Referanse- og sitatpraksis

Referanse til det digitale arkivet

Vennligst bruk følgende referanse for å referere til det digitale arkivet:

Edvard Munchs tekster. Digitalt arkiv, publisert av Munchmuseet. https://www.emunch.no/ (dato for når nettsiden ble besøkt)

Referanse til eller sitat fra tekster

Ved referanse til eller sitat fra tekster i arkivet skal det brukes følgende form på kildereferansen:

«Inventarnummer, institusjon. Datering. Objekttype + evt. mottakers navn (dato for når nettsiden ble besøkt)»

F.eks. slik:

MM K 4362, Munchmuseet. Datert 20.06.1882. Brev fra Karen Bjølstad (2012-08-29)
MM N 737, Munchmuseet. Datert 08.01.1889. Brev til Karen Bjølstad (2012-08-29)
MM T 2734, Munchmuseet. Datert 1909–1911. Skissebok (2012-08-29)

Referanse til side eller blad

Referanse til side eller blad bør bruke faksimilens filnavn uten formatendelsen (f.eks. No-MM_N0737-01) fordi det gir en unik identifikasjon av siden/bladet. Dette finner man enten ved å peke på faksimilen (og skrive ned filnavnet som da blir vist), eller ved å høyreklikke og velge «lagre bilde» (man får da opp filnavnet og kan kopiere det). Sidetallene som man benytter til å bla fra side til side, genereres automatisk og bør derfor ikke brukes.