Om prosjektet

Munchmuseets prosjekt Edvard Munchs tekster ble satt i gang 1. august 2007 og første fase, Digitalt arkiv, ble lansert i januar 2011. Fase 2, Oversettelse av Munchs tekster, ble gjennomført 2011–2012 og innebar oversettelse til engelsk av et utvalg av Munchs kunstrelaterte tekster og litterære skisser. Fase tre, Korrespondanse til Munch, blir gjennomført i tidsrommet 2012–2015 og skal omfatte korrespondansen Munch mottok, i første omgang den som er i museets samling.

En samlet, kommentert publikasjon med Edvard Munchs (1863–1944) etterlatte skriftlige materiale har lenge vært etterlyst nasjonalt og internasjonalt. Munchmuseet ønsker å gjøre alle Munchs samlede brev, notater, utstillingslister, litterære tekster m.m. gratis tilgjengelige på internett i et fleksibelt, søkbart og forskningsbasert historisk-kritisk kildeskrift. Det digitale arkivet skal være brukervennlig både for skoleelever og andre interesserte, samtidig som det skal tilfredsstille forskeres krav til vitenskapelig nøyaktighet. Omfanget av Munchs tekster beregnes til ca. 13.000 sider og består av alt fra litterære dagbøker, brev og brevutkast til utstillingslister og notater. Munchmuseet eier ca. 90% av materialet. I tillegg kommer de 5839 brevene adressert til Munch som finnes i Munch-samlingen. Hvor mange brev adressert til Munch som eies av andre er ikke kjent.

Munchs tekster har et stort formidlings- og forskningspotensial. I motsetning til hos andre skrivende bildekunstnere, lar Munchs litterære produksjon seg vanskelig skille skarpt fra tekster av privat karakter. Majoriteten av Munchs tekster – litterære dagbøker og brev – inngår i hans retoriske vektlegging av en uatskillelig enhet mellom liv og bildekunst: Kunstnerens egne barndomsopplevelser og kjærlighetshistorier, vennskap og intriger danner et stadig referansegrunnlag i det mangfoldige tekstmaterialet. Når arkivet nå også kommer til å inneholde brevene som ble sendt til Munch, vil bildet av kunstneren kunne bli nyansert og utvidet enda mer.

Munchmuseet er svært takknemlige for at Munch-Ellingsen Gruppen på vegne av familien samtykket til publiseringen av Edvard Munchs tekster.

Prosjektet er finansiert med midler fra Norsk kulturråd, Institusjonen Fritt Ord, Kunstsamlingenes institutt for vitenskapelig forskning (KIVF), Utenriksdepartementet, Tate Modern og Oslo kommune ved Munchmuseet (MUM).