Om opphavsrett og bruk

Hvis du vil bruke materiale som du finner hos oss i en publikasjon (trykt eller digital), anbefaler vi at du først leser denne siden og at du deretter tar kontakt med oss. Generelt gjelder det at du fritt kan bruke materiale fra dette nettstedet til private, ikke-kommersielle formål. All annen bruk skal avtales skriftlig med Munchmuseet.

Hvis du siterer fra nettstedet, ønsker vi at du oppgir kilden. Retningslinjer for referanse- og sitatpraksis finner du her.

Opphavsrett til Munchs tekster og brev

Opphavsretten til Munchs tekster og brev opphørte 1. januar 2015, 70 år etter Munchs død. Munchs tekster og brev har derfor juridisk sett falt i det fri.

Opphavsrett til brev adressert til Munch

I Norge har avsendere av private brev opphavsrett til sine brev i 70 år. Deretter opphører opphavsretten; brevene faller i det fri. Alle brev adressert til Munch som er publisert i det digitale arkivet har enten falt i det fri eller opphavsrettspørsmål er avklart med avsender eller med avsenders arvinger.

Der hvor opphavsretten ikke er opphørt er gjengivelse av objektene, annet enn til privat, ikke-kommersiell bruk, ikke tillatt uten etter skriftlig avtale med eier av objektene og med innehaver av opphavsrett til objektene.

De fysiske objektene. Eierforhold

Munchs tekster er i hovedsak eid av Munchmuseet, men også av en rekke andre institusjoner og privatpersoner. Brevene adressert til Munch som er publisert i dette digitale arkivet inngår alle i Munch-samlingen, som er eid av Munchmuseet. Utover privat, ikke-kommersiell bruk er gjengivelse av objektene ikke tillatt uten etter skriftlig avtale med eier av objektene.

Transkripsjonene av Munchs egne tekster og av brev adressert til Munch

Munchmuseet har opphavsretten til transkripsjonene av tekstene. Utover privat, ikke-kommersiell bruk er gjengivelse av transkripsjonene ikke tillatt uten etter skriftlig avtale med museet.

Fotografiene av Munchs egne tekster og av brev adressert til Munch

Opphavsretten til fotografiene av tekstene ligger hos fotografen/eierinstitusjonen (ofte vil det være eierinstitusjonen selv som står for fotograferingen). Utover privat, ikke-kommersiell bruk er gjengivelse av fotografiene ikke tillatt uten etter skriftlig avtale med fotografen/eierinstitusjonen.

Munchmuseets egne fotografier er publisert under følgende lisens:
Creative Commons-lisens
Når annet ikke er uttrykkelig angitt i nettstedet er alle fotografier av Edvard Munchs tekster tatt av Munchmuseet og lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal Lisens.

Oversettelsene av Munchs tekster

Opphavsretten til oversettelsene av tekstene har Munchmuseet og oversetteren. Utover privat, ikke-kommersiell bruk er gjengivelse av oversettelsene ikke tillatt uten etter skriftlig avtale med Munchmuseet og oversetteren.

Apropos oversettelser

Munchmuseet ønsker at alle oversettelser skal foretas med utgangspunkt i Munchs originalspråklige tekster og tillater ikke oversettelser fra oversettelser. Ta kontakt med museet for fullstendige betingelser.

Øvrige tekster

Alle øvrige tekster publisert på dette nettstedet er – hvis ikke annet er angitt eksplisitt – produsert av eller for Munchmuseet. Opphavsretten til disse tekstene ligger hos Munchmuseet og forfatter (eller oversetter). Utover privat, ikke-kommersiell bruk er gjengivelse av tekstene ikke tillatt uten etter skriftlig avtale med Munchmuseet og forfatter (eller oversetter).