Emanuel Goldstein

(1862–1921)
Danish writer. Was together with Munch in St. Cloud in 1890. Published the collection of poems Alruner with illustrations by Munch.

Letters and letter drafts (not translated) from Edvard Munch to Emanuel Goldstein

There are 50 letters and letter drafts for this recipient in the digital archive.

Munchmuseet, MM N 2251.    Dated 1892. «Jeg sender herved et par af mine udkast til vignet – jeg vet at { … }tanken m‹ed› disse tegninger ere g‹o›de – og jeg vet at Du forstår dem – men en anden ting er hvorvidt de egner sig til tryk – og til udg{ … }ivelse – imidlertid sender jeg dem for at vise at jeg har forsøgt – send mig dem tilbage med de bemærkninger du har at  …  kan have at gjøre – samt en angivelse af «Alruners» format – samt når bogen kommer ut –»
Munchmuseet, MM N 2252.    Not dated. «»
Munchmuseet, MM N 2253.    Not dated. «Jeg har bedet Dig  …  pr telegram om at bestille værelse med bad – Hvis jeg ikke bebyrder Dig formeget vilde jeg osså be Dig – hvis Du ikke vidste om et lyst ugeneret værelse jeg kunde»
Munchmuseet, MM N 2254.    Dated 1907. «Undskyld min Ubesvaren Dine Kort – Det har ikke været mig muligt at få Ro til at tænke over Sagen – Imidlertid bliver jeg vel nu her i Ro og skal se at få lavet noget send mig imidlertid Bogen – Min findes under Lukke etsteds»
Munchmuseet, MM N 2255.    Dated 1910. « Vil Du gjøre mig en Tjeneste – Jeg har forøvrigt osså bedet Prof{ … }essor Jacobson om det men hvis han ikke har megen Tid vilde det være bra at Du hjalp mig – Og det skader vel ikke to – Det  …  gjælder Alfa og Omega Stenerne i Dansk Reproduktions- anstaltDe vil Man vil afslipe Stenene – og forlanger for at trykke bare 20 Serier af Alfa og Omega 375 Kroner»
Munchmuseet, MM N 3034.    Dated 20.2.1892. «Edvard Munch»
Munchmuseet, MM N 3035.    Dated 22.1.1891. « Var { … }det for tidlig om vi hørte lidt fra hverandre?»
Munchmuseet, MM N 3036.    Dated 8.2.1892. «Jeg har hat Influenza så jeg Derfor har jeg ikke svaret dig før – Tegningen – ja – viljen er bedre end evnen – det er nok min svageste side netop den slags ting – Var jeg hjemme i Norge gik det let så kunde jeg simpelthen copiere maleriet – nu er det et træf om det blir godt – jeg har  …  aldrig gjort sånt før – dog  …  når jeg var i den rette stemningen tror jeg nok jeg skulde få magtet det – og godt måtte det jo være – Nu skal»
Munchmuseet, MM N 3037.    Dated 5.3.1892. «Jeg sender herved en tegning produktet af mange forsøg – det er det eneste som er nye noenlunde – Jeg har vet at tanken m i tegningen er god og jeg vet at du forstår den – men hvorvidt den egner sig til udgivelse er en anden sag – { … }I hvertfald må den ikke sættes i bogen før jeg har seet hvordan trykket tar sig ut*) – Det beste er du sender mig tegningen tilbage med Dine bemærkninger – Muligens jeg kunde forbedre den – *)Altså { … }send mig prøvetryk»
Munchmuseet, MM N 3038.    Dated 1.4.1892. « Fo{f}rfatteren E. Goldstein Niels Juels Gade 3 Copenhague, Niels Juel Danemark»
Munchmuseet, MM N 3039.    Dated 1892. «Jeg ser af dit kort at tiden er endnu ikke kommen – { … }at man endnu ikke er nået til at forstå dine digte – Det er jo blot smigrende for dig at du er så langt forud for din tid – det kan ihvertfald være sikker på – at ialfald heroppe at flere og flere læser di{ … }g – og skjønner di{ … }g – Du som {er}jo er økonomisk selvstændig kan burde heller skrive nye ting{ … }sende ut en dine nye saker – om du end intet tjener derpå – Her er en { … }hel del unge der venter på sager fra din hånd –»
Munchmuseet, MM N 3040.    Dated 1891–1892. «Hvordan går det med bogen – Om du lod den udkomme heroppe – jeg tror de{ … }t { … }er mangedobbelt af folk som vil { … }forstå { … }den her end dernede – Jeg forsikrer dig ti du gjør stadi flere og flere erobringer her – Det varer ikke længe så vil denne mesterlige lille digtsamling aldeles slå igjennem – og jeg tror – og dette være sagt»
Munchmuseet, MM N 3041.    Dated 1892. «Du må vel nu ha fåt min tegning – tror du ikke den sidste { … }vil gjøre sig bedre – naturligvis i formindsket størrelse (som den { … }første) – Jeg ærgrer mig forresten over ikke bedre at kunne få frem  …  hva jeg vil i tegninger men jeg vil øve mig op deri –»
Munchmuseet, MM N 3042.    Dated 24.11.1899. « Kommer Du ikke snart? {S}Her er udmærket – og vi kunde opfriske minder fra St. Cloud.»
Munchmuseet, MM N 3043.    Dated 12.1902 . «Jeg har fået dit brevkort men har desværre mistet det så jeg ikke ved din adresse – Jeg må derfor be dig give mig den snarest – min adresse er Nordstrand, Kristiania –»
Munchmuseet, MM N 3044.    Dated 1902. «Jeg fik et Kort fra Din Familie der fortæller Du er i Østerige – Du får vel mit Kort – Hvorfor har Du ikke besøgt mig på Gjennem- turen? – Kommer Du tilbage over Berlin må Du se i  … Berliner … Berliner- secesionen min Cyklus – jeg har der 27 {M}Billeder –»
Munchmuseet, MM N 3045.    Dated 29.11.1902. « Forfatteren Emanuel Goldstein Wiesbaden Kopenhagen Niels Juelsgade 3. \Gartenstr 4
Munchmuseet, MM N 3046.    Dated 6.1.1903. «Undskyld små Forglemmelser da jeg har stadig været på Reise – om et Par Dage mer – Hvorlænge blir Du i Wiesbaden? – Hvis en påtænkt Udstilling i Karlsruhe blir af kommer jeg mulig nedover –»
Munchmuseet, MM N 3047.    Dated 30.1.1903. « Forhør Dig om Ban{k}ger vil garantere {s}Salg – – For Exempel for nogle hundrede Kroner af mine {g}Gravurer – så kunde jeg gjøre Umagen – Du har ikke svaret på mit Spørsmaal – om det er god Luft og ikke skarpt i Wiesbaden – Jeg har her Influenza – reiser muligt til Paris – Min Hånd er endnu ikke læget»
Munchmuseet, MM N 3048.    Dated 1905. «Jeg må næsten pligtmæssig si «Tak for sidst» – Jeg svedet megen Galde ud i de bløde danske Bøgeskove hvor R …  blød som en Handske og usynlig som en japansk Tuschtegning malerisk gruperede sig i Kongens Skove –»
Munchmuseet, MM N 3049.    Dated 1905. « Har Du fået mit Brev? – Jeg ærgrer mig meget over at Trykkeren ikke sender mig de Gravurer og Kobberplader der dog lovlig tilkommer mig – Skulde Du på Dine Reiser komme forbi Weimar så får du besøge mig og jeg tror ikke Du vil finde mig så nervøs som i Sommer – Hils – til Din Familie og Doctor Kalka –»
Munchmuseet, MM N 3050.    Dated 25.2.1906. « Du er faamælt; {er}jeg må bede Dig hjælpe mig til at få tag i de Lithografier { … }af Hr. Grss Kommentarerer Goldstein som Du ved jeg skal have – Den berømmelige Lithograf Petersen eller hvad han heder er taus som den sorte Grav – Jeg håber jeg til mine Fienders Sorg skal snart atter vise mig med { … }fornyet Kraft – I Thuringerwald er det storartet – Hvis Du trænger civili{ … }seret Fjeld så kom hid – Her blandes Goethes Ånd sig sammen med skjønne Kvinders Parfume –»
Munchmuseet, MM N 3051.    Dated 25.6.1906. « Nu er Du vel ude i Taarup – hvor Daadyret græsser mellem Bøgerne – Vil Du sende mig det Lithografi af Dig som blev klistret sammen –»
Munchmuseet, MM N 3052.    Dated 19.4.1907. «Tak for sidst – Mødet i Verdensrummet Vil Du sende mig indlagte Portræt af mig og Strindberg tilbage – ovennævnte Adresse –»
Munchmuseet, MM N 3053.    Dated 1907–1908. «Undskyld mine Ikkesvaren Dine Brevkort – Jeg har ikke fået Ro for Reiser og annet –»
Munchmuseet, MM N 3054.    Dated 29.3.1908. «»
Munchmuseet, MM N 3055.    Dated 31.3.1908. «Regnskabet ordnes bedst således – 10 Kr fik Du deraf skal Du have 5 for Sovevognen – 6 Kr går til Hotellet det er rigeligt – Hotellet kostede 2 x 5 det er 10 + 2 { … }eller 3 for Kaffe – det gjør omkring 18 i Efterkrav for Kufferten –»
Munchmuseet, MM N 3056.    Dated 14.11.1908. «Vil Du ikke være så snil at skaffe mig Vexelspillet eller Alruner til Fru Thiel
Munchmuseet, MM N 3057.    Dated 19.11.1908. «{Jeg}Du må være så snil at skaffe mig Alruner – (Når Du udgir den påny bør Du ialfald kalde den Alruner (Vexelspillet) altså have begge Navne –) Jeg har lovet fru Thiel den og jeg må ellers sende det Exemplar jeg har – hvilket vilde være uheldigt for Tegningen –»
Munchmuseet, MM N 3058.    Dated 21.11.1908. «Desværre har jeg ikke fået Indbydelseskort af Jastrau ennu – så jeg har måttet sende nogle Brevkort – Jeg må da være sikker på at disse gjælder – Ellers vilde jeg jo narre Din Far – – Jeg venter på «Alruner» som jeg vilde sende Fru Thiel – { … }Kom op i morgen og fortæl lidt fra Udstillingen»
Munchmuseet, MM N 3059.    Dated 1.12.1908. « Telefonen er afbrudt – Vil Du komme op til mig imorgen Onsdag – 3–4 ½ usikker Tid –»
Munchmuseet, MM N 3060.    Dated 14.5.1909. «Vil Du være så snil at bede Papir handler Levisohn at sende mig nogle Prøver på ganske god og billig Carton til { … }Trykning af {G}Lithografier»
Munchmuseet, MM N 3061.    Dated 17.5.1909. «»
Munchmuseet, MM N 3062.    Dated 17.10.1909. «Vær så snil og send mig det Fotografi Du tog af mig i Taarbæk ifjor – Jeg vilde svært gjerne have det – Jeg skriver snart {–}et Par Ord –»
Munchmuseet, MM N 3063.    Dated 23.12.1909. «Glædeli Jul til alle –»
Munchmuseet, MM N 3064.    Dated 28.10.1909. « Tak for Fotografiet – det minder mig om kanske den mærkeligste Tid i mit Liv – Nu lar jeg Glasset klarne – men det skal ta lang Tid efter en slig indre Revolution –»
Munchmuseet, MM N 3065.    Dated 1910. «– Tak for sidst – Jeg har det vel og bor vakkert –»
Munchmuseet, MM N 3066.    Dated 3.5.1910. «{ … }Mange tak for Bogen – skal nærmere skrive om mit Indtryk – De{ … }r er meget fint i den – Dønninger efter Storm der harha raset etsteds»
Munchmuseet, MM N 3067.    Dated 30.9.1910. « De Dem tilhørende sager beror { … }her i Christiania, desværre kom jeg ikke til København iaar, men { … }jeg passer paa dem.»
Munchmuseet, MM N 3068.    Dated 5.1912. «Vil Du altså gjøre mig den T{h}jeneste at kjøbe en vakker enkel Krans til Strindberg for mig for 10 Kroner – Den bør sendes så den kommer til Begravelsen»
Munchmuseet, MM N 3069.    Dated 1913. «Tak!»
Munchmuseet, MM N 3070.    Dated 15.11.1913. « Du faar skrive naar Du passerer Kristiania – Hvis muligt { … }faar vi være sammen en Aften – Thiis vilde gjerne træffe Dig og Jappe hin evige Ungdom – selvfølgeli – Det blir i Tilfælde Blomsten af Danmarks og Norges Ungdom –»
Munchmuseet, MM N 3071.    Dated 17.11.1915. «Er ikke sikker paa om et til Dig skrevet Brevkort er afsendt – Gjentager altså – Sk Jeg haaber at kunne være her paa Moss Søndag – Hvis ikke møder jeg Dig paa Stationen i Kristiania Søndag aften – Min Grafik Udstilling ordner jeg Mandag – Vil Det Du ikke bli over til den aabner –»
Munchmuseet, MM N 3072.    Dated 1915 . «Endelig herved Kvitering for modtagelsen af 600 Kroner for solgte Gravurer –»
Munchmuseet, MM N 3073.    Dated [??].6.1913. «Tak for sidst! Jeg er nu hjemme og { … }Du kan altsaa sende mig de Kobberstik eller Staalstik som jeg skulde have i Bytte for mine Litho og Raderinger»
Munchmuseet, MM N 3074.    Dated 7.10.1915. «Ved nærmere Eftertanke finder jeg det absolut nødvendigt at alle Billeder blir udstillet og slig som vi har aftalt.»
Munchmuseet, MM N 3075.    Dated 22.10.1917. «Tak for kortet – Skal telegrafere når jeg kommer Vil Du være så snil at bestille for mig  …  Sovepladse (helst første Kl.) til Stockholm og derfra ankomstdagen til Kristiania – Jeg reiser over Stockholm da det er den eneste maade at kunne sove sig frem på til Kristiania – Jeg reiser fra Kjøbenhavn den 2den November – aften altså via Malmö og fra Stockholm3de November til Kristiania –»
Munchmuseet, MM N 3076.    Not dated. «Jeg skulde igaar reist til Kjøbenhavn men blev forhindret –»
Munchmuseet, MM N 3077.    Dated 10.6.1920. « Tak for Kortet – Jeg har været syg af bronchit flere måneder – og blir vist ikke bedre før udover sommeren – Håber da at  …  kunne reise over Tyskland muligvis til Nizza»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 485: f (PN 270).    Dated 24.3.1908. « Hrn Schriftsteller Emanuel Goldstein Groszerer GoldsteinNiels Ju{ … }els gd 3 Kopenhagen»