Asta Lie

Født 1861. Dødsår ukjent
Norsk. Datter av Jonas Lie.

Relaterte personer

Asta Lie er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 1805.   Brevutkast fra Edvard Munch til Tulla Larsen. Datert 1898–1899. Se bl. 1r
« Når skal vi være sammen med frøken Lie? – fora og hvor? –»