated 1900. « Tak for alle tilsendte sager og hilsener – Jeg har l{ … }igget i længere tid og har ikke orket at skrive – Du ser det drar ud – hva jeg { … }jo ‹al›tid har tænkt»
Munchmuseet, MM N 1866.    Dated 1900. «Du spørger hvorfor jeg ikke vil træffe Dig i Tydskland foreløbig – der hvor mit første møde skulde været med min forladte kunst –»
Munchmuseet, MM N 1867.    Dated 1900. «»
Munchmuseet, MM N 1868.    Dated 1900. « { … }Jeg fik et brev fra Dig nylig hvor \Du/ beklager Dig over at mine breve ere uvenlige. – Du ved jeg mindst af alt vil være uvenlig mod Dig – jeg har Du ved jeg har ødelagt hundrede af breve af frygt for disse skulde gjøre Dig ondt – og alligevel viste jeg at Du måtte vide disse ting – Jeg vi har vært overbevist om at osså for Dig vilde alt blive lettere når Du fuldt forstod hvordan min stilling er her i verden – For det er slig – og det må Du forstå – at jeg har fået ens særplads på jorden – den som særplads som et liv fuldt af sygdomme»
Munchmuseet, MM N 1869.    Dated 1900. « I en slags mellemtid fik jeg et brev fra Dig – hvor Du sier mine breve er uvenlige – Du ved da – {s}jeg har jo sagt det at jeg har ødelagt hundreder af brev for ikke at gjøre Dig – vondt – enda jeg har vist at Du måtte have forståelse af en hel { … }del { … }ting – Jeg har følt det at osså for Dig er det nødvendigt at vide disse ting – og at det{er}alt blev lettere for Dig når Du fuldt forstod hvordan min stilling er her i verden – {D>}Jeg vilde Du skulde forstå at jeg har fået en slags særplads – en særplads som»
Munchmuseet, MM N 1870.    Dated 1900. «Du fortalte mig Du forstod mig så godt i byen jeg trodde det først – men hvilken feiltagelse»
Munchmuseet, MM N 1871.    Dated 1900. « Jeg sender Dig bare en hilsen; og Du ved vist selv at jeg hos Dig i mine tanker når Du er syg – og Du ved selv hvor ondt det gjør mig at Du lider. – Gi{g}d Du bare nu engang vilde tage det alvorligt.»
Munchmuseet, MM N 1872.    Dated 1900. «Når jeg kommer er det som ven og læge – For at det ikke skal blive frygtelig for begge – ber jeg Digom at sætte Dig ind i mit og mine forhold – og – For at det kan bli Dig til nogen gavn – og det vilde jeg jo så gjerne – må Du resignere i meget – Dette er ikke bare ord – Du må begribe hva jeg er – det mest oprevede – af sygdom, forhold og sind det mest oprevede menneske som kanske finnes – Dette burde Du have vidst af mine billeder Du må da blot ta mod hva jeg kan – gi – Du må ikke ved noen midler – mod- sætte Dig – Du må ikke forlange forhindre mig i hva jeg gjør»
Munchmuseet, MM N 1873.    Dated 1900. « Jeg må idag bede Dig sende 1000 kr. Du kan gjerne sende mig dem i to afdelinger – Det betyder jo blot at jeg lar Dig dele { … }med mig de pecuniære vanskeligheder dette forhold har bragt mig i. –»
Munchmuseet, MM N 1874.    Dated 1900. « Tak for pengene Du må naturligvis ikke sende mig penger fra Kristiania – Det eneste rigtige er at Du får Dig tilsendt nogle tusind Kroner til Berlin. Under disse omstændigheder må man jo ikke være i pengenød – Jeg kan ikke mere opdrive en øre – Du må altså have penger i beredskab – Du forstår vist at jeg vil gjøre hva jeg kan for»
Munchmuseet, MM N 1875.    Dated 1900. «»
Munchmuseet, MM N 1876.    Dated 1900. « Atter frisk – sender jeg Dig et par ord – der dog blot er foreløbige – Jeg har ikke mer tid – eller den ro som jeg må have til det lange brev jeg er nødt til at skrive til Dig – det brev som er nødvendig – og som blir grundlag for det forhold – venskabsforhold eller kjærlighetsforhold – som først da kan fortsættes.»
Munchmuseet, MM N 1877.    Dated 1900. « Jeg har forskjellige planer i hodet – blandt andre den – at når jeg blir så bra reiser jeg { … }sydover etsteds på et sanatorium hvor vi kunde samtale i ro om denne vanskelige sag – Først og fremst må vi nu se at blive friske –»
Munchmuseet, MM N 1878.    Dated 1900. « – Jeg syns ikke Dit brev forleden var så dumt – det jeg har jo så mange { … }gang ønsket at si Dig så meget – men det går vel mig som med Dig – de mange ting tanker, indtryk stemninger forsvinder for det hvide papir Og hvor begynde? hvordan samle dem? alle disse ting er kommer jo op til forskjellige tider til i forskjellige stemninger – Kanske siden kan jeg vise Dig nogle nedskrevne indtryk»
Munchmuseet, MM N 1879.    Dated 1900. «Jeg er igjen bra. Jeg forsøger at skrive til Dig – og atter forklare Dig meget – men jeg lægger magtesløs pennen ned – jeg tror Du ved hvorfor –»
Munchmuseet, MM N 1880.    Dated 1900. « Jeg kunde nok skrevet før men – jeg synes et { … }stort brev var nødvendi{n}gt og så blev det intet – Før jeg får skrevet det lange brev hvori jeg tar op igjen forholdet fra først til sidst tror jeg ikke vi blir de gode venner vi burde være – – »
Munchmuseet, MM N 1881.    Dated 1900. «»
Munchmuseet, MM N 1882.    Dated 1900. «Dertil kommer – Dumed … »
Munchmuseet, MM N 1883.    Dated 1900. « når jeg blir roligere, Du roligere kan jeg vel skrive oftere til Dig især når jeg fuldt forstår Du er forandret!»
Munchmuseet, MM N 1884.    Dated 1900. «Med hensyn til dit sidste brev nærmere når bedre – Har forøvrigt svart derpå sidst i Mendrissio –»
Munchmuseet, MM N 1885.    Dated 1900. « Dit sidste brev er ikke egentlig  …  egnet til en rolig { … }venskabelig – samtale – Jeg har jo i Mendrissio allerede svaret Dig – jeg vil ha ro»
Munchmuseet, MM N 1886.    Dated 1900. « Bry Dig nu ikke så meget skriftlig om mit befindende. – Det er ikke s{k}lig jeg har villet Du skulde skrive – Skriv sandt om Dig selv – eller da heller om Dig selv – Du skriver da ialfald med følelse –»