Jappe Nilssen

Jappe Jakob Nilssen (1870–1931)
Norsk forfatter, kunstkritiker, oversetter. Nilssen var bare 17 år da han møtte Munch første gang. Det var i bohemmiljøet og de to innledet et vennskap som skulle vare i over 40 år. En ulykkelig kjærlighetsopplevelse i sine unge år til Oda Krohg ligger bak hans debutbok, bekjennelsesromanen “Nemesis”. I denne sammenheng kan man se Munchs motiv “Melankoli”/”Den gule båten”. Se også den ‘Fiolette dagboken’ (T2760). Nilssen støttet sin venn gjennom tunge tider. (Se Erna Holmboe Bang: Edvard Munchs kriseår, Oslo, 1963). Som kunstkritiker i Dagbladet i 1908 anmeldte han alle Munchs utstillinger i Oslo. Portrettert av Munch.

Relaterte personer

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen

I det digitale arkivet finnes det 71 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 241.    Brevutkast. Datert 1909.
«Jeg er på en Maade færdi til at reise opover og gjør det osså snart – for mig står Norge som noget underligt besynnerlig – og jeg føler Reisen som et Tærningkast»
Munchmuseet, MM N 1049.    Brev. Datert 1909.
«gemeneste Rygter – hvilket stadi ophidset mig og øget min Nervesygdom –»
Munchmuseet, MM N 1898.    Brevutkast. Ikke datert.
«»
Munchmuseet, MM N 1899.    Brevutkast. Ikke datert.
«»
Munchmuseet, MM N 1900.    Brevutkast. Datert [??].[??].1907.
« Tak for Brevet – skriver snart – Såsnart jeg skal skriver til gamle Venner – i Fiendens Land suser den gamle nederdrægtige Kjæltring-pigehistorie rundt i mit Hode så inden jeg ved Ord af { … }det er oppe i et mange- Side brev – hvilket er så usammenhængende at jeg river det istykker – Det er jo altid nye Ting som står nu klarere»
Munchmuseet, MM N 1901.    Brevutkast. Datert [??].2.1909.
«Idag fik jeg to Telegrammer fra Helsingfors – om Salg af et Portræt et Knæbillede til National- galleriet der for 5000 Francs ligeledes et Landskab for 2000 Kroner – 16 Gravurer er solgt for { … }1500 Kroner –»
Munchmuseet, MM N 1902.    Brevutkast. Datert [??].04.1909.
« Jeg vil efterhånden se at forklare lidt min Stilling – ingen tror jeg helt forstår hva jeg har været udsat for i Norge de lange aarækker – – Til en hvis Grad kan { … }Du sammenligne mit Forhold med Dit for Aar tilbage –»
Munchmuseet, MM N 1903.    Brevutkast. Datert [??].[??].1909.
« Tak for Dit lange Brev – Jeg vil i Hast svare på noget – Jeg { … }må benytte de Øieblikke jeg er i Vigeur til at skrive – de er ofte korte – så får jeg skrive oftere – Først altså hjertelig Tak for Dit svære Stræv – og ihærdige Arbeide for Udstillingens Succes – – jeg ved { … }jeg har Dig megen Tak skyldi – så vil jeg i Hast svare på Dit Spørsmål om min Tilstand – men kan ikke undlade at si et Par Ord om Kavli og Frue som»
Munchmuseet, MM N 1904.    Brevutkast. Datert [??].[??].1908.
«Jeg har siden 10 år intet solgt i Norge tiltrods for 3 store Udstillinger – Medens Sverige og Tydskland har bestilt af mig og gjort det mig muligt at leve {her}I Norge – har man blot gjort Geschäft med»
Munchmuseet, MM N 1905.    Brevutkast. Datert 1906–1910.
«Jeg har ofte begynt på Brev til dig – men slutte for jeg har meget at sige de få jeg regner for Venner i Norges Land – Jeg sender da altså nu et Par Ord i anledning af at du f slår Udstilling hjemme – Ja når jeg kan både kommer jeg og Udst ler hjemme – for det er ikke Fornærmelse – det er mer end det! Jeg blir syg når jeg tænker på Kristiania ja sogar på Nordmænd Jeg kommer nu lidt efter lidt til Sjælskræfter – takket være ve ner i Weimar og Stockholm – der vel har seet og forstået bedre den Bekomst der blev mig til del hjemme – og forstået at Mennes lever ikke alene af at bli hudflettet æreskjændet og udsultet m også trænger lidt Varme og lidt Hjælp. – Jeg ser jo ingen har s og forstået hjemme hvilken Nederdrægtig Behandling det lykkedes en rig Bourjoispige der vilde ikke længer være hos Mama, men fa at 30 År var Pigetiden ude – og hendes Købere og Zuhalten Gunnar Heiberg og Bødtker – der villig hjalp til at grave den Grav jeg faldt i – de der lavet det Theater stykke der skulde give mig knækket. – Jeg skal her blot nævne at Grisen G.H. ikke undså sig forat kaste sit besmittede og skidne Legeme ind i Forholdet strax i Begyndelsen. – Efter 2 Måneder at have kjendt Pigen ser jeg hun er i Armene på G.H. – medens jeg ligger syg af Bronkit o Udmattelse efter et udslidt Atelierliv i Kristiania – (jeg lå jo hele Vinteren på Gulvet) – disse sammeMennesker sørger altså so     Zuhaltere at osså for at jeg snigmyrdes – Jeg stod i 20 År og tog mod al den Storm den nye Kunst vakte indtil de som jeg troede var mine Venner og som udgav sig derfor fik dolket mi i Ryggen. – Jeg såredes midt i Sjælen – da jeg som den dødsskud Hjort reiste mig på Benene og stanget til alle Sider hvilket du husker – Siden den Dag brandt Jorden i Norge under mine Fødder – Da jeg så som en vingeskudt Fugl alligevel vente Kursen hjem og udstillede 3 År i træk efter – blev jeg mødt med nye Nederdrægt- igheder – Konstabel affæren – Haukland affæren – med Hylekor i Aviserne – Kan man tænke sig en æreløs fyr som S.B. som Theater- direktør – Han der for en Pariserreise – og betalt Gjæld – bryte et høitidelig Æresord for en Bourjoispiges Penges Skyld – og sen- der en Ven til Helvede. Kan noget nederdrægtigere tænkes end at en slig Ven på hvis Æresord jeg stoler – og som jeg lægger min Skjæbne i Hånden sviger mig – og er med på det råeste Spil der tænkes kan – at råbe om Hjælp og lade den hjælpende drukne. – –»
Munchmuseet, MM N 1906.    Brevutkast. Datert 1907–1908.
« Jeg havde skrevet forlænge siden til Dig {v}hvis ikke det var slig at jeg er nødt til at komme ind på «Pigehistorien» hvilken jeg ikke blir kvit og som jeg synes blir gemenere jo længer jeg kommer fra den – Jeg tåler f ex { … }omtrent ikke at træffe Nordmænd – men undgår dem altid – Jeg h{ … }ar ikke jeg»
Munchmuseet, MM N 1907.    Brevutkast. Datert [??].3.1909.
« Jeg har netop sendt Dig et Brev, men kan ikke la være at snakke om de{n}t evige Snak om {S}syg Kunst – Hvem er den komiske Herre Th. i Dagbladet»
Munchmuseet, MM N 1908.    Brevutkast. Datert 27.12.1908.
«og her i Kjøbenhavn    Det har været mig til stor Opmuntring i denne meget kritiske Tid – – Det kunde nær gået galt var den Feil beg{g}ået at jeg blev bragt på Kommunehospitalets sjette Afdeling – Jeg har aldri vært gal, men som Goldstein troede, men dette årelange i Årevis opsamle{d}t Væv af Begivenheder, Intriger – og Ophidselser med atter påfølgende Ophidselser og alkoholdrikken { … }frembragte tilslut den\ne/ nervekrise – Hun har da fået Hævn – for hi{ … }ne korte Timer for { … }10 år siden»
Munchmuseet, MM N 1909.    Brevutkast. Datert 1926.
«Jeg sidder nu i Mannheim efter en meget afvxlende reise – Et vældi mas Udstilingen i Kjøbenhavn kom da istand efter meget bryderi. Den virket godt – Alt i alt angrer jeg ikke på den – Det var de yngste som inviterte mig og det var på kort varsel så det passet at det blev lidt imp{ … }roviseret – Det var jeg jo at rykkes helt op med rod{ … }en – så jeg nu føler mig som e{t}n flyvende { … }gullerot – Men det har kanske \gjort/ sin  …  nytte – og det har vel været godt og nytti atter at se sine billeder igjen \sammen med andre/ – Jeg har været i Dresden – og i Chemnitz hvor jeg besøgte min gamle ven Esche – Jeg var i Halle der har et int{ … }resant museum indbygget i en gammel bo statsborg med ru halvt i ruiner – Der var { … }der i stort portræt»
Munchmuseet, MM N 1910.    Brevutkast. Datert 1909.
«Fik Du mit sidste Brev – Jeg skal så lidet som mulig berøre { … }hin «Episode» men noget vil jeg da spørge om – Har Du virkeli ikke fået Indtryk af det oprørende og blodige i det Skuespil de ædle Bohemer spillede med mig i 1902 – At Du ikke kan opfatte de tusind mindre Ting og Intriger der som jeg har seet – og som  …  kanske har spilt den største Rolle – kan jeg f{ … }orstå – men { … }dog skulde jeg tro at Du dog»
Munchmuseet, MM N 1911.    Brevutkast. Datert [??].1.1908.
«Tak for Brevet – jeg har ofte villet skrive – men det er så meget jeg begynder {at}på at blir til intet – Jeg regner { … }Dig for en af de få venner jeg { … }har og jeg vil til Dig og disse få forklare hvad jeg i Løbet af omtrent de sidste»
Munchmuseet, MM N 1912.    Brevutkast. Datert 22.4.1922.
«Jeg har i Kjøbenhavn vært oppe i Goldsteins leilighed – hvor alt var nogenlunde det samme – blot sad nu der en tiltalende 30 års dame fr. Sandvig – og hendes gamle mor – det var jo underli – »
Munchmuseet, MM N 3491.    Brev. Datert 17.5.1923.
« Endeli er jeg kommen i ro her efter en reise fra Gøteborg med den forskrækkeligste mas – Det blev til den store sal – samtidi var Lutz der og jeg vilde ha billeder til en sal i Akademiudstillingen i Berlin. I Berlin var der udstillinger af mig 2 sale i musseet, 2 sale hos Lutz og en sal i akedemiet – og så var der mas med bøger som skulde skrives og så kobberplader der skulde { … }laves – til bøgerne»
I privat eie, PN 13.    Brev. Datert 3.1909. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 706).    Brev. Datert 12.1.1904.
«Tak for Bogen! Jeg havde allerede bestilt den og læst den – Jeg syns meget godt om den – når jeg til Våren kommer tilbake vil jeg nærmere si { … }hvad jeg videre mener – Jeg syns om at du har forladt den tradisionelle Bohemstil og Bogen gir fremforalt Indtryk af at du vil kunne skrive mer»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 707).    Brev. Datert 23.12.1906.
«Den blodige Haand»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 708).    Brev. Datert 22.1.1908.
«Tak for Brevet Jeg havde nok skrevet – hvis jeg ikke når jeg er i Forbindelse med Nordmænd f …  tænker på Ting som får indre Saar til at bløde – Jeg tror overhodet at ingen hjemme forstår hvor grusom den Leg var de to Slyngler af makrotyper S B og G H fik spilt med mig – forat erhverve Guld og annet sådan jeg – Jeg har ingen begreber»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 709).    Brev. Datert 17.10.1908.
«Tusind Tak for Dit Brev. – { … }Jeg er gla kan du skjønne over { … }de venner jeg virkelig har jeg som har så mange virkelige og osså indbildte Fiender.»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 710).    Brev. Datert 27.10.1908.
«Du har vistnok Ret i hva Du sier – men det går os begge ligedan – Jeg har jo heletiden osså holdt mig månedsvis fra Brændevin men en vakker Dag kommer en Leilighed – så dumper man ned dybere end ellers –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 711).    Brev. Datert 12.11.1908.
« Jeg vinder stadi i Kræfter og har været ude at kjøre to ganger med Sygepleierske – en underlig Følelse at vende tilbage til d{ … }en støiende Verden – jeg har halvt forsonet mig med den klosteragtige Tilværelse på mit værelse – Det har osså sin Charme – at have Verden på Afstand – Det synes som om jeg er i Besiddelse af en egen Seighed – for jeg synes at greie de værste Angreb som den sorte ‹Død› gjør mod mig –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 712).    Brev. Datert 28.12.1908.
« Tak for Dit Brev – Jeg havde sådan Lyst til at snakke længer med Dig – hvilket jeg ikke netop nu har Ro til – så { … }sender jeg dig bare et { … }par Ord {–}nu»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 713).    Brev. Datert 13.1.1909.
«I al korthed Tak for Brevet – Jeg er enig i at skal jeg ikke miste Norge  …  som Fædreland må jeg engang tvinge mig til at se Kristiania i Øinene – Men det blir vel ikke ennu – Derimod kunde jeg ta et Besøg hos Nørregaard og det vilde vist være bra at»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 714).    Brev. Datert 22.1.1909.
«er mig ofte en Gaade – Men det skyldes vel hans Sygdom –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 715).    Brev. Datert 2.2.1909.
«Jeg skriver vil forsøge i flere Breve at forklare Dig mit Forhold til mine Landsmænd og hvordan jeg i en Række af År er bleven forf{ … }ulgt på det gemeneste – Det er vel bare jeg som ka har Greie på det – Jeg vil gjerne ialfald noen skal vide det i Norge hvor jeg dog engang må komme da at Naturen der vistnok er vigtig for min Kunst»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 716).    Brev. Datert 4.2.1909.
«at jeg så reiste med brukken arm»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 717).    Brev. Datert 15.2.1909.
«Jeg sender dig atter et flygtigt Udkast – jeg kommer senere til at sætte sammen en Opstilling af disse 10 års Forfølgelser { … }Forfra af { … }Aviserne og bagfra af de såkaldte Venner i Kristiania –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 718).    Brev. Datert 17.2.1909.
« Tak for Brevet – Et par Ord vil jeg i al Hast si til Dit Brev – Jeg vil senere komme tilbage til Begivenhederne – der nu bare smerter og ophidser mig  …  ved Tanken – Jeg må jo osså engang{ … }vise Damehistorien i sine Hovedtræk – de{t}n gav mig naturligvis Dødsstødet – eller  …  sat { … }Hul i «Skuden» Men så virket jo de gjentagne {o}Overhalninger af Braadsø{ … }er desto kraftigere – siden – Om der ikke er en»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 719).    Brev. Datert 18.2.1909.
« Jeg har nu fra Kjøbenhavn og Bremen afsendt de forskjellige Sendinger Gravurer og Malerier – Det blir vel Malerier nok til at vælge ud – – Hvad mener Du om ikke Udstillingen skulde ordnes slig: Meningen var jo først Grafisk Udstilling af en ca 170 Gravurer – Det er jo rigtig – Men burde ikke Blomqvists»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 720).    Brev. Datert 27.2.1909.
« Nu skal da Udstillingen gå løs – Jeg skal altså se at sende det store Badebillede og et Portræt – Har Du tænkt på at lade allerede første Ophængning enkelte Malerier ophænges på { … }Fondvæggen? – – Der er jo stort Udvalg og den Væggen er jo den bedste for Malerier – Jeg skal imorgen se at få sammen Prisfortegnelse – Skulde den komme for sent får jeg efter eget lade Dig efter eget Skjøn sætte Priserne { … }på Gravurerne»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 721).    Brev. Datert 9.3.1909.
« Det er jo udmærket som det går – det kan jo ikke nægtes det er med en hvis Vemod alligevel når jeg tænker på disse Blomster der lægges på min Grav – At Bødtker ikke kan føle sig stort er vel muligt – Det undrer mig blot han har den Frækhed at gå ind på Udstillingen – Jeg har oprigtig talt – siden den Historie som han og de andre lavet været så ophidset at ingen har fået fuld Beskrivelse af den hele Nederdrægtighed»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 722).    Brev. Datert 12.3.1909.
« Jeg sender indlagte brev til Vasteson – – Efter Kontrakten har jeg blot forpligtet mig til at udstille den Udstilling jeg havde i Kjøbenhavn – Der var blot 35 Malerier hvoraf høiest 5 var nye – Muligt Han har vel indbildet sig jeg havde udstillet alt det nye der men Kontrakt er Kontrakt og det er et Pus som mod en slig ækel Fyr bør kunne»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 723).    Brev. Datert 13.3.1909.
« Forfatteren Jappe Nilssen Kristiania»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 724).    Brev. Datert 24.3.1909.
«ham og jeg lar mig heller ikke prygle af en fuld Mand – Dette gik den gamle Kjærring om og løi på mig – altså på samme Maade som med Haukland»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 725).    Brev. Datert 27.3.1909.
« Som jeg { … }har sagt – Fienden er nok – af – og mig vil De kunne skade – { … }For det første har jeg været i mine senere Aars overophidsede Tilstand været yderst uforsigti og dernæst vil jeg vanskeli i min nuværende Svaghedstilstand kunne forsvare mig – – Og jeg tror dem færdi til alt – Om ikke annet»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 726).    Brev. Datert 5.4.1909.
«Du mindet mig om «Pigen» og Følgen var naturligvis at jeg skrev og skrev sålænge til jeg pakket Brevet sammen og lagde det til «de øvrige» –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 727).    Brev. Datert 8.4.1909.
«Jeg spekulerer nesten på om det skulde lønne sig at holde en hel Udstilling igjen til Høsten – i October – – Det var at tænke på – Jeg har jo endnu mange Tropper der ikke har vært i Ilden – Jeg antar en 30 {s}Billeder der ikke er udstillede i Kristiania – og foresten er  …  over 100 { … }Billeder»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 728).    Brev. Datert 12.4.1909.
« Jeg lå tilsengs da jeg fik Dit Brev – og da jeg så {s}Skriften holdt jeg følgende Tale til mig selv – Du berørte den Historie sidst i Dit Brev og Jappe vil svare – men jeg ved at jeg uden at læse Brevet kan svare ham – og her nedskriver jeg hva jeg bestemte mig på Forhaand at svare – det mens jeg lå i Sengen med Brevet i Hånden – Jeg sa: atter har Du  …  og skrevet og beklaget Dig – og det er»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 729).    Brev. Datert 12.4.1909.
«Vil Du forklare Vasteson indlagte Brev Du forstår Meningen – i Tilfælde {u}Ugreie i Bergen får Bergen blot 25 Billeder – Bergen- sere er nogle væmmelie Sildehoder –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 730).    Brev. Datert 20.4.1909.
«Fik Du mit Brev – Historien var nok ingen Episode – { … }Om jeg end efter Kuren og efter at jeg ingen Alkohol nyder kan tale om den uden at komme i Extase som før –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 731).    Brev. Datert 24.10.1909.
« Forfatteren Jappe Nilss Kommentaren Maleren T. Holmboe Kristiania»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 732).    Brev. Datert 21.1.1910.
« Jeg sendte 200 Kr idag – Jeg er gla for at jeg kan hjælpe Dig med ‹D›em – – Rigtignok er jeg ikke så beslaaet som mange tror – Du kan tænke Dig med når der mindst er 30 forskjellige Poster at betale ud til – Og slige Poster som – Min fattige Familie – som længe har ‹Strid› for Udkommet en 7000 kr –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 733).    Brev. Datert 1.2.1910.
«Jeg sender nogle Kritikker til Avisen – Det er utroli hvor Aften posten og Nyhedsbladets gemene Nedrakninger er trængt ind blandt Folk – Det er og blir bare en mindre Del af Kristiania publikumet som har noen Respekt for mig –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 734).    Brev. Datert 21.3.1910.
«Jeg har havt Influenza og fuldstændig ligget under for {S}Blækskræk – så har jeg ikke fået takket og svart på Dine elskværdige Breve –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 735).    Brev. Datert 9.1.1912.
«Godt Nytaar og tak for kortet og det gamle Aar –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 737).    Brev. Datert 2.6.1912.
«Hilsen fra Byernes By – Den er og blir den skjønneste – Reiser nu over Köln tilbage –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 738).    Brev. Datert 3.5.1921.
«Her ser Du tre indtullete Vinterfrakke og Pelse –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 739).    Brev. Datert 1922.
«Jeg sidder i et af 5 bedste hoteller i Europa – i Bad Nauheim ført af skjæbnens uransagelige veie og af min utrolige dumhed der skulde have lært af de utallige helt misl{ … }ykkede forsøg på finde varme sydover – det er jo bare et mærkligt fata morgana som er lavet for os hjemme –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 741).    Brev. Datert 3.6.1926.
« Hilsen fra Venedig – { … }det må vel være verdens rareste by – og kanskje på en måte den maleriskeste – Kanaler 2 meter brede gader – Kirker overalt – Kunstværker overalt – – noget af et Karneval – men det fineste – Ansigtet er vendt til Østen – man lugter – {o}Orienten – {g}Grækenland Tyrkiet – og Jerusalem – Håber alt står vel til –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 742).    Brev. Datert 13.6.1926.
«Jeg er nue i byen! – De{n}r er nu ikke andre byer som den – Nu er den grå – ingen vår – ligner mest en sur octoberdag – men aligevel{–}! Der kryr af liv og morsomme ting overalt –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 743).    Brev. Datert 17.10.1926.
«Jeg kommer lige fra fort Vaux – Det hele er mærkeligt og krigen blir atter levende – Du skulde se  …  de indre rum i fortet Vaux! – at folk her i årevis har kunnet leve og kjæmpe er utroligt –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 744).    Brev. Datert 1.11.1926.
«Min naboerske hopper ut af taget på Grand»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 745).    Brev. Datert 8.11.1908.
« Til Forfatteren Jappe Nilss Kommentaren Maleren Hr Thorolf Holmboe Kristiania Norge»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 746).    Brev. Datert 19.11.1908.
« {Hrr}Forfatteren Jappe Nilss Kommentaren Adr. Maleren Thor‹o›lf Holmboe Kristiania»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 747).    Brev. Datert 24.11.1908.
« Forfatteren Jappe Nilss Kommentaren Olaf Kyrresgade 2 Kristiania»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 748).    Brev. Datert 15.12.1908.
« Adr. Maleren Thorolf Holmboe Kristiania»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 749).    Brev. Datert 5.3.1909.
« Tak for Brevet – I Hast – Jeg sender nu Badebilledet og nogle Ting til – { … }Vil Du lægge Mærke til at Badebilledet egentlig tilhører et et stort dekorativt Billede – Dette er Midtbilledet med «Manddommen» – Der kommer på hver {s}Side – yngre og ældre Gruppefigurer – Medsendt har jeg en ung Mand – Denne bør skaffes en lignende Ramme som den til det store Billede medsendte – De øvrige Billleder bør skaffes i Hast ganske billige primitive smale Listrammer – uden Snirkler – Vil Du indstændig pålægge { … }Vasteson at han passer på at de forskjelige Sendinger Malerier bliver holdt for sig selv og at de samme Billeder kommer i de samme Kasser { … }efter Udstillingen det er vigtigt for Ordenens Skyld – Har Du seet den Samling Kritiker jeg har sendt Nørregaard – og bedt ham give { … }VastesonD …  Disse må jeg have igjen – og pålæg Vasteson at han ikke mister dem –»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 750).    Brev. Datert 9.3.1909.
« Forfatteren Jappe Nilss Kommentaren Olaf Kyrresgd 11 Kristiania»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 751).    Brev. Datert 25.4.1912.
«Vilde Du være så snil at få Tag i på Universitets- biblioteket min Rader Mappe på 8 Raderinger (I grønt Omslag udgivet af Meier-Graefe
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 752).    Brev. Datert 23.5.1912.
«Jeg har havt Glæde af Reisen som jeg tror skal nytte mig –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. (PN 850).    Brev. Datert 1912.
«»
, .    [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 852).    Brev. Datert 1905–1906.
«Han gjorde nylig affære ved at sælge et Billedet med Løfte om at give mig Halvparten – der blir borte uden Hånsord»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 853).    Brev. Datert 1910–1915.
«Jeg var innom Dig men traf Dig ikke. { … }Jeg blir fredløs af alle udstillingerne nu reiser jeg atter nedover til Kysten jeg skulde bare udrettet noget – Jeg ser Du vil næste gang skrive om min Aasgaardstrandperiode og livsfrisen»
, .    [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Ukjent, PN 855.    Brev. Datert 2.1.1910. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 1238).    Brev. Datert 1909.
« jeg skal se om jeg kan sende «Jomsvikingerne» Badebilledet – Det er forøvrigt Midtbilledet til e{n}t stor Dekorativt Billede på 8 Meter i Længde – Nu må Du tale fornuftigt med Nørregaard om Gravurerne – At lade være at udstille alle Gravurer hvis der findes Mænd med langt Skjæg fordi Krohg har det – eller fordi der { … }finnes end på Wampyrer eller Kvinden med Skjøgesmil eller store Hatte det er jo ikke»

Brev fra Jappe Nilssen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 38 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 301.   Brev. Datert 23.12.1915. 
« Maleren  hr. Edvard Munch Jeløen prMoss.» 
Munchmuseet, MM K 302.   Brev. Datert 19.07.1911. 
« Maleren Hr. Edvard Munch \KragerøHvidsten pr. Christiania» 
Munchmuseet, MM K 304.   Brev. Datert 30.07.1920. 
« Maleren Hr. Edvard Munch Ekely prSkøien St» 
Munchmuseet, MM K 307.   Brev. Datert 10.12.1926. 
« Hrr. maler Edv. Munch Staadtische Kunsthalle Mannheim – \14/12/\Berlin/ \Zentralhotel/» 
Munchmuseet, MM K 745.   Brev. Datert 16.12.1906. 
« Herrn Maler Edvard Munch Bad Kösen Thüringen Deutschland» 
Munchmuseet, MM K 746.   Brev. Datert 09.03.1909. 
« Maleren Edvard Munch Professor Jakobsens Klinik Kochsvei no. 21 Kjøbenhavn» 
Munchmuseet, MM K 747.   Brev. Datert 25.11.1908. 
« Maleren hr. Edvard Munch Kochsvei no. 21 Kjøbenhavn» 
Munchmuseet, MM K 748.   Brev. Datert 06.04.1904. 
« Mr. Kunstmaler Edvard Munch Hotel Erbprinz Weimar» 
Munchmuseet, MM K 749.   Brev. Datert 31.03.1909. 
« Maleren hr. Edvard Munch Professor Jakobsens Klinik Kochsvei no. 21 Kjøbenhavn» 
Munchmuseet, MM K 750.   Brev. Datert 01.04.1909. 
« Maleren Edvard Munch Professor Jacobsens Klinik Kochsvei no. 21 Kjøbenhavn» 
Munchmuseet, MM K 751.   Brev. Datert 25.08.1911. 
« Jeg kommer lige fra min søster, som netop har havt en læn- gere samtale med professor Stang. Han sagde blandt andet, at man nu holdt på at samle navne og penge ind. til Folk vilde blive forbauset, sagde han, når de så, hvem der havde skrevet sig på listen. Alle de bedste navne i landet var med, sagde han. Det skulde vise sig eklatant, at Munchs menighed ikke var så ubetydelig enda. Der vilde blive en almindelig forundring over hele lin- jen. Alle mine bekjendte og slægtninger er Munchianere, sagde han. Og pen- gene vilde strømme ind, derom næred han ingen tvil.» 
Munchmuseet, MM K 752.   Brev. Datert 17.01.1910. 
«Jeg er i den sorteste nød. Hvis jeg ikke betaler min husleie inden en uge – og jeg skylder for 3 måneder – blir jeg uten pardon smidt ud på gaden. Samtidig truer en sagfører mig med exekution i mine få eiendeler, så situationen er så ilde, som den godt kan være. Jeg arbeider af alle kræfter på min nye roman, men den kan ikke komme ud før til høsten og følgelig får jeg heller ikke honorar for den før da.» 
Munchmuseet, MM K 753.   Brev. Datert 24.12.1911. 
« Maleren Edvard Munch Nedre Ramme Hvidsten (Follo)» 
Munchmuseet, MM K 754.   Brev. Datert 08.03.1909. 
« Maleren hr. Edvard Munch Professor Jakobsons Klinik Kochsvei no. 21 Kjøbenhavn» 
Munchmuseet, MM K 755.   Brev. Datert 12.06.1912. 
« Maleren Edvard Munch Nedre Ramme Hvidsten» 
Munchmuseet, MM K 756.   Brev. Datert 31.05.1913. 
« Maleren hr. Edvard Munch Jeløen Moss.» 
Munchmuseet, MM K 757.   Brev. Datert 23.11.1915. 
« Maleren Edvard Munch Jeløen pr. Moss» 
Munchmuseet, MM K 758.   Brev. Datert 24.12.1916. 
« Maleren Edvard Munch Ekely Skøien st.» 
Munchmuseet, MM K 759.   Brev. Datert 24.12.1918. 
« Maleren Hr. Edvard Munch Ekely Skøien st.» 
Munchmuseet, MM K 760.   Brev. Datert 12.12.1919. 
« Maleren Edvard Munch Ekely pr. Skøien st.» 
Munchmuseet, MM K 761.   Brev. Datert 22.07.1921. 
« Hr. Edv. Munch Ekely Skøien st. ved      Kristiania» 
Munchmuseet, MM K 762.   Brev. Datert 31.07.1921. 
« Maleren hr. Edvard Munch Ekely Skøien st. Kristiania» 
Munchmuseet, MM K 763.   Brev. Datert 09.07.1922. 
« Hr. Edvard Munch Ekely Skøien st. Kristiania Norwegen» 
Munchmuseet, MM K 764.   Brev. Datert 22.07.1922. 
« Hr. Edvard Munch Ekely Skøien st. Kristiania Norwegen» 
Munchmuseet, MM K 765.   Brev. Datert 19.05.1923. 
«Tak for brev og tak for pengene. Det var hyggelig at høre fra dig; jeg ante jo ikke, hvor i verden Du befandt dig, men trodde nærmest, at du i denne forban- dede vinterkulden var tyet ned til mildere egne i Italien.» 
Munchmuseet, MM K 766.   Brev. Datert 27.01.1926. 
«Tusen tak for pengene, som du nu igjen sendte mig; det er bare så altfor snildt af dig at tænke på mig, du som sandelig har nok at tænke på foruten. Og så kommer ulykken med din søster til syvende og sidst. Jeg trodde, hun var fuld af styrke og livskraft og at hun endnu kunde håbe på mange år fremover; og så har døden bare stået på lur og bied på den beleilige stund til at hugge til. Men én ting må ialfald være dig en trøst i din sorg, at du har gjort, hvad der står i menneskelig magt for at gjøre hendes sidste leveår levelige og kanske stundom også lykkelige. De glimt af lykke, som har streifet hende, de kommer ihvert- fald fra dig – det blir et vakkert blad, du der kan sætte op på din kreditside på regnskapets dag.» 
Munchmuseet, MM K 767.   Brev. Datert 23.10.1926. 
« Mr. Ed. Munch artiste peintre Grand hotel 12 Boulev. des Capucines Paris» 
Munchmuseet, MM K 768.   Brev. Datert 12.12.1929. 
«Jappe Nilssen» 
Munchmuseet, MM K 769.   Brev. Ikke datert. 
«Den første uken, jeg var heroppe, lagde jeg på mig 2 kilo, det var ikke dårlig; jeg håber på et lignende resultat, når jeg nu igjen veier mig om etpar dage. Det betyr jo ligefrem, at jeg blir bedre for hver ny dag og at jeg virkelig nu er begynt at fordøie det jeg spiser. Men min vægt, som ved min ankomst hid, var snaue 43 kilos, vakte jo også ligefrem forfærdelse. Når jeg op til 50 kilos, skal jeg imidlertid være himmelglad. Så fortsætter jeg diæten, når jeg kommer tilbage til byen med mig selv som kok. Jeg håber, at du» 
Munchmuseet, MM K 770.   Brev. Ikke datert. 
«Og så må jeg takke dig, kjære Munch, for dit til- bud om de kr. 700 til sommeren. Jeg tror nok da, at jeg ikke reiser til Modum; jeg har ikke mere nogen fidus til Lucien, jeg tror ikke det havde gået så hel- vedes skitt med mig, hvis jeg havde været under behand- ling af en anden. Jeg vil da i tilfælde reise enten til Larviks bad, hvor man har fået en ny overlæge, som skal være frem- ragende dygtig – eller til Vikesund badesanatorium, hvor man især, og med stort held siges der, gjør bruk af elektricitet. Jeg havde også lyst på Skodsborg i Danmark, men jeg har vel ikke kræfter til at reise så langt alene.» 
Munchmuseet, MM K 771.   Brev. Datert [??].12.[???]. 
«Jappe Nilssen» 
Munchmuseet, MM K 772.   Brev. Datert [??].[??].1910. 
«Længe siden jeg har hørt noget fra dig, jeg ved ikke, hvor på kant i landet du befinder dig, men sender dig alligevel dette brev til din ridderborg på Skrubben.» 
Munchmuseet, MM K 773.   Brev. Datert 09.03.1910. 
«Angående Ravensbergs mangehånde optræden vil jeg for øieblikket ikke skrive stort; dertil er jeg endnu for oprørt. Jeg kan kun sige, at forargelsen over hans opførsel er almindelig blandt alle, som har hørt om den. Du må jo også indrømme, at Thiis for exempel måtte blive en smule forbauset, da han kom tilbage fra sin reise og blev mødt fra alle kanter med den besked, at det var Ravensberg, som havde greiet den hele udstilling, og at han selv gik omkring og fortalte det. Til mange af mine venner har han sagt det samme. Medens hemmeligheden var, at han først indfandt sig, da alt var ordnet. Thiis henvendte sig strags til de arbeidsfolk, vi den hele tid har havt der –» 
Munchmuseet, MM K 774.   Brev. Datert [??].[??].1909. 
«Jeg har været rundt på opda- gelser i anledning af din eventuelle udstilling.» 
Munchmuseet, MM K 775.   Brev. Datert 31.07.1923. 
«Jeg er først kommet tilbage til ‹fædrelandet› for 4 dage siden og reiste straks en liden trip først til Aasgaardsstrand og siden hid. Men jeg drar allerede iovermorgen tilbage til Aas- gårdsstrand, hvor jeg tænker at blive etpar uger.» 
Munchmuseet, MM K 776.   Brev. Datert [??].[??].1910. 
«Tak for pengene – du er bare så alt- for godagtig af dig; men de traf mig da som sædvanlig i en god stund. –» 
Munchmuseet, MM K 777.   Brev. Datert 1902-1903. 
«På os, dine venner, kan du være sikker. Og hvad de andre angår, hvad så? Om nu de blev stødt på manchetterne? Hvad tabte du så på det? Tag det altså med ro, ædle Brutus; grib penselen fat og giv galden ro til at synke. –» 
Munchmuseet, MM K 778.   Brev. Datert 24.05.1922. 
«Tak for dit brev fra Zürich, som jeg fik igåreftermiddag. Jeg ser af det, at du ikke har fåd mit sidste brev, som jeg sendte herfra lørdag til hotel Kaiserhof i Wiesbaden. Det handled væ- sentlig om de nye farer, som trued Thiis, og bryr du dig om det, kan du jo skrive til hotellet og få det eftersendt.» 

Jappe Nilssen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 90.   Brev fra Lucien Dedichen. Datert 11.12.1938. Se s. 1
«Det er svært længe siden jeg hadde den glæde å træffe dig. Men da jeg så dit billede i Aftenposten og at billedet av Jappe og mig stod ved stolen din, tænkte jeg at jeg må få lov til å senne dig mine hjerteligste lykønskninger ianled- ning av den 12te og til samtidig å takke dig for de beviser på venskap du i tidens løp har git mig, ikke minnst det portræt som jeg og alle mine daglig fryder os over.»
Munchmuseet, MM K 91.   Brev fra Lucien Dedichen. Ikke datert. Se s. 2
« … Jappe, om han hadde levet,  …  utstilles i Paris!»
Munchmuseet, MM K 133.   Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger. Datert [??].06.1889. Se s. 3
«sterne fortæller at vi har vært i Å. så er alt heldigt overstået. Jeg er meget glad, fordi jeg fik se og være lidt sammen med dig. – Lev så inderlig vel du, jeg skri- ver med blyant, fordi jeg røg- te en cigaret med opium, som jeg fik af Jappe og den har gjort, at jeg sætter blækklat- ter på papiret. –»
Munchmuseet, MM K 137.   Brev fra Carl Dørnberger. Datert 22.10.1921. Se s. 1
«Jeg takker Dig for Dit venlige brev, og for den frugt Du sendte mig. Du kann ikke gjøre Dig en ide om hvorledes det føles, når man som jeg bag bolt og slå får en hilsen der udefra – fra en gammel ven. Ja – gammel – vi er blit gamle Du og Jappe og jeg, og vi har hver vort at plages af her i livet. Jeg er jo lig- som den der oplever mest! – men jeg tror at jeg oplever og gjennemlever mere sorg end Dere begge, tiltrods min gebreklighed. Jaha Munch det er sådan en egen sag når man som gammel mand – blir tvungen til at skyde ned, en sjofel fyr som trængt sig ind i Dit\ens/ liv – og ødelagt Dit\ens/ fredelige tilbagetrukne lykkelige liv, med Dit sit barn ved din side\n/ – jaha – men! så gement og fortvivlet kan sjebnen arte sig. Nuvel jeg jo se hvilken ende det tager – jeg – jeg er ligsom død – hele mit lifshåb er knekket sammen – hele mit strev og allt mit håb til livet er jo forbi – det er tungt for mig – og dog må jeg føre allt til slut! thi efter \denne/ min sag – kommer min sag imod disse mensker som har forvolt all denne ulykke. Barnet mit forstår endnu ingenting af det hele – hun ser bare at jeg har skudt – og at jeg nu sidder fængslet, og disse mensker influerer fremdeles på hende – og har hende i sin magt. Det sjofleste af det hele er at der er pecuniere motiver til grunden og at barnet mit kun har været – et middel – som forsøgtes forat nå dette «sjønne håb» – at berige sig. Å Gud Munch – ved – eller aner Du hvad en mentalundersøgelse vil sige? – hvad det er for sjælequaler man gjennemgår ved at vide – nu – søger de motiv til at slette dig åndelig ud – og fratage Dig Dine menskerettigheder? – det er forfærdelig – Gud ske tak – Prof Vogt lod mig ane at han var af samme mening som Dr Lofthus –! og at snart kunde sag be- gynde – men endnu sjelver jeg ved tanken på allt dette – jeg med mine ståltrådnerver.»
Munchmuseet, MM K 138.   Brev fra Carl Dørnberger. Datert 26.01.1933. Se s. 1
«Tja – Du har rett vi er gamle det er glisent i rekkene nu – meget glisent. Og så, sidder jeg her i min ensomhed tænker, og ordner op mine mange papirer. Du kann tro jeg finder mange mærkelige ting – og mange tanker og erindringer dukker op i min erindring. Jeg har en fin colection – hele Jens – omtr. complett –. Kampene i 80årene og allt omtr hvad der er forefalt på tryk i vort liv – nuja da vi levet, håbet, trodde! – og frem foralt kjæmpet. Blant andet fandt jeg dette udklip – og da det muligens kunde interessere Dig, så sen- der jeg den. Herregud hvormeget tull og tøis er det ikke bragt til torv’s hertillands om kunst – å Gud. At Jens fremdeles er directeur for Nationalgalleriet er det – eller noget af det morsomste jeg har oplevet. Det er et kunststykke\!/ denne affecterede og uvi- dende arogance!. Det er da logiskt at når et menske gang på gang går i vannet! – han sjønner pinedød ingen ting – men slumper at trekke et fornuftigt valg iblandt, og så frekhedens nådegave. Han er som lusa i et svenskeskjeg! og Gud ved om han ikke er svenske. Jeg sendte til generalforsamling et epigram til J.T. – «Intrigant og arrogant Du åndelige snobbefant er og blir en Ignorent.» Men nu er jeg gammel, og usigelig tret det har gåt svært inpå mig daJappedøde! – det har det. Et fint menske! vi har såmend truffet nok af pøbelsjæle og jeg husker forbandet godt. Jeg får af og til breve fra FrankrigTyskl.Engl.Finland. Jo, i Finland lever endnu Emil Wikström skulpteuren og Ero JernfeltGebhardt o andere men disse kjendte vel Du også. Gallén er død – – ja han»
Munchmuseet, MM K 143.   Brev fra Carl Dørnberger. Datert 20.09.1938. Se s. 1
«Tja – Det blir forbasket tommt i geledene! nu er også Dr Thomas Bodum strøket af listen. Du husker ham nok lange Bodum, vi kalte ham, samtidig med Hans JægerCalle Løken o. s .v. Nuvel jeg er meget tilfreds med snart at rusle bort. Jeg er træt, jeg forstaar ikke denne tiden, med funkis og drit og lort! jeg synes det er tøv. En dum upersonlighed, det er en tid af copister og ikke caractairer i person og i arbeide. Jeg har så ofte tænkt på Dig, og jeg har ved Gud ventet at se Dig her, Du som kjører, har bil og er rask og rørig! og bra er det. Seer Du også jeg lever helt tilbagetruken og i femten år har intet menske seet mig på Soon’s gader. Ofte går mine tanker tilbage, og da jeg så nogen illus- trationer af Dine siste billeder med motiver fra Aasgårdstrand «Faust» o.s.v. se da gik den herlige tid, med all dens indhåld klart frem i erindrin- gen. Ja såmend Fru v Hano, Dritten eller v Ditten og det hele Kristian og Oda – Hans J. Kristians tak til Dig for den gule båten, motiv Jappe ved stranden og svært meget andet – ja ja de minner! «våre beste venner og våre verste fiender» som Jappe sagde»
Munchmuseet, MM K 294.   Brev fra Thorolf Holmboe. Datert 21.12.1909. Se s. 2
«
Hjærtelige hilsener fra min kone Jappe»
Munchmuseet, MM K 310.   Brev fra Thorolf Holmboe. Ikke datert. Se s. 1
«Da madame og jeg end- nu ikke har oprettet særeie, betragter jeg mig selv som eiermand eller medeier i det skjønne lithografi, Jappe bragte med som gave til min kone. – Jeg maa derfor faa lov til ogsaa at være med at takke for den nydelige present. Det var virkelig elskværdigt af Dig – kjære Munch. –»
Munchmuseet, MM K 333.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 06.04.1910. Se s. 2
«Jeg har været gigtsvak i længere tid, men har det forøvrig godt. Glæder mig meget til at du skal komme i næste maaned. Skal du ha billeder med? Utstillingen i Kr.ia har jo været en stor succes efter hvad jeg leilighedsvis har set og hørt. Jeg læste Morgenbladets kritik med selvportrættet en tête; hvem er det som skriver der? Det interesserte mig at se at han nævnte portrættet av Jappe med saa stor ros, for det slog mig svært i julen og staar meget levende for min erindring.»
Munchmuseet, MM K 334.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 04.06.1910. Se s. 1
«Da jeg kom lørdags-sliten hjem fra skolen idag, var der noget paafærde: ikke fik jeg komme ind i stuen med en gang og indtil barna hadde de en hemmelighedsfuld mine. Saa var det overraskelse og utrop og henrykkelse da ser du. Jappe melancolique har jo længe været mit sværmeri, og Lolly har altid interessert \sig/ for stadierne – og de andre er jo alle av stor interesse.»
Munchmuseet, MM K 353.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 16.01.1910. Se s. 2
«Jappe var det mig en særlig glæde at tale med; jeg synes han saa pen og ungdommelig ut, næsten saa pen som det sidste portræt. Jeg var et par gange oppe i galleriet, og jeg jo maa jo sige det er en fin Munch- væg de har. Allikevel kunde jeg trøste vor ven Meyer med at han har en side av Munchs produktion som Nationalgalleriet ikke har, og at saaledes fremtidens kunsthistorikere maa indom Bergen for at studere Munch. Det er jo hans store ambition.»
Munchmuseet, MM K 401.   Brev fra Valentin Kielland. Datert 07.10.1921. Se s. 4
«Haaber du har det godt, hører af Jappe, at du for tiden holder paa med et portræt.»
Munchmuseet, MM K 432.   Brev fra Ludvig Karsten. Datert 30.03.1904. Se s. 1
«Det var Jappe Nielsen som sendte det sidste telegram for han var da sikker paa at de øieblikkelig vilde indfinde»
Munchmuseet, MM K 512.   Brev fra Tulla Larsen. Datert 06.[??].18[??]. Se s. 1
«Jeg haaber det er de to rigtige jeg ber dem gjøre først. Du sae det af Jappe – men der er jo»
Munchmuseet, MM K 821.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 02.03.1910. Se s. 1
«Jappe har været hos mig og faat 30 kr. til utgifter ved din utstilling. Jeg var nede i dioramalokalet i fredags, men da stod kasserne uaapnet. Nu er vist det meste ophængt, og jeg skal ta mig en tur derned idag.»
Munchmuseet, MM K 851.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].01.1902. Se s. 1
« Jappe snakket engang om at De skulde søge Houens legat, har De gjort det? Forsikkerheds skyld sender jeg dette avertissement med saa De ser hvordan De skal forholde Dem. Harald kan faa Munthe og Werenskjold og gerne flere til at skrive attester og erklæringer for Deres geni, hvis ikke de idioterne som har med det at gjøre ikke ved det. – Jeg synes næsten jeg maa ha misforstaaet Jappe for jeg trodde da De havde havt det for længe siden. – – Idag har Schie hentet mit portræt. – Naa haaber jeg det kommer godt frem. Schie snakket om at assurere for 5000. Det er »
Munchmuseet, MM K 1167.   Brev fra Jens Thiis. Datert 31.12.1935. Se s. 1
«Når jeg ser tilbake på disse to år synes jeg nesten ikke jeg har fått gjort stort annet end å gå i begravelser og holde taler over avdøde venner. Det er uhyggelig, hvorledes de alle rives bort, de som var din og derefter de som var min generasjon og mine nær- meste venner. Efter Christian Krohgs død i 1928 har der vært et svært mandefall i norsk kunst. Min kjære venn … Nils Kjær, det vidunderlige menneske og den store kunstner, var den første av min generasjon som blev revet bort, allerede i 1924, to år efter var det Karsten og så følger det slag i slag, Eilif Peterssen i 1928 og Gerhard Munthe i 1929, Sigurd Bødtker i 1928 og Gun- nar Heiberg i 1929, \Frj. Nansen i 1930/, Nærup og Jappe i 1931, Harriet Backer i 1932, Olaf Bull og Folkestad i 1933, Sven Elvestad, \Holmboe/ og Oda Krohg i 1935. Og nu Henrik Lund, som vi betraktet som kjem- pen blandt dem alle, med sin glupske kjærlighet til livet og sitt»
Munchmuseet, MM K 1182.   Brev fra Jens Thiis. Ikke datert. Se s. 3
«er det jo en mulighet for, at ind- kjøp av malerier kan foretages straks ved utstillingens åpning. Men på mandag begynder vi at hænge op – Ravensberg, Jappe og jeg (de har bedt mig være med på det) og tirsdag eller onsdag falder vel åpningen.»
Munchmuseet, MM K 1514.   Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 05.06.1909. Se s. 2
«
Hils Jappe Nielsen. Hav det fremdeles bra.»
Munchmuseet, MM K 1519.   Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 06.03.1913. Se s. 2
«
Hils Thiis og Jappe.»
Munchmuseet, MM K 1538.   Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 23.01.[????]. Se s. 1
«Hils Jappe»
Munchmuseet, MM K 1782.   Brev fra Frederick Delius. Datert 10.10.1919. Se s. 1
« Wir sind hier glücklich an- gekommen & finden alles sehr interessant & anregend – viel unternehmungs Lust – ein viel interessanterer Geist – als vor dem Krieg. Ich bin viel zusammen mit Swarzenski Es ist hier ein schönes neues Museum gebaut für Moderne Kunst & Swarzenski möchte ein dass gerade Du mit 2 oder 3 deiner besten Bilder vertreten wärest. Er hat mich gebeten Dir zu schreiben & Dir dass sehr ans Herz zu legen. Kannst Du nicht 1-4, 5 Bilder schicken so dass er wählen kann. Natürlich bezahlt er alle Kosten. Unter den Modernen Bilder sind wundervolle Sachen, z.b. Dr. Gachet von Van Gogh – Einer der schönsten Renoirs & mehrere Manet etc. Hast Du mein Gauguin schon gesehen? Sag Jappe ich werde gerne hören wie es damit steht. Schreibe bald.»
Munchmuseet, MM K 1783.   Brev fra Frederick Delius. Datert 23.09.1920. Se s. 1
«Jeg skrev til Jappe Nilssen og bad ham, ad naar han ikke kunde faar 28000 Kroner for min Gauguin, ad sende Billedet til  Hr Marchant Gopil Gallery 5 Lower Regent Str London.»
Munchmuseet, MM K 1790.   Brev fra Jelka Delius. Datert 19.11.1928. Se s. 1
«Dein lieber Brief hat mich sehr erfreut, u. auch von Jappe höre ich, dass es Dir so gut geht, u. das freut mich sehr.»
Munchmuseet, MM K 2315.   Brev fra Curt Glaser. Datert 28.05.1917. Se s. 2
«Geben Sie doch einmal ein Lebenszeichen. Schrei- ben Sie an meine Berliner Adresse, so wird meine Frau den Brief weitersenden. Wo leben Sie jetzt, und wie? Spürt man auch bei Ihnen die Wirkungen des Krieges? Wie geht es Ihren Freunden, die wir kennen lernten, Thiis, Jappe Nilssen, Gierlöff?»
Munchmuseet, MM K 2324.   Brev fra Curt Glaser. Datert 03.02.1920. Se s. 1
«Heut erhielt ich von Jappe Nilsßen die sehr bedauerliche Mit- teilung, daß er sich nicht imstande fühlt, mein Buch zu übersetzen. Ich habe ihm nochmals zugeredet und vorgeschlagen, einzelne ihm schwierig erscheinende Stellen in gemeinsamer Besprechung zu klären. Es täte mir leid, wenn sein Entschluss endgültig sein sollte. Ich bin selbst gerade dabei, einige notwendige Änderungen und besonders eine Erweiterung des letzten Kapitels vorzunehmen, und es wäre mir sehr lieb, wenn Sie mir zu dem Zweck das wichtigste an»
Munchmuseet, MM K 2325.   Brev fra Curt Glaser. Datert 17.07.1920. Se s. 3
«Nun muß ich Ihnen noch von Herrn Swanström schreiben, der zuerst so eifrig den Plan einer norwegischen Ausgabe meines Buches betrieben hat, um seither ganz zu verstummen. Jappe Nilssen hat ja leider die Übersetzung aufgegeben, weil sie ihm zu schwer sei. Auf alle meine seitherigen Vorschläge habe ich aber von Swanström keine Antwort mehr erhalten. Ahnen Sie die Gründe?»
Munchmuseet, MM K 2326.   Brev fra Curt Glaser. Datert 16.08.1920. Se s. 1
«Herzlichen Dank für Ihren Brief und Ihre freundlichen Bemühungen bei Herrn Swan- ström. Ich bin nur erstaunt, daß ich auf mehrere, auch eingeschriebene Briefe niemals eine Antwort erhielt. Nachdem wir im vorigen November über alles übereingekommen waren, hätte ich wenigstens gern von ihm gewusst, woran es liegt, daß inzwischen nichts gescheh konnte. Von Jappe Nielsen hatte ich einmal einen Brief, in dem er mir sch»
Munchmuseet, MM K 2725.   Brev fra Albert Kollmann. Datert 29.12.1913. Se s. 3
«Aufenthalt in Norwegen bei Ihnen und an die liebens- würdigen Freunde Herr Christian GierløffJappe Ludwig Ravensberg Bitte gelegentlich zu grüssen. Der letztere ist wohl noch nicht hier? – ich fragte einige Male im Scandinav. Klub aber kein L.R.!»
Munchmuseet, MM K 3200.   Brev fra Gustav Schiefler. Datert 14.01.1912. Se s. 3
«Glatteis-Insel; das Warten auf das Schiff bei dem sommerlich-warm- blauen Frühlingswetter; der klare Son- nenuntergang in Hvitsteen; die am braunen Schuppen aufgestellten Bilder für München (Jappe Nielsen!!) alles das und vieles andere aneinander gereiht wie ein farbiges Bild neben dem anderen!»
Munchmuseet, MM N 274.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har fået tilsendt en liden notids i Morgenbladet i anledning et interview i Kjøbenhavn – Jeg har Dagbladet …  anmodet Jappe Nilssenom at  …  en sætte inn i Dagbladet en liten redegjø{ … }relse og hvor af de som jeg ber Dem indtage i bladet Deres blad –»
Munchmuseet, MM N 462.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jappe brev E. Mudocci og ‹rangel›»
Munchmuseet, MM N 552.   Brev fra Edvard Munch til Kai Christensen. Datert 26.4.1910. Se s. 3
«Jeg synes meget godt om Deres Digt – og det syntes osså Forfatteren Jappe Nilssen – D»
Munchmuseet, MM N 1632.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 2
«Jeg skrev til Jappe Nilssen før sygdommen sidst –: Jeg Dette ender galt – Jeg ved ikke udvei f mot alt dette press –»
Munchmuseet, MM N 1948.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1910–1913. Se s. 2
«{J}Så { … }ærgrer det mig altid at Reimers skal sidde med det Billedet – Det er Reimers som {er}har været gift med Cally MonradJappe N{ie}ilsseneller Telefon T. Holmboe eller Halfdan Rode ved det forøvrigt – Ihvertfald sikkert Jappe Nilssen»
Munchmuseet, MM N 1948.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1910–1913. Se s. 2
«{J}Så { … }ærgrer det mig altid at Reimers skal sidde med det Billedet – Det er Reimers som {er}har været gift med Cally MonradJappe N{ie}ilsseneller Telefon T. Holmboe eller Halfdan Rode ved det forøvrigt – Ihvertfald sikkert Jappe Nilssen»
Munchmuseet, MM N 2190.   Brevutkast fra Edvard Munch til Frederick Delius. Datert 1929. Se s. 1
«Ich habe schon vor einige Zeit fur Dich ein Brief geschrieben auch mit einige Wörter von Jappe – aber dann sehe ich dasz ich auf Norwegisch geschrieben habe – Nun brauche ich immer 14 Tage um ein Brief schreiben – dann geht die Zeit – Ich danke Deine Frau fur das Brief – Leider war es hier nicht moglich London zu hören»
Munchmuseet, MM N 2191.   Brevutkast fra Edvard Munch til Frederick Delius. Datert 10.1.1934. Se bl. 1r
«Jappe vor gamle ven er død – Helge Rode har det vist bra Han skrev nyli i Politikken{ … }om en bok om mig af Gaugin»
Munchmuseet, MM N 2193.   Brevutkast fra Edvard Munch til Frederick Delius. Ikke datert. Se s. 3
«Ourvés (so heiszt er wohl) der Grafiker habe ich auch getroffen – Er sah aber ganz aus wie früher – Jappe Nilssen ist sehr kranklich und leidend»
Munchmuseet, MM N 2193.   Brevutkast fra Edvard Munch til Frederick Delius. Ikke datert. Se s. 4
«{ … }Mein  …  gute Freund beklagt sich auch sehr über das Leben – Ich glaube es quickt Ihm ein Bischen die junge Maleren Peitzs{ … }e zu geben – Das macht er auch gehörig – Sonst sind ja sehr viele tot – Aber ich treffe ja alte Freunden von Dir – Ich verstehe nicht das man nicht mehr von Dein Musik hört – Alle erzählen wie Du im Ausland und besonders in England zu die grozsten hör{en}st –  …  Ich und Jappe Nilssen meinen das es davon kommt das { … }Du immer mit Deine eigene Sachen zuruckgehalten warst – und dasz Du Dich immer fur uns anneren intressiert hast –»
Munchmuseet, MM N 2502.   Brevutkast fra Edvard Munch til Gustav Schiefler. Ikke datert. Se bl. 1v
«Denken Sie liebe gnadige Frau  …  fast alle meine Freunde sind schwer erkrankt – Der Komponist Delius ist gestorben Jappe Nilssen ist tod. Thiis ist krank { … }Er hat beide Beine gebrochen und kann schwer gehen. So ist es mit fast alle – Auch Sigurd Høst ist ziehmlich krank –»
Munchmuseet, MM N 2672.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jetzt bin ich ja alt und müde und die meisten meine Freunde sind wek oder krank – Thiis hat seine beide Beine gebrochen, Norregaard ist schwer krank gewesen Jappe Nilssen ist tod –»
Munchmuseet, MM N 2807.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 23.6.1904. Se s. 4
«Salaten gjør alt forat komme over Jordens sorte Muld tiltrods ‹for› Tørken – Her øves Musklerne ved Bad Boxing og Stenkastning – Gjerløff kommer muligt {T}Lørdag – Kom altså alle også den { … }mavre men { … }herlige Helt JappeNNielsen»
Munchmuseet, MM N 2863.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 4.2.1909. Se s. 2
«tapre og ædle Kjæmper – til hvilke den bolde Ridder Jappe Nilss Kommentaren har sluttet sig med sin vanlige ildfulle Kraft – – Hvor det skal glæde mig at berette om de senere Tiders vidunderlig{ … }ste Hændelser om de nye udødelige Kampe – her i Kjøbenhavn – Hvor jeg har ved dettapre helte- modige Forsvar af min { … }Fæstningen «Wieds Hotel» for mod en overlegen fiendtlig Trop har  …  udført en Daad»
Munchmuseet, MM N 2863.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 4.2.1909. Se s. 4
«– Jeg har skrevet til Gierløff at jeg gjerne vilde Du og Jappe og han skulde feire lidt på min Bekostning og samtidig telefonisk kon{ … }ferere med mig»
Munchmuseet, MM N 2866.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 17.3.1909. Se bl. 2v
«– Jeg skal sende Dig Gravurerne – ligeledes vil sender jeg til Gierløff – og til Jappe – Det var en sjelden Tjeneste af Gierløff at reise så me strax ned hin Dag – da jeg toges tilfange –»
Munchmuseet, MM N 2868.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 2.4.1909. Se s. 2
«Hør Vil Du nævne mig nogle Gravurer som Du, Jappe og Gierløff har Lyst på – Nævn sån 3 {til hv}eller 4 til hver – så sender jeg dem –»
Munchmuseet, MM N 2873.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 19.4.1909. Se s. 1
«Til Jappe og G{j}ierløff skal jeg finde ut – det er lidt vanskeli –»
Munchmuseet, MM N 2889.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 6.4.1913. Se s. 1
«Det glædet mig at høre af Din Mor at Du  …  var færdig med den fæle Operation – og så faar Vaar og Sommer sætte Dig fuldt i Orden igjen – Det gjorde mig meget ondt at høre hvormeget Du havde gjennemgået – Jeg og Gierløfftalte og Jappe talte meget om Dig forleden og{ … }Gierløff har vel været hos Dig – og Jappe vilde osså gå op»
Munchmuseet, MM N 2889.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 6.4.1913. Se s. 1
«Det glædet mig at høre af Din Mor at Du  …  var færdig med den fæle Operation – og så faar Vaar og Sommer sætte Dig fuldt i Orden igjen – Det gjorde mig meget ondt at høre hvormeget Du havde gjennemgået – Jeg og Gierløfftalte og Jappe talte meget om Dig forleden og{ … }Gierløff har vel været hos Dig – og Jappe vilde osså gå op»
Munchmuseet, MM N 2895.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 24.11.1914. Se bl. 2r
«Kan Du bli med Autoen hidned – jeg sidder { … }hos Jappe – Vilde tale med Dig i Anledning Hagen og et Gaardkjøb»
Munchmuseet, MM N 2969.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg hører av Jappe at Holmboe er kommet til Byen – { … }Skulde kanske ikke Holmboe have med ialfal et Billede siden Kavli har 5 –»
Munchmuseet, MM N 3007.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 18.11.1914. Se bl. 1r
«Var sammen med Jappe og ThiisVictoria og ‹dags› drak Krigs vin og {W}whisky – Jappe»
Munchmuseet, MM N 3007.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 18.11.1914. Se bl. 1r
«Var sammen med Jappe og ThiisVictoria og ‹dags› drak Krigs vin og {W}whisky – Jappe»
Munchmuseet, MM N 3016.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 5.1912. Se s. 4
«Jappe træffer jeg idag i Byen hvortil jeg reiser    Alzo, frisch darauf!»
Munchmuseet, MM N 3057.   Brev fra Edvard Munch til Emanuel Goldstein. Datert 19.11.1908. Se bl. 1r
«Jappe lar Dig hilse så meget»
Munchmuseet, MM N 3065.   Brev fra Edvard Munch til Emanuel Goldstein. Datert 1910. Se s. 3
«Skal hilse fra Jappe vi var begge enige om at Din Bog fremdeles»
Munchmuseet, MM N 3070.   Brev fra Edvard Munch til Emanuel Goldstein. Datert 15.11.1913. Se bl. 1r
« Du faar skrive naar Du passerer Kristiania – Hvis muligt { … }faar vi være sammen en Aften – Thiis vilde gjerne træffe Dig og Jappe hin evige Ungdom – selvfølgeli – Det blir i Tilfælde Blomsten af Danmarks og Norges Ungdom –»
Munchmuseet, MM N 3098.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 29.12.1927. Se bl. 1r
«Jeg har bedt Justi i Berlin og Jappe her { … }give mine gode nytårsønsker til forskjellige{ … }de { … }han kj{ … }ender der i skrift og tale»
Munchmuseet, MM N 3270.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1910. Se s. 4
«Jeg skal sende Dig den franske Oversættelse trykt.  …  …  Jeg skjønner mig selv ikke på det men Du får se hva { … }den { … }brave Jappe har gjort  … Det er vist ikke stort –»
Munchmuseet, MM N 3422.   Brevutkast fra Edvard Munch til Curt Glaser. Datert 15.1.1920. Se bl. 1v
«Es{ … }Jappe Nilssen findet Deutsch zu ubersetzen schwer ist, aber Svanstrom wird leicht ein anderer finden – Ich hatte gern nach Deutschland gefahren – aber ich bin ja jetzt nicht so reisedüchtig wie fruher – Ich bin auch deprimiert (wohl auch ein Bischen {s}Spanisch {g}Grippe) und muzs wohl mein {g}Gesundheit pflegen abseits von der Welt in ein Badort – vielleicht die Riviera oder Italien ich mochte Palmen und Sonne sehen – Es ist ein bose Winter hier»
Munchmuseet, MM N 3660.   Brevutkast fra Edvard Munch til Morgenbladet. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har fået mig tilsendt Deres lille notis i Morgenbladet i anledning et interview i Politikken{ … }(Jeg er stadig på reisefod og har ikke ro til at nærmere at komme in på sagen. Jeg havde nok lyst til at udtale mig lidt overhovedet om disse interviewer der ikke kan la en i fred –) Jeg har sendt 2) en kort forklaring til forfatter{ … }en Jappe Nilssen – og håber det er indtaget i dagbladet. (Hvis De havde læst interviewet helt ud så vilde de seet at jeg»
Munchmuseet, MM N 3783.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Ikke datert. Se s. 1
«Kan Du bli med Autoen hidned – jeg sidder { … }hos Jappe – Vilde tale med Dig i Anledning Hagen og et Gaardkjøb»
Munchmuseet, MM T 153.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 23v
«Jappe»
Munchmuseet, MM T 2730.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se bl. 19r
«{G}HeibergHansen og Jappe – der står og snakker sammen – ved Du hva han sa?»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 30v
«Å – jeg er så ulykkelig – Jeg j så hva  …  skjønte noe var hændt – hun så medtat ud – Kom nærmere – jeg jeg skal si det – vil de love mig ikke si det til noen – Ja – Jappe – har fået delirium – – Sån har jeg sat i hele nat – ikke en blund – – Hvordan kom det –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 31r
«{ … }Hvor skal du hvisket jeg til Inge – til Åsgårdstrand – Ja – forat som tale m …  doctor til Jappe – Ja –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 31v
«Vi glante begge på hende me hatten Så se vi me engang – Jappe kommer op på dampskibet –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 31v
«Inge og Jappe gik nedunder – Da de kom op – sa Inge til mig id det er ikke De{d}lirium – bare nervøsitet –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 32r
«Vi sad hos KrohgsKrohg sat i Sofaen – Jappe lidt bag Rundt bordet vi andre – { … }Jappe ved siden a Fru Krohg»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 32r
«Spør hanJappe så får du nok svar –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 32v
«U{ … }f – Som ikke sier annet end ja og ammen – Hva    ja se – er Kristian hyggeli – Lille Jappe»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 32v
«Jappe sier nei –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 32v
«Sånt klut – Når jeg maler og trænger en malerfille – kommer jeg til at tænke på Jappe – slik en Malerfille  …  eren –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 32v
«Jappe var meget nervøs kunde jeg se mensad sa omtrent intet – så ned hele tiden – det var som han bare med nerverne nød hende som sad der ved siden – bare bevidstheden om at hun sad der lige ved siden a ham –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 33r
«Jeg foreslog hende at gå ned og se på billederne mine – Hun syntes de var udmærket sa{d}tte os in i stuen på hotellet forat vente på dampbåden – hun  …  det påfaldt mig svært at hvor hun var nervøs – snakket lite – var stadig ute på altanen forat se om dampbåden kom – jeg vidste hun ventet sine to børn – men Jappe var vel egentlig grunden –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 33v
«{ … }Fru Klein gik forbi – Hvordan var nu det – hun og Jappe dengangen – Ja han hun hadde sagt noe om dem – så vilde han dræpe hende – Vi hadde møie me at få tat rev fra ham revolveren jeg og fru Holmboe – han vilde ha den i lommen og følle fru Klein»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 33v
«Å – jeg tror i længden ikke på det – Ja lille Jappe kunde nok – han er jo aldeles gal»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 34r
«Jappe er ikke me sa hun da båten var nær bryggen –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 34v
«Pigen redde op i sidde sideværelset Jeg spurte på fransk om Jappe hadde været der sent – i går aftes –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 35r
«Jeg gik temmelig snart – hun ful{t}gte mig ut – Be Kristian sende lærredet sa hun – og si til lille lilJappe at han kommer imorgen –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 35r
«Det første jeg gjore da jeg kom til byen { … }iforgårs var at gå inom GrandKrohg så alene – jeg gik derbort og satte mig – Strax efter ser jeg Jappe – komme – han { … }så dårlig ut – { … }forgråt – oss»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 35v
«GraKrohg og Jappe sat i det …  e{ … }t G Hjørne af»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 35v
«Hvordan da – Jo han had vilde jo skyte dig – Jappe»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 36r
«s …  … ef etter en pike en kvinne – Jeg skulde ha morro af at vite hva de to har snakket sammen om – det kunne ligne – Krohg at omfavne Jappe – i røre{s}lse –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 37v
«Jo – de ser lit rød du og sveder endel – – Så de hadde omtrent det samme som Jappe – da – Jo men meget værre – jeg kunde ikke sove –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 37v
«M Udpå { … }formiddagen traf jeg så jeg Oda og Jappe – komme over gaden – Hun i sort kjole – yngre og penere end noensinde –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 37v
«Det er mærkeli Han ser fæl ut Jappe sa Michelsen – som jeg gik me –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 38r
«På kvældingen traf jeg Jappe – Jeg sk{ … }a reise med toget om en times tid – la os sidde og drikke et glas øl –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 38r
«Du Jappe sa han»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 39r
«den 1ste September traf jeg fru Holmboe …  og var sammen med hende i bod bodegaen { … }med Krogh …  og Oda og NilsenOda sad i mellem begge – Krohg var  …  nokså tilfreds – Jappe meget nervøs –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 39r
«den 1ste September traf jeg fru Holmboe …  og var sammen med hende i bod bodegaen { … }med Krogh …  og Oda og NilsenOda sad i mellem begge – Krohg var  …  nokså tilfreds – Jappe meget nervøs –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 40v
«KrohgOda og Jappe længer borte ved indgangen –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 40v
«Han Jeg hadde været sammen med Jappe igår – han hadde da spurt – { … }Blir Japp Først set på mig længe – som han imellem pleiet { … }når det var noe alvorligt – Blir Jæger længe i Byen? jeg ved ikke –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 41r
«– Han ser er vist ulykkelig Jappe sa jeg – Ja – Kjærlighed er slik –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 41r
«Ja man blir vakcineret – Jappe kom siden bort – mens efter at Krohg og Oda var gåt forat spise – Jeg var{ … }Jeg var f{ … }uld igår fortalte han – – nærmestog mest nervøs forresten – kom i fyllearresten – hadde hånet noen»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 41v
«Jeg Jeg går nedove‹r› gaden med Sommers{ … }childt – Jeg møder Oda og Jappe kjørende – sandsynligvis forat udover { … }Drammensveien –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 42v
«Jeg og Jappe og Bokken sidder i et kabinet på Grand – 2 flasker Champagne og frugt – lidt fulle – Bokken overgiven og – synger franske viser – Oppe i Jeg { … }bestilte værelse i hotel continental for mig og Jappe»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 42v
«Jeg og Jappe og Bokken sidder i et kabinet på Grand – 2 flasker Champagne og frugt – lidt fulle – Bokken overgiven og – synger franske viser – Oppe i Jeg { … }bestilte værelse i hotel continental for mig og Jappe»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 42v
«Jeg går i forveien Jappe og Bokken kjørte til hende –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 42v
«Jeg hadde vel sovet en time da Jappe kommer ind – Vil du ha { … }øl – nei tak – Sludder du skal – han sætter sig ved siden a sengen – sidder stille – Så siern pludselig – jeg { … }tror jeg blir gal – ser stift frem for sig.»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 43r
«En dag i ugen vi sidder på Grand fortæller Jappe mig – hun hadde været forfærdeli sjofel – I Åsgårdstrand hadde de været sammen om natten – Hun sier så – { … }jeg vil ikke dette med dig han spørger hvorfor»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 44v
«{ … }OdaKrohg, JappeMichelsen og { … }jeg på Grand»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 44v
«Jappe er stille – Oda og Krohg er hyggelie mot { … }hverandre – Krohg ser strålende ut –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 47r
«Der var Oda og Krohg og Jappef …  og fru Holmboe og Stang»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 49r
«Jeg gik lidt t … Jappe vilde gå jeg fulgte med ham – jeg fik hjerteklap ved { … }at høre hende nævne – vilde ikke at træffe hende da hun muligvis vilde se min bevægelse –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 50v
«Traf igår Jappe på gaden – ba mig gå ned i en bodega – han vilde fortælle mig noget – da vi går nedover ser jeg frøken Buhre på den andre side – hun går alene –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 50v
«I Bodegaen fortæller  … Jappe at – han hadde skrevet et brev hvor han sier han ikke længer holdt så a hende – han fortalte at i dag hadde ‹være› væmmeli mot ham – som sædvanlig – Sagt»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 51r
«Da vi { … }går opover gaden – { … }træffer vi Meilænder – har de set min søster spør { … }Jappe – Ja – det er fuld en{ … }ighed igjen –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 51r
«Jeg sier han bør skille sig sier JapJappe – Jeg liker meget bedre Holmbo end min søster – Vi sidder på Grand og træffer Holmbo og frue – begge forgrædte – { … }Fru Holmbo hadde ny hat – ern klædeli? spør hun.»
Munchmuseet, MM T 2800.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 13
«Der hørtes Spektakel i Hjørnet – Jappe h{ … }avde faldt af Stolen der han sad med Kr –»
Munchmuseet, MM T 2800.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 65
«Jeg lå i stærk Feber på det lille Hotelværelse – Af og til kom Fr L op – – {En}Jeg D havde lagt i 3 Dage da J N. kommer op og ser til mig»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 603 (PN 318).   Brev fra Edvard Munch til Julie Holmboe. Datert 15.5.1931. Se s. 1
«De har havt meget at kjempe med den senere tid men Jappes død ved jeg er særlig ondt»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 603 (PN 318).   Brev fra Edvard Munch til Julie Holmboe. Datert 15.5.1931. Se s. 1
«Jeg tror det må være Dem en stor trøst at døde kamp og smertefrit – Jeg har de sidste  …  10 dage mistet 4 af mine kjæreste venner og nærmeste – Af disse døde foruten Jappe osså min tante på Nordstrand smertefrit om hun end vel havde det vondt noget i forveien – Det To tyske venner hvoriblandt Ot maleren Otto Hettner som jeg i 40 år har stået nær døde under stor lidelse – Ligeledes»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 603 (PN 328).   Brev fra Edvard Munch til Thorolf Holmboe. Datert 1908. Se s. 1
«
Mange hjertelige Hilsener til Dig og Din Frue og Jappe»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 603 (PN 333).   Brev fra Edvard Munch til Thorolf Holmboe. Datert 23.12.1931. Se s. 1
«Tak tak for de gratulationer jeg fik til fødselsdagen og for blomster og fotografi af kjære Jappe»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 717).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 15.2.1909. Se s. 1
«Jeg husker jeg sa til alle jeg begriber ikke hvorfor man kaster sig over Jappe – han har jo ikke gjort annet end hva I alle har gjort – Det er da besynderlig sammenblanding af Årsag og Virkning –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 717).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 15.2.1909. Se s. 1
«Han er meget straffet hyler Folket – Han har syndet meget – Kast Stene! – De{t}n giver Nemesis – men den får man kjære Jappe, uten at Menneskerne behøver at rotte sig sammen og { … }straffe»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 728).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 12.4.1909. Se s. 1
« Jeg lå tilsengs da jeg fik Dit Brev – og da jeg så {s}Skriften holdt jeg følgende Tale til mig selv – Du berørte den Historie sidst i Dit Brev og Jappe vil svare – men jeg ved at jeg uden at læse Brevet kan svare ham – og her nedskriver jeg hva jeg bestemte mig på Forhaand at svare – det mens jeg lå i Sengen med Brevet i Hånden – Jeg sa: atter har Du  …  og skrevet og beklaget Dig – og det er»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 728).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 12.4.1909. Se s. 2
«dumt – Du har  …  sendt Jappe en bitte liten Farve af et stort Billede – og forlangt at han skal forstå Billedet af denne ene Farve –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 754).   Brev fra Edvard Munch til Walfrid Wasteson. Datert 13.3.1909. Se s. 1
« Jeg { … }overlader H‹errene›Jappe Nilss Kommentaren, Thiis og Ravensberg at hænge mine Billeder op – da jeg selv ikke kan være tilstede – Det er osså mit Ønske at ældre Billeder udstilles hvilket jeg meddelte Dem ‹under› Underhandlingerne –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 755).   Brev fra Edvard Munch til Walfrid Wasteson. Datert 12.4.1909. Se s. 2
«HrThiis og \Hr/Jappe Nilss Kommentaren vil vise Dem hvilke Billeder der bør sendes først –»
, .    av Edvard Munch. . Se s. 1
«Jeg syntes ikke om Jappes eller Thiises udtalelser i anledning den udmærkede forfatters artikeler –»