Emanuel Goldstein

(1862–1921)
Dansk forfatter. Sammen med Munch i Saint-Cloud i 1890. Utga diktsamlingen Alruner med illustrasjon av Munch. Portrettert av Munch.

Relaterte personer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Emanuel Goldstein

I det digitale arkivet finnes det 50 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 2251.    Brevutkast. Datert 1892.
«Jeg sender herved et par af mine udkast til vignet – jeg vet at { … }tanken m‹ed› disse tegninger ere g‹o›de – og jeg vet at Du forstår dem – men en anden ting er hvorvidt de egner sig til tryk – og til udg{ … }ivelse – imidlertid sender jeg dem for at vise at jeg har forsøgt – send mig dem tilbage med de bemærkninger du har at  …  kan have at gjøre – samt en angivelse af «Alruners» format – samt når bogen kommer ut –»
Munchmuseet, MM N 2252.    Brevutkast. Ikke datert.
«»
Munchmuseet, MM N 2253.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg har bedet Dig  …  pr telegram om at bestille værelse med bad – Hvis jeg ikke bebyrder Dig formeget vilde jeg osså be Dig – hvis Du ikke vidste om et lyst ugeneret værelse jeg kunde»
Munchmuseet, MM N 2254.    Brevutkast. Datert 1907.
«Undskyld min Ubesvaren Dine Kort – Det har ikke været mig muligt at få Ro til at tænke over Sagen – Imidlertid bliver jeg vel nu her i Ro og skal se at få lavet noget send mig imidlertid Bogen – Min findes under Lukke etsteds»
Munchmuseet, MM N 2255.    Brevutkast. Datert 1910.
« Vil Du gjøre mig en Tjeneste – Jeg har forøvrigt osså bedet Prof{ … }essor Jacobson om det men hvis han ikke har megen Tid vilde det være bra at Du hjalp mig – Og det skader vel ikke to – Det  …  gjælder Alfa og Omega Stenerne i Dansk Reproduktions- anstaltDe vil Man vil afslipe Stenene – og forlanger for at trykke bare 20 Serier af Alfa og Omega 375 Kroner»
Munchmuseet, MM N 3034.    Brev. Datert 20.2.1892.
«Edvard Munch»
Munchmuseet, MM N 3035.    Brev. Datert 22.1.1891.
« Var { … }det for tidlig om vi hørte lidt fra hverandre?»
Munchmuseet, MM N 3036.    Brev. Datert 8.2.1892.
«Jeg har hat Influenza så jeg Derfor har jeg ikke svaret dig før – Tegningen – ja – viljen er bedre end evnen – det er nok min svageste side netop den slags ting – Var jeg hjemme i Norge gik det let så kunde jeg simpelthen copiere maleriet – nu er det et træf om det blir godt – jeg har  …  aldrig gjort sånt før – dog  …  når jeg var i den rette stemningen tror jeg nok jeg skulde få magtet det – og godt måtte det jo være – Nu skal»
Munchmuseet, MM N 3037.    Brev. Datert 5.3.1892.
«Jeg sender herved en tegning produktet af mange forsøg – det er det eneste som er nye noenlunde – Jeg har vet at tanken m i tegningen er god og jeg vet at du forstår den – men hvorvidt den egner sig til udgivelse er en anden sag – { … }I hvertfald må den ikke sættes i bogen før jeg har seet hvordan trykket tar sig ut*) – Det beste er du sender mig tegningen tilbage med Dine bemærkninger – Muligens jeg kunde forbedre den – *)Altså { … }send mig prøvetryk»
Munchmuseet, MM N 3038.    Brev. Datert 1.4.1892.
« Fo{f}rfatteren E. Goldstein Niels Juels Gade 3 Copenhague, Niels Juel Danemark»
Munchmuseet, MM N 3039.    Brev. Datert 1892.
«Jeg ser af dit kort at tiden er endnu ikke kommen – { … }at man endnu ikke er nået til at forstå dine digte – Det er jo blot smigrende for dig at du er så langt forud for din tid – det kan ihvertfald være sikker på – at ialfald heroppe at flere og flere læser di{ … }g – og skjønner di{ … }g – Du som {er}jo er økonomisk selvstændig kan burde heller skrive nye ting{ … }sende ut en dine nye saker – om du end intet tjener derpå – Her er en { … }hel del unge der venter på sager fra din hånd –»
Munchmuseet, MM N 3040.    Brev. Datert 1891–1892.
«Hvordan går det med bogen – Om du lod den udkomme heroppe – jeg tror de{ … }t { … }er mangedobbelt af folk som vil { … }forstå { … }den her end dernede – Jeg forsikrer dig ti du gjør stadi flere og flere erobringer her – Det varer ikke længe så vil denne mesterlige lille digtsamling aldeles slå igjennem – og jeg tror – og dette være sagt»
Munchmuseet, MM N 3041.    Brev. Datert 1892.
«Du må vel nu ha fåt min tegning – tror du ikke den sidste { … }vil gjøre sig bedre – naturligvis i formindsket størrelse (som den { … }første) – Jeg ærgrer mig forresten over ikke bedre at kunne få frem  …  hva jeg vil i tegninger men jeg vil øve mig op deri –»
Munchmuseet, MM N 3042.    Brev. Datert 24.11.1899.
« Kommer Du ikke snart? {S}Her er udmærket – og vi kunde opfriske minder fra St. Cloud.»
Munchmuseet, MM N 3043.    Brev. Datert 12.1902 .
«Jeg har fået dit brevkort men har desværre mistet det så jeg ikke ved din adresse – Jeg må derfor be dig give mig den snarest – min adresse er Nordstrand, Kristiania –»
Munchmuseet, MM N 3044.    Brev. Datert 1902.
«Jeg fik et Kort fra Din Familie der fortæller Du er i Østerige – Du får vel mit Kort – Hvorfor har Du ikke besøgt mig på Gjennem- turen? – Kommer Du tilbage over Berlin må Du se i  … Berliner … Berliner- secesionen min Cyklus – jeg har der 27 {M}Billeder –»
Munchmuseet, MM N 3045.    Brev. Datert 29.11.1902.
« Forfatteren Emanuel Goldstein Wiesbaden Kopenhagen Niels Juelsgade 3. \Gartenstr 4
Munchmuseet, MM N 3046.    Brev. Datert 6.1.1903.
«Undskyld små Forglemmelser da jeg har stadig været på Reise – om et Par Dage mer – Hvorlænge blir Du i Wiesbaden? – Hvis en påtænkt Udstilling i Karlsruhe blir af kommer jeg mulig nedover –»
Munchmuseet, MM N 3047.    Brev. Datert 30.1.1903.
« Forhør Dig om Ban{k}ger vil garantere {s}Salg – – For Exempel for nogle hundrede Kroner af mine {g}Gravurer – så kunde jeg gjøre Umagen – Du har ikke svaret på mit Spørsmaal – om det er god Luft og ikke skarpt i Wiesbaden – Jeg har her Influenza – reiser muligt til Paris – Min Hånd er endnu ikke læget»
Munchmuseet, MM N 3048.    Brev. Datert 1905.
«Jeg må næsten pligtmæssig si «Tak for sidst» – Jeg svedet megen Galde ud i de bløde danske Bøgeskove hvor R …  blød som en Handske og usynlig som en japansk Tuschtegning malerisk gruperede sig i Kongens Skove –»
Munchmuseet, MM N 3049.    Brev. Datert 1905.
« Har Du fået mit Brev? – Jeg ærgrer mig meget over at Trykkeren ikke sender mig de Gravurer og Kobberplader der dog lovlig tilkommer mig – Skulde Du på Dine Reiser komme forbi Weimar så får du besøge mig og jeg tror ikke Du vil finde mig så nervøs som i Sommer – Hils – til Din Familie og Doctor Kalka –»
Munchmuseet, MM N 3050.    Brev. Datert 25.2.1906.
« Du er faamælt; {er}jeg må bede Dig hjælpe mig til at få tag i de Lithografier { … }af Hr. Grss Kommentarerer Goldstein som Du ved jeg skal have – Den berømmelige Lithograf Petersen eller hvad han heder er taus som den sorte Grav – Jeg håber jeg til mine Fienders Sorg skal snart atter vise mig med { … }fornyet Kraft – I Thuringerwald er det storartet – Hvis Du trænger civili{ … }seret Fjeld så kom hid – Her blandes Goethes Ånd sig sammen med skjønne Kvinders Parfume –»
Munchmuseet, MM N 3051.    Brev. Datert 25.6.1906.
« Nu er Du vel ude i Taarup – hvor Daadyret græsser mellem Bøgerne – Vil Du sende mig det Lithografi af Dig som blev klistret sammen –»
Munchmuseet, MM N 3052.    Brev. Datert 19.4.1907.
«Tak for sidst – Mødet i Verdensrummet Vil Du sende mig indlagte Portræt af mig og Strindberg tilbage – ovennævnte Adresse –»
Munchmuseet, MM N 3053.    Brev. Datert 1907–1908.
«Undskyld mine Ikkesvaren Dine Brevkort – Jeg har ikke fået Ro for Reiser og annet –»
Munchmuseet, MM N 3054.    Brev. Datert 29.3.1908.
«»
Munchmuseet, MM N 3055.    Brev. Datert 31.3.1908.
«Regnskabet ordnes bedst således – 10 Kr fik Du deraf skal Du have 5 for Sovevognen – 6 Kr går til Hotellet det er rigeligt – Hotellet kostede 2 x 5 det er 10 + 2 { … }eller 3 for Kaffe – det gjør omkring 18 i Efterkrav for Kufferten –»
Munchmuseet, MM N 3056.    Brev. Datert 14.11.1908.
«Vil Du ikke være så snil at skaffe mig Vexelspillet eller Alruner til Fru Thiel
Munchmuseet, MM N 3057.    Brev. Datert 19.11.1908.
«{Jeg}Du må være så snil at skaffe mig Alruner – (Når Du udgir den påny bør Du ialfald kalde den Alruner (Vexelspillet) altså have begge Navne –) Jeg har lovet fru Thiel den og jeg må ellers sende det Exemplar jeg har – hvilket vilde være uheldigt for Tegningen –»
Munchmuseet, MM N 3058.    Brev. Datert 21.11.1908.
«Desværre har jeg ikke fået Indbydelseskort af Jastrau ennu – så jeg har måttet sende nogle Brevkort – Jeg må da være sikker på at disse gjælder – Ellers vilde jeg jo narre Din Far – – Jeg venter på «Alruner» som jeg vilde sende Fru Thiel – { … }Kom op i morgen og fortæl lidt fra Udstillingen»
Munchmuseet, MM N 3059.    Brev. Datert 1.12.1908.
« Telefonen er afbrudt – Vil Du komme op til mig imorgen Onsdag – 3–4 ½ usikker Tid –»
Munchmuseet, MM N 3060.    Brev. Datert 14.5.1909.
«Vil Du være så snil at bede Papir handler Levisohn at sende mig nogle Prøver på ganske god og billig Carton til { … }Trykning af {G}Lithografier»
Munchmuseet, MM N 3061.    Brev. Datert 17.5.1909.
«»
Munchmuseet, MM N 3062.    Brev. Datert 17.10.1909.
«Vær så snil og send mig det Fotografi Du tog af mig i Taarbæk ifjor – Jeg vilde svært gjerne have det – Jeg skriver snart {–}et Par Ord –»
Munchmuseet, MM N 3063.    Brev. Datert 23.12.1909.
«Glædeli Jul til alle –»
Munchmuseet, MM N 3064.    Brev. Datert 28.10.1909.
« Tak for Fotografiet – det minder mig om kanske den mærkeligste Tid i mit Liv – Nu lar jeg Glasset klarne – men det skal ta lang Tid efter en slig indre Revolution –»
Munchmuseet, MM N 3065.    Brev. Datert 1910.
«– Tak for sidst – Jeg har det vel og bor vakkert –»
Munchmuseet, MM N 3066.    Brev. Datert 3.5.1910.
«{ … }Mange tak for Bogen – skal nærmere skrive om mit Indtryk – De{ … }r er meget fint i den – Dønninger efter Storm der harha raset etsteds»
Munchmuseet, MM N 3067.    Brev. Datert 30.9.1910.
« De Dem tilhørende sager beror { … }her i Christiania, desværre kom jeg ikke til København iaar, men { … }jeg passer paa dem.»
Munchmuseet, MM N 3068.    Brev. Datert 5.1912.
«Vil Du altså gjøre mig den T{h}jeneste at kjøbe en vakker enkel Krans til Strindberg for mig for 10 Kroner – Den bør sendes så den kommer til Begravelsen»
Munchmuseet, MM N 3069.    Brev. Datert 1913.
«Tak!»
Munchmuseet, MM N 3070.    Brev. Datert 15.11.1913.
« Du faar skrive naar Du passerer Kristiania – Hvis muligt { … }faar vi være sammen en Aften – Thiis vilde gjerne træffe Dig og Jappe hin evige Ungdom – selvfølgeli – Det blir i Tilfælde Blomsten af Danmarks og Norges Ungdom –»
Munchmuseet, MM N 3071.    Brev. Datert 17.11.1915.
«Er ikke sikker paa om et til Dig skrevet Brevkort er afsendt – Gjentager altså – Sk Jeg haaber at kunne være her paa Moss Søndag – Hvis ikke møder jeg Dig paa Stationen i Kristiania Søndag aften – Min Grafik Udstilling ordner jeg Mandag – Vil Det Du ikke bli over til den aabner –»
Munchmuseet, MM N 3072.    Brev. Datert 1915 .
«Endelig herved Kvitering for modtagelsen af 600 Kroner for solgte Gravurer –»
Munchmuseet, MM N 3073.    Brev. Datert [??].6.1913.
«Tak for sidst! Jeg er nu hjemme og { … }Du kan altsaa sende mig de Kobberstik eller Staalstik som jeg skulde have i Bytte for mine Litho og Raderinger»
Munchmuseet, MM N 3074.    Brev. Datert 7.10.1915.
«Ved nærmere Eftertanke finder jeg det absolut nødvendigt at alle Billeder blir udstillet og slig som vi har aftalt.»
Munchmuseet, MM N 3075.    Brev. Datert 22.10.1917.
«Tak for kortet – Skal telegrafere når jeg kommer Vil Du være så snil at bestille for mig  …  Sovepladse (helst første Kl.) til Stockholm og derfra ankomstdagen til Kristiania – Jeg reiser over Stockholm da det er den eneste maade at kunne sove sig frem på til Kristiania – Jeg reiser fra Kjøbenhavn den 2den November – aften altså via Malmö og fra Stockholm3de November til Kristiania –»
Munchmuseet, MM N 3076.    Brev. Ikke datert.
«Jeg skulde igaar reist til Kjøbenhavn men blev forhindret –»
Munchmuseet, MM N 3077.    Brev. Datert 10.6.1920.
« Tak for Kortet – Jeg har været syg af bronchit flere måneder – og blir vist ikke bedre før udover sommeren – Håber da at  …  kunne reise over Tyskland muligvis til Nizza»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 485: f (PN 270).    Brev. Datert 24.3.1908.
« Hrn Schriftsteller Emanuel Goldstein Groszerer GoldsteinNiels Ju{ … }els gd 3 Kopenhagen»

Brev fra Emanuel Goldstein til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 51 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 912.   Brev. Datert 21.10.1906. 
« Maleren Edvard Munch. Hotel Hippodrom am Knie Carlottenburg. Berlin Deutschland» 
Munchmuseet, MM K 1497.   Brev. Datert 12.12.1891. 
«forsynet med Nummer og med Køberens Navn, \denne burde være en Slags Inledning til det Tidsskrift vi har tenkt paa at udgive./ Paa denne Maade holder man sig klar af det »store Publikum«.» 
Munchmuseet, MM K 1498.   Brev. Ikke datert. 
«Nu kan Du tenke over det. Hvad bliver det til med den lovede Titelvignet?» 
Munchmuseet, MM K 1499.   Brev. Datert 01.02.1892. 
«Nu vilde jeg blive ‹vældigt› glad hvis Du vilde sende mig en lille Tegning eller Tegning Vignet. Jeg skal faa Forleggeren til at betale den og saa sende Dig hvad jeg faar for den. Hvis jeg gik hen og kreperte saa jeg gærne at »Veksel- spillet« kom til å leve i et ordentlig Udstyr. La mig nu se Du beviste mig den Tjeneste. Jeg staar altid til gentjeneste.» 
Munchmuseet, MM K 1500.   Brev. Datert 13.02.1892. 
«Dig »Alruner«? Altsaa paa et Blad i Bogen trykkes:… naa jeg ved nu forresten ikke hvordan jeg vil trykke det. En Hyldest bliver let plump naar den skal omsættes i Ord. Men, altsaa et Par Ord om jeg maa have Æren. … Nu nok om det. Jeg rødmer nesten og venter Dit Svar. –» 
Munchmuseet, MM K 1501.   Brev. Ikke datert. 
«Det er en  …  prishøjere Pris end han ellers betaler. Hvis Du kunde lave en halv Snes Korrespondencer saa blei det jo 100 Kr, det var dog altid noget! Du kan sende dem til mig saa skal jeg ordne det. Jeg har ladet en Del Aforismer gaa i hans Blad. Hvis Du gidder læse dem skal jeg sende Dig dem. Det skal more mig at se alle Dine Vignet-Udkast. Bogen skulde jo gerne ud sidst i denne Maaneden. Saa, lille Munch, du maa oppe Dig.» 
Munchmuseet, MM K 1502.   Brev. Datert 25.03.1892. 
«Du maa undskylde at jeg ikke har sendt dig noget Prøveaftryk. Sagen er, at Forleggeren har gjort Ophevelser baade over min Digtsamling og din Tegning. Nu er jeg paa Jagt efter en ny Forlegger.» 
Munchmuseet, MM K 1503.   Brev. Datert 27.06.1892. 
«Jeg er i det Hele saa tret af alt hvad der smager af Literatur og lugter af Typer. Jeg synes Livet bliver helt borte under det altsammen. Jeg har ikke læst Krags Bog. Jeg har en vis Respekt for de nye norske-russiske Bøger.» 
Munchmuseet, MM K 1504.   Brev. Datert 15.07.1893. 
«menneskelig, saa er det ligegyldigt om det er Realisme eller Syntetisme. Men hvor det er vanskeligt ad bevidst Vej, at naa det Standpunkt man indtog ad ubevidst Vej. Jeg tror aldrig jeg kommer til at skrive noget saa naivt menneskeligt som »Vekselspillet«» 
Munchmuseet, MM K 1504.   Brev. Datert 15.07.1893. 
«menneskelig, saa er det ligegyldigt om det er Realisme eller Syntetisme. Men hvor det er vanskeligt ad bevidst Vej, at naa det Standpunkt man indtog ad ubevidst Vej. Jeg tror aldrig jeg kommer til at skrive noget saa naivt menneskeligt som »Vekselspillet«» 
Munchmuseet, MM K 1505.   Brev. Datert 05.12.1899. 
«       Det er slet ikke mig, som har tenkt paa en Norgesrejse, men en Broder til mig, som hedder Edvard G. Jeg trives slet ikke i kulden, saa hvor gærne jeg end vilde opfriske gamle minder med dig, tør jeg ikke vove mig Norge i Vinter. Vil du derimot med til Norditalien? Jeg tænker at rejse om en 14 dage til den italienske Riviera. Det er snavs med Helbredet; jeg haaber et Ophold i et tørt og varmt Clima skal bringe mig paa Fode og faa mig til at skrive saa jeg kan faa udgivet noget. Sommeren har jeg tilbragt i Pyreneerne og i Spanien. Der var nok saa meget jeg kunde have lyst at tale med dig om; jeg har set og oplevet saa meget siden vi taltes ved. Som sagt vil du med, saa kom.» 
Munchmuseet, MM K 1506.   Brev. Datert 04.12.1902. 
« min Adresse er  Gartenstrasse N° 4. Weisbaden; det vilde glæde mig meget, hvis du tillige skulde have lidt Raderingsvesen eller Tresnit tilovers for min stakkels nøgne Veg – jeg synes du har lovet mig noget i den Retning – jeg længes efter at se Kunst.» 
Munchmuseet, MM K 1507.   Brev. Datert 14.12.1902. 
«       Jeg længes efter at høre, hvordan du har det; af Bladene – jeg læser her kun norskMorgenblad – synes jeg det fremgaar, at der er Gry i den norske Litteratur. – Har du læst Munken Vendt Kinck? Du kan tro, det er drøyt at være syg naar man gerne selv vil være med. I litterær Henseende synes jeg, at Tyskland staar langt, langt tilbake for Norden. Til Malerne kender jeg intet. Skriv nu for Satan.» 
Munchmuseet, MM K 1508.   Brev. Datert 25.12.1902. 
« jeg har skrevet to Brevkort til Hotel Stadt Riga, Mittelstrasse, Berlin – den Adresse Du opgav mig; men da jeg ikke har faaet Svar, formoder jeg, at du ikke bar modtaget dem. Nu haaber jeg, at dette Kort naar dig ad Omveje. Min Adresse er:  Gartenstrasse No. 4 Wiesbaden, Tyskland.» 
Munchmuseet, MM K 1509.   Brev. Datert 01.02.1903. 
« Hos Banger skal jeg forhøre mig en af Dagene, men jeg aner jo slet ikke hvilket Tilbud han har gjort Dig. – Jeg synes, Du skulde komme ned til Wiesbaden; her er et meget mildt klima, Luften er blød og aldeles ikke skarp, og jeg tror vi kunde have godt af at tale os rigtig ud med hinaden. Har Du læst Jægers nye Bog; en Bekendt skriver mig, at jeg staar nævnt med Navns Nævnelse; forhaabentlig staar Du ogsaa den. Denn wenn man meinen Namen nennt dann nennt man auch die besten. Kom nu herned; jeg bliver her vel ikke længere end denne Maaned ud; jeg har modtaget 51 R fra Dig, men det er jo mere end jeg bar tilgode. Naar vi see kam Du faa Differencen udbetalt. Det gør mig ondt at høre, at Du bar Influenza, men det er vel ikke farlig.» 
Munchmuseet, MM K 1510.   Brev. Datert 08.02.1906. 
«Jeg har ligget syg 3 Maaneder i Stockholm og har derfor ikke kunnet ordne det med Litografen. Jeg skal skrive til ham i Dag – han hedder P. Petersen »C« Frederiksborggade N° I, at han skal sende dig de ønskede Sager. Det glæder mig at høre, at din Nervøsitet har forbedret sig. Som du ser, har jeg levet helt udenfor Verden, og kan altsaa ikke meddele dig noget, som kan interessere dig. Hvorledes gik det med Billederne, du skulde male af Barnene?      Essweins Bog kender jeg ikke, men det skal glede mig ved Lejlighed at faa fat i den.» 
Munchmuseet, MM K 1511.   Brev. Datert 06.03.1906. 
«jeg er lige kommen hjem fra mit Ophold i Sverige. Bogtrykkeren siger, at har sendt dig de omtalte Eksemplarer af min Faders Billede. Har du ikke faaet dem? Du tegnede en Eftermiddag ude i Taarbæk et lille Billede af mig. Du rev det i Stykker. Jeg klistrede det sammen og har faaet Aftryk af det. Jeg synes det er morsomt, vil du have nogle Aftryk af det? Skriv. Min Adresse er  Emanuel Goldstein Adr. Hr. J. Goldstein Kongens Nytorv 8. København» 
Munchmuseet, MM K 1512.   Brev. Datert 06.07.1906. 
«» 
Munchmuseet, MM K 1513.   Brev. Datert 10.02.1908. 
«Jeg venter med Længsel paa den lille Tegning til min digtsamling; ellers maa jeg benytte den forrige, som jeg ikke synes passer rigtig til Indholdet, og da Værket jo er »tilegnet« Dig, saa har du jo ogsaa Andel i Digtsamlingen. – Har du læst Thiis’ begejstrede Karakteristik af dig? Skriv nu lidt om, hvordan det gaar dig. Og send mig snart en Tegning. Vil du have et Eksemplar først, for at komme ind i Stemningen.» 
Munchmuseet, MM K 1514.   Brev. Datert 05.06.1909. 
«det drejer sig om, saa skal jeg gaa derop. Tyskerne taler med stor Beundring om den nordiske Fortinbras – Hr. Schwarz og Struck beder hilse. – Min Fader og Søster takker for din Hilsen og beder mig overbringe dig deres Hilsen. Schmidt er i Holland – Paris.» 
Munchmuseet, MM K 1515.   Brev. Datert 18.06.1909. 
« \Til/ \Maleren/ Hr. Edvard Munch \Ridder af St. Olavs Ordenen»Skrubben« Kragerø Norge \(Pr Bergen)/» 
Munchmuseet, MM K 1516.   Brev. Datert 27.12.1909. 
« Maleren Herr Edvard Munch Kragerø Norge» 
Munchmuseet, MM K 1517.   Brev. Datert 30.12.1909. 
«» 
Munchmuseet, MM K 1518.   Brev. Datert 17.06.1912. 
« Maleren hr. Edvard Munch Ramme Kragerø pr Hvitsten\poste restante/ Norge \Kristiania/» 
Munchmuseet, MM K 1519.   Brev. Datert 06.03.1913. 
«jeg sende dig i to Gange.» 
Munchmuseet, MM K 1520.   Brev. Datert 23.04.1913. 
«Har modtaget Gravyrer til et Beløb af 500 Kroner som jeg skylder Hr. Munch.» 
Munchmuseet, MM K 1521.   Brev. Datert 28.06.1913. 
«dette Arrangement med »Staalstikkene.«» 
Munchmuseet, MM K 1522.   Brev. Datert 11.10.1913. 
«af Reklame eller Polemik. Alle dine Billeder bliver hengt op og Døren spærret.» 
Munchmuseet, MM K 1523.   Brev. Datert 01.11.1913. 
«» 
Munchmuseet, MM K 1524.   Brev. Datert 13.03.1915. 
« Maleren Edvard Munch Moss» 
Munchmuseet, MM K 1525.   Brev. Datert 21.03.1915. 
«Dags dato købt af Edvard MunchRaderinger\Gravyrer/ og 1 Maleri til et Beløb af 2000 (Totusinde) Kroner.» 
Munchmuseet, MM K 1526.   Brev. Datert 22.03.1915. 
«mig mine ned i en »Indpakning« som jeg saa kan anvende til at sende dig dine.» 
Munchmuseet, MM K 1527.   Brev. Datert 16.04.1915. 
«» 
Munchmuseet, MM K 1528.   Brev. Datert 27.04.1915. 
« Maleren Edv. Munch Moss» 
Munchmuseet, MM K 1529.   Brev. Datert 03.05.1915. 
«Hermed sender jeg dig 600 Kroner (Sekshundrede) som Afdrag paa min Gæld til dig. Nu skylder jeg dig 1000-Kroner (Ettusinde) og du skylder mig 3 Gravyrer. – Jeg kan vel nok faa byttet et Par om.» 
Munchmuseet, MM K 1530.   Brev. Datert 10.06.1915. 
« Maleren Edvard Munch Moss Norge» 
Munchmuseet, MM K 1531.   Brev. Datert 14.07.1915. 
« Maleren Edvard Munch Moss Norge» 
Munchmuseet, MM K 1532.   Brev. Datert 03.09.1915. 
«at du vilde blive dit Løfte tro og alligevel udstille dine Aula-Billeder i den store smukke Sal de vil reservere dig. De bad mig om at medvirke paa dig. Du kan jo skrive mig til eller direkte til dem.» 
Munchmuseet, MM K 1533.   Brev. Datert 01.10.1915. 
«» 
Munchmuseet, MM K 1534.   Brev. Ikke datert. 
«Min Søster er idag inde hos mig og da hun saa min »Syke Pige« blev hun helt misundelig og spurgte om hun ikke kunde faa den anden at købe. Nu spørger jeg dig: Hvis hun sender dig to tusinde Kroner kontant, vil du saa overlade hende det røde Billede. Jeg beholder det mørke. Svar omgaaende. Beløbet skal følge straks.» 
Munchmuseet, MM K 1535.   Brev. Datert 17.12.1915. 
«stiger jeg ud og bliver et Par Timer hos dig. Ellers rejser jeg straks videre med Toget.» 
Munchmuseet, MM K 1536.   Brev. Datert 12.01.1916. 
« Maleren Edvard Munch Moss Norge» 
Munchmuseet, MM K 1537.   Brev. Datert 11.01.1917. 
«Søndagmorgen til Tonsaasen. Forhaabentlig ses vi» 
Munchmuseet, MM K 1538.   Brev. Datert 23.01.[????]. 
« MalerenEdv. Munch »Ekely« Skøjen Station pr. Kristiania» 
Munchmuseet, MM K 1539.   Brev. Datert 19.09.1917. 
« Maleren Edvard Munch »Ekely« Skøjen Station pr. Kristiania. Norge» 
Munchmuseet, MM K 1540.   Brev. Datert 09.11.1917. 
« Maleren  Edvard Munch »Ekely« Skøjen St. pr. Kristiania» 
Munchmuseet, MM K 1541.   Brev. Datert 11.11.1917. 
«naturligvis give dit Samtykke til. Kleis vil gærne have dem. Og jeg vil med glæde laane ham dem. Han mener saa vil den komme en del af dem, der allerede har været der flere Gange – endnu flere Gange. Museumsdirektør Karl Madsen var der ude med sin Stab og var meget interesseret.» 
Munchmuseet, MM K 1542.   Brev. Datert 22.03.1920. 
« Kommer Du ikke snart herned og hilser paa gamle Venner og viser os dine nye Produkter?» 
Munchmuseet, MM K 1543.   Brev. Datert 27.06.1920. 
«Det har været en kold Sommer ogsaa hernede.» 
Munchmuseet, MM K 1544.   Brev. Datert 08.11.1920. 
«Tak for det hyggelige Samvær! Efter Aftale sætter jeg 3 Stjærner x x x.» 
Munchmuseet, MM K 1545.   Brev. Datert 30.12.1891. 
«Nu skal jeg forresten sige Dig noget Hr Munch: Du er i Grunden det eneste Menneske jeg har Respekt for … Du er den frieste mest frigjorte Aand jeg nogensinde har truffen paa. Jeg antager ikke at Ros fordærver Dig. Aa, naar jeg tenker paa alle de andre »Kunstnere«, der sætter Kunsten over deres egen Menneskelighed, saa bliver jeg syg til døden. Det er noget saa betryggende i en Gang at treffe et rigtig Menneske. Isch da? Jæger! Han har saamænd ogsaa gaaet og gjort mig Hovedet Kruset. Nu nok for i Dag. Send mig endelig omgaaende de trykte Ark tilbage.» 

Emanuel Goldstein er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 191.   Brev fra Christian Gierløff, Albreckt SchmittVilhelm Krag. Datert 26.09.1905. Se s. 2
«
Hils Goldstein mange Gange.»
Munchmuseet, MM K 663.   Brev fra Erik Lie. Datert 04.03.1890. Se s. 2
« Jeg skulde hilse fra min mor og sige, at de 50 frcs. ligger og brænder hos hende. Naar Du havde noget ferdigt, vil Du og kan Du ikke da ta Goldstein med Dig og se op til os en aften? hvad?»
Munchmuseet, MM K 1546.   Brev fra Clara Josephson Goldstein. Datert 30.01.1934. Se s. 1
«Emanuel Goldsteins søster sender Dem dette photografi som Emanuel har photograferet paa Kirkevej i Taarbæk Det er mig som har den glæde at sidde ved mesterens Edvard Munchs side.»
Munchmuseet, MM K 1561.   Brev fra Linke Jørgensen. Datert 29.12.1909. Se s. 4
«forlanger for ham, og det kan jeg jo heldigvis ikke sige, den var De hævet over i Kataloget. Hr. Goldstein har jeg ringet op og bragt Deres Hilsen, i Telefonen er vi fine Venner, der ser jeg ikke Hans Øjne, for ham er Kvinden endnu ikke blevet Literatur!»
Munchmuseet, MM K 1562.   Brev fra Linke Jørgensen. Datert 10.02.1910. Se s. 4
«Hr. Goldstein har igen en Samling Digte paa Samvittigheden, jeg vil haabe, der er mere frisk Luft over disse, end over de forrige, ikke for mange esbouquet-duftfyldte Kabinetter! Jeg kunde finde mig i det, hvis den blot ikke var tilegnet Dem, men De er da mere anlagt for frisk Blæst og ren Luft, ved jeg, end for Pariser Dekadencens lumre Tone! Jeg vilde gerne et lille Svip til Berlin, for at se den franske Udstilling, og noget andet nyt, men det bliver kun en Luftsejlads, ved jeg, saa faar jeg levet uden det; for Resten synes jeg ikke, at»
Munchmuseet, MM K 1598.   Brev fra Emilie Sanvig. Datert 14.12.1922. Se s. 2
«Nu maa De ikke blive vred paa mig for denne Henvendelse, jeg er nemlig lidt ked af Bevistheden om at Emanuel ikke ville have syntes om det.»
Munchmuseet, MM K 1605.   Brev fra Albrecht Schmidt. Ikke datert. Se s. 1
«de maa undskylde – men det er ik- ke Ligegyldighed, der har gjort at jeg ikke har været hos Dem – Jeg holdt paa at bli gal af Mangel paa Søvn, og drog derfor herop i disse Luftlag forat finde denne Men- neskets bedste Ven. Vi fant hin- anden 9 Timer sidste Nat – Hils Goldst.»
Munchmuseet, MM K 1606.   Brev fra Albrecht Schmidt. Datert 24.09.1921. Se s. 1
« Tak for venlige Hilsener fra Dem og min kære Ven Ravensberg – spørg om han rejser med til Paris til Sommer – Ja Goldstein! Vi var Venner lige fra den tidlige Ungdom gennem 35 Aar. Den aandelige Reise (Alruner) som han gennemlevde som Nittenaarig, gjorde ham for altid til en mærket Mand. Den lagde sikkert Grunden til den Hovedpine som mer og mindre plagede ham Livet igennem og som tvang ham til Isolation, der gjorde ham til ikke saa lidt af en – Særling. Han blev som De selv saa træffende sagde, til den Tiger der skjuler sig i Junglen, og som viser Klo og »Ansigt« for atter at forsvinde og gemme sig bort. Hans Penge satte ham som Aarene gir istand til helt ud at nære sine Tilbøjelig- heder, han udviklede sig til at blive en Selvforkæler og en Egoist. Vi er det vel alle; men han var ligesom rendyrket. Smerten forfi- nede hans Modtagelighed og holdt hans gemyt varmt, dette redde- de ham fra den fullstændige Fortabelse – (Fortabelse lyder lidt af  … - de Pant – undskyld.) Han blev en Ven som man betroede alt, man vidste at det var gemt, han selv gav aldrig fortrolige Meddelelser. Lukket som han var i Livet gik han ind i Døden, som kom ham ganske uventet – Ingen kunde være omhyggeligere for sig selv naar det var det mindste i vejen. – »Alruner« blev han aldrig kvit. Som han kælede for sig selv, kælede han for dette sit eneste Værk Livet igennem. Han forberedte, da jeg kort før hans Død talte med ham, en 4de Udgave. Bag al Tilbageholdenhed tror jeg brændte en god Portion Ergærrighed. Han var nok Filosof, men jeg opdagede at han farvede Haaret.»
Munchmuseet, MM K 2679.   Brev fra Albert Kollmann. Datert 16.01.1912. Se s. 2
«Es ist hier grosses Interesse für MunchKunst. Paul Cassirer kam vorgestern zu mir im Cafe Josty Ich sollte ihm Ihre Adresse geben und auch helfen, dass Sie jetzt bald bei Cassirer aus- stellen. Wenn Sie an Thann Kommentarhäuser München schicken, könnte es wohl erst hier ausgestellt werden? Es sind wohl 9 Gemälde? Cassirer hat 1 Munch Gemälde gekauft. Es ist das Fenster wo Goldstein in Mondlicht sitzt. Ein schönes Bild gewiss, seit im November mehrere Cezanne da waren ist es das schönste, was ich bei Cassirer sah. Man könnte wohl auch eine kleinene Ausstellung machen von einigen Ihrer alten Gemälde. Ich würde die Dorfstrasse in Somm Kommentarernacht, auch das Fenster mit Kuss (Nizza) an Cassirer leihen?»
Munchmuseet, MM K 2680.   Brev fra Albert Kollmann. Datert 28.01.1912. Se s. 2
«erfreut, dass Sie daran denken eine Reise zu machen nach Wien und München Beson- ders in Wien wird es beitragen zu Erfolg (succés) wenn Sie selbst dort sind, auch in München wirkt es kräftiger sobald Sie einige Leute aus dem Kunstinteresse Kreis kennen. Ich werde Ihnen Nachricht geben sobald ich näher komme an München. Mich wird es sehr freuen wieder mit Ihnen zusamm Kommentarenzu- komm Kommentaren. Wir werden streng Diät leben u. Aufregung etc vermeiden. Hier war jetzt Goldstein.»
Munchmuseet, MM K 3376.   Brev fra Hermann Struck. Datert 22.10.1908. Se s. 2
«Ihnen und Herrn Goldstein besten Dank für Ihre freund- lichen Grüsse! Ich habe mit Cassirer gesprochen; dass er sagte, dass schon alles erle- digt sei. Wegen der graphi- schen Ausstellung schrieb ich Ihnen schon mehrmals, dass Cassirer sie sehr gern machen will. Heute kam die Platte an, die ich sehr schön finde. Besten Dank dafür! Wieviel Vorzugsdrucke, soll ich für Sie machen lassen?»
Munchmuseet, MM K 3377.   Brev fra Hermann Struck. Datert 18.10.1911. Se s. 1
«       Mit den besten Grüssen auch von Emanuel Goldstein, der gerade hier ist.»
Munchmuseet, MM K 3378.   Brev fra Hermann Struck. Datert 20.11.1911. Se s. 1
«Ich freue mich sehr, dass meine Radierungen Ihnen Freude gemacht haben. Emanuel G. ist wieder nach Dänemark zurückgekehrt, wo er sich, wie ich glaube, weder mit Dichten, noch mit Philo- sophieren, sondern am meisten mit Couponschneiden beschäftigt.»
Munchmuseet, MM K 4077.   Brev fra Viggo Brandt, Kunstnernes Efteraarsudstilling. Datert 08.09.1915. Se s. 1
«Vor Sekretær, O.R.Sagfører Sandholt, har fået Besked gennem Hr. Goldstein om Deres Tlf. Samtale med denne. Vi glæder os til at modtage Deres Arbejder og beder Dem afsende dem for vor Regning så betids, at de kan være hèr i Begyndelsen af Oktober, helst i de aller første Dage af Måneden. Den Sal, som er til Deres Disposition, har de Dimensioner, som vedstående Rids viser.»
Munchmuseet, MM N 12.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 3
«Jeg var oppe hos Goldstein Nu er det dig – –»
Munchmuseet, MM N 156.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Datert 1909. Se s. 2
«{ … }overlades Goldstein at være den raadgivende – han er som sagt så nervøs og næst ofte umuligt at være sammen med – Goldstein kjender mig desuden den senere Tid blot fra flygtige Møder i Byer hv når jeg har været overnervøs af Drukkenskab –»
Munchmuseet, MM N 156.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Datert 1909. Se s. 2
«{ … }overlades Goldstein at være den raadgivende – han er som sagt så nervøs og næst ofte umuligt at være sammen med – Goldstein kjender mig desuden den senere Tid blot fra flygtige Møder i Byer hv når jeg har været overnervøs af Drukkenskab –»
Munchmuseet, MM N 156.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Datert 1909. Se s. 4
«Goldstein med – Han må imidlertid grundig instrueres – da han jo selv er meget egen – Men andre er vel vanskeligt at skaffe –»
Munchmuseet, MM N 241.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1909. Se s. 3
«Jeg har ofte skrevet om Goldstein til Dig uten at Du har svaret – Det er en besynnerli Fyr – Jeg tror man må ta ham som en til Galskab grændsende nervøs Mand – { … }Jeg tror dog han har været villet mig det godt og vil mig det godt –»
Munchmuseet, MM N 430.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«lot Goldstein hente tidlig om morgen Jeg fortalte ham {–}om overfaldet og forlangte en revolver så jeg næste nat kunde beskytte mig – – Et år efter klinikken kjendte jeg fik jeg førstegang ‹en› den kongestion i mit høire øie – Det varet 2 timer og gik så over –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 47r
«Da jeg gik hjem til p stationen til jernbanen til Taarbæk til min ven Goldstein hørte jeg en klampren af mine føtter {–}mot bro fortauget Benene var lissom løse – Hamret hamret – –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 48r
«Da jeg vaagnet den næste dag hosGoldsteins sofa svimlet det da jeg stod o{m}p – benene vilde ikke bære – Hænderne ikke gribe – hånden følelsesløs –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 48r
«{ … }Kan Vi flytter sa Goldstein – kom til byen til doctor –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 50r
«Om morgenen ringte jeg på en Opvarter – Hva er det for leven sa jeg utenfor – Hent Goldstein»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 50r
«Goldstein kom – bøiet sig over mig i sengen –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 50r
«Du Goldstein – Lumpent at anfalde mig når jeg er syg – Skaf mig en  …  revolver – – Doktoren kom –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 50r
«Bring mig til nerveklinikken sa jeg til Goldstein»
Munchmuseet, MM N 1796.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis, Johan Langaard. Ikke datert. Se bl. 3r
«Willumsen og afdøde Emanuel Goldstein»
Munchmuseet, MM N 1908.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 27.12.1908. Se bl. 2r
«og her i Kjøbenhavn    Det har været mig til stor Opmuntring i denne meget kritiske Tid – – Det kunde nær gået galt var den Feil beg{g}ået at jeg blev bragt på Kommunehospitalets sjette Afdeling – Jeg har aldri vært gal, men som Goldstein troede, men dette årelange i Årevis opsamle{d}t Væv af Begivenheder, Intriger – og Ophidselser med atter påfølgende Ophidselser og alkoholdrikken { … }frembragte tilslut den\ne/ nervekrise – Hun har da fået Hævn – for hi{ … }ne korte Timer for { … }10 år siden»
Munchmuseet, MM N 1908.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 27.12.1908. Se bl. 2v
«– {F}Nu ja! aldri har jeg været så nær {d}Døden eller det som enn værre er – Jeg er gla for at jeg nu går kan gå alene om i Kjøbenhavn – men snart blir det nødvendigt at jeg får skaffet mig et annet Opholdssted – Sig mig har Du i det sidste talt med Goldstein? – Finder Du ham ikke ofte besynderli{–}? Han er vist inde i sig frygteli nervøs – Jeg skriver snarest videre – og håber igjen Brev fra Dig det glæder mig svært –»
Munchmuseet, MM N 1912.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen, Aase Nørregaard. Datert 22.4.1922. Se s. 1
«Jeg har i Kjøbenhavn vært oppe i Goldsteins leilighed – hvor alt var nogenlunde det samme – blot sad nu der en tiltalende 30 års dame fr. Sandvig – og hendes gamle mor – det var jo underli – »
Munchmuseet, MM N 1922.   Brevutkast fra Edvard Munch til Aase Nørregaard. Datert 1890. Se s. 3
«Der i parken drev jeg ganske alene, rund i ryggen og med mit et måneskinsridder ansigt folk syns det var en underlig fyr – de gj{ … }ættet på en russisk nihilist – for en tre ugers tid siden kom en dansk digter jeg kjendte fra Paris, Gol{ … }stein – { … }så blev der to som sværmet – Da endelig maler {s}Stenersen kom med apparater og bøger og tegnet og glante – blev de endnu mere forundret Nu er der en Kaserne her ser de – {s}Så fandt man ud at vi var tydske spioner og en ung håbefuld lieutenant der var jalou på en  …  fordi vi kurtiserer lidt en opvartningspige i restaurationen hvor»
Munchmuseet, MM N 1966.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1908–1909. Se s. 4
«– Jeg vil nævne Dig en Ting – min Ven Goldstein har alt på en Måde lagt mig ind her og influerer på Tingen – Jeg { … }ved han er meget nervøs – og han har meget ofte været på Nervekliniker – { … }hvis Du træffer h{ … }am må Du ta Hensyn { … }hertil – Altså dette dennegang – {Jeg gæder  … }På Gjensyn – I Hast»
Munchmuseet, MM N 2151.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 2r
«De holdt til i en rød bil mente jeg (Det var en bilgarage i baggaarden) Da jeg morgenen efter lod hente min ven Goldstein og han kom til min seng betroet jeg ham nattens hændelser og ba ham skaffe mig en revolver så jeg kunde forsvare mig mot mine landsmænd»
Munchmuseet, MM N 3015.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1943. Se bl. 1r
«Det vil vist intresere Dig at møde gamle bekjendte: Emanuel Goldstein Albert Kolmann og Obstfelder – Raderingen af din viv syns jeg er intresant. Du har vel fåt den før men det vil ikke skade en til Det samme kan jeg si om den lille engel – Så er det et lithografi fra en park i Wiesbaden –»
Munchmuseet, MM N 3025.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se bl. 2r
«Her stod en del af dem. Flere havde forstukket sig til de øvrige hylder Det var en bok af Dig jeg savner Din bedste – Den om Tryve Andersen Der var ellers bøker af mange: Helge RodeObstfelderGoldsteinRathenau Graf KesslerWildenveyKnut Hamsun»
Munchmuseet, MM N 3031.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1942. Se bl. 1v
«Der var ellers bøker af Obstfelder Helge RodeKinckGoldsteinRathenau Graf Kezs Kommentarler»
Munchmuseet, MM N 3128.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 5.2.1934. Se bl. 1v
«Imidlertid ha kjenner jeg fine folk { … }dernede som Johan Rohde og Helge RodeWillumsen er min gode ven og Goldstein var min ven»
Munchmuseet, MM N 3322.   Brev fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Datert 19.4.1907. Se bl. 1r
«Min ven Forfatteren Emanuel Goldstein{b}vilde gjerne gjøre Dit Bekjendtskab»
Munchmuseet, MM T 2748.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1927–1934. Se s. 41
«Vist er det bryder jeg ‹disse lover› så sker det mig galt – – Jeg kan nu forklare det på den må{ … }te – på psykoanalyttisk vis – Der er hændt noget i mit liv – der har grebet stærkt in i min skjæbne – og Bevidstheden herom har lagret sig i under- bevidstheden – men virker som advarsel – ub ubevidst – stiger som spøgelser op fra sindets mørke kjælder –    Jeg husker da jeg lå på Nerveklinikken i Kjøbenhavn så sa jeg til min venn Goldstein Jeg føler det onde sid{ … }der helt hit op – og jeg gjorde et mærke på min mit bryst    Hertil sa jeg»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 3r
«Goldstein der holdt længst ud har osså sluttet jeg måtte lægge mig da han var her sidst – det pinte mig hans courtice med pigen – så  …  jeg  …  tilsidst baras næsten rasende ba sa holdt kjæft – han ligte det ikke –»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 39v
«Munch – hørte jeg Goldstein nedenfor kom med så går  …  vi hjem til mig der er varmt»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 40r
«Goldstein tog lysene og satte på bordet midt i nu er det bedre – sæt dig { … }nei jeg ‹får› nok gå»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 40r
«Goldstein la sig tilbage i sofaen og { … }så indi sig selv bag lorgnetten Om jeg skrev etter Olga»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 41v
«Jeg er træt jeg tror jeg lægger mig Jeg{ … }Goldstein stod i døren – aldeles stille – hvad fanden er han gal –»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 42r
«– så hørte jeg en underlig lyd – en gangdøren { … }derude – det var jævne regelmæssige slag – det hørte ikke op – stadig holdt det på Vi sa intet – Goldstein stod stiv – Vi hørte nu det var jernbanen det var uhyggeligt sa vi begge på engang –»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 42r
«Goldstein stod nede i trappen det er idet hele taget noget uhyggeligt i hele dag –»
Munchmuseet, MM T 2771.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890–1891. Se bl. 36r
«spurte { … }Golfstein om hans udtrykkelig mening – et ordGoldstein hadde et»
Munchmuseet, MM T 2785.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se
«4320 Goldstein H 184 Vesterbrogd 2. Goldstein»
Munchmuseet, MM T 2848.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«9000 Kr.      Den norske Udstilling 5000 Goldstein 800 Kr af Commeter – 2000 Kr. Gullowsen  … »
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 709).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 17.10.1908. Se s. 2
«Jeg{g}Goldstein er stadig oppe hos mig Det er vist en tro Ven om jeg end ikke altid forstår ham –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 714).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 22.1.1909. Se s. 4
«deraf – men nu undrer jeg hvilken farlig Ting det var – og hvor avskyelig handlet det var af de betræffende «Kolegaer» – – Og når dengang sligt kunde ske – hva kunde ikke nu efter de senere Ophidselser blive gjort – Helig at jeg kom { … }mig så godt – så jeg nu kan ta Sagen roligere – Jeg{ … }Men det er jo godt at mine Venner i Norge passer lidt på – Så velmenende Goldstein vist er – er han dog selv så rar og nervøs at jeg ikke fuldt stoler på hva han kunde gjøre – Goldstein er bleven adskillig forandret og vanskeliere at omgåes –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 714).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 22.1.1909. Se s. 4
«deraf – men nu undrer jeg hvilken farlig Ting det var – og hvor avskyelig handlet det var af de betræffende «Kolegaer» – – Og når dengang sligt kunde ske – hva kunde ikke nu efter de senere Ophidselser blive gjort – Helig at jeg kom { … }mig så godt – så jeg nu kan ta Sagen roligere – Jeg{ … }Men det er jo godt at mine Venner i Norge passer lidt på – Så velmenende Goldstein vist er – er han dog selv så rar og nervøs at jeg ikke fuldt stoler på hva han kunde gjøre – Goldstein er bleven adskillig forandret og vanskeliere at omgåes –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 714).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 22.1.1909. Se s. 5
«{ … }Slut for idag – jeg skriver mer – Apropos Goldstein»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 730).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 20.4.1909. Se s. 4
«Goldstein havde jeg gjerne talt med Dig om – Sig mig synes Du ikke han er besynderlig – – Han er ‹mindst› overnervøs – Men vistnok tror jeg han har været mig til stor Hjælp – alligevel tror jeg { … }at han mer forat for selv at komme i Ro – fik mig ind her. – uten at jeg tviler på at han er min fulde Ven – Nu sjælelig har han lidt meget –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 739).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1922. Se s. 2
«Jeg var oppe hos Goldsteins forlovede i Kjøbenhavn»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 747).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 24.11.1908. Se s. 2
« Jeg modtar Vastesons Tilbud og ber ham skrive Kontrakten – { … }Udelukkende Glæde blir det ikke jeg får – Billederne er nokså vilde – Men jeg bør vel udstille hjemme – og Penger trænger jeg nu kan Du skjønne – Havde jeg ikke alle disse År { … }måttet skjøtte min Helse vilde jeg nu været rig – Nu har jeg måttet afse Bestillinger – ‹ogBilled Tusind Tak for Møien med dette og jeg trykker Din Hånd cher ‹{K}C›amerad. – Goldstein hilser – Hils Bohemhøvdingen fra mig –»