Foredrag og presentasjoner

Her finnes en oversikt over foredrag og presentasjoner holdt av prosjektmedarbeiderne. Noen av disse er tilgjengelige i fulltekst, se etter lenker i punktene nedenfor.

 • Bøe, Hilde 2011: «Munchmuseets digitalisering – fra Twitter til tekstarkiv». Foredrag på konferansen «Konsten On-line» i Gävleborg Länsmuseum, Gävle 27.–28.10.2011. Se presentasjonen på bambuser.se
 • Bøe, Hilde 2011: «Innganger til Edvard Munchs tekster – kommentar er formidling». Innlegg på Det norske språk- og litteraturselskaps seminar «Hvordan bringe leseren til teksten?» i Nasjonalbiblioteket, 26.05.2011. Les innlegg
 • Guleng, Mai Britt 2011: «Munch og gjentagelsen – i tekst og bilde». Offentlig foredrag i Munchmuseet, 24.03.2011
 • Bøe, Hilde 2010: «Tanker fra digitalt edisjonsfilologisk arbeid med Ibsen, Munch og bokselskap.no». Innlegg på møtet «På tide med Ibsen og Munchs skrifter online: Look to Kierkegaard, statsråden eller Universitetet i Oslo» i Polyteknisk Forening Kultur, onsdag 13.10.2010
 • Dybvik, Hilde 2010: «Edvard Munch som skrivende kunstner». Foredrag på Frogner Bok- og musikk-kafé, 20.03.10
 • Dybvik, Hilde 2010: «Hvite katter og poetisk refleksjon. En inngang til Munchs tekster». Offentlig foredrag i Munchmuseet, 07.03.2010
 • Haugsland, Åshild 2010: «Edvard Munch mellom Ibsen og frøken L. på Grand». Offentlig foredrag i Munchmuseet, 14.03.2010
 • Thue, Sivert 2010: «Also sprach Elisabeth Förster Nietzsche – Munch og Weimars førstedame». Kunstforum nr. 1, 2010. Les artikkel
 • Dybvik, Hilde 2009: «Edvard Munch både malte og skrev». Foredrag i Ullern historielag, Oslo, 11.11.2009
 • Dybvik, Hilde 2009: «Edvard Munch som skjønnlitterær forfatter». Offentlig foredrag i Munchmuseet, 01.11.2009
 • Dybvik, Hilde 2009: «Edvard Munchs tekster». Foredrag på Ullevål Hageby seniorsenter, Oslo, 23.10.2009
 • Thue, Sivert 2009: «Munch i Weimar – Also sprach Elisabeth Förster Nietzsche». Offentlig foredrag i Munchmuseet, 18.10.2009
 • Dybvik, Hilde 2009: «Edvard Munchs tekster». Foredrag i Utdanningsforbundet, Oslo, 07.10.2009
 • Guleng, Mai Britt 2009: «Recollection and Imagination in Edvard Munch's Artistic Practice». Foredrag 18. september 2009 på Mind and Matter – Nordisk konferanse for kunsthistorie (Nordik), Universitetet i Jyväskylä, Finland, 17.–19. september 2009
 • Bøe, Hilde 2009: «eMunch.no – om tekniske og praktiske løsninger i arbeidet med et digitalt arkiv for Edvard Munchs tekster». Foredrag 12.09.2009 ved Nordisk Nettverk for Edisjonsfilologers konferanse «Tryckta och elektroniska utgåvor. Erfarenhet, planering och teknik i förändring», Helsingfors, Finland, 11.–13.09.2009. Les foredrag
 • Dybvik, Hilde 2009: «Munchs tekster – emunch.no». Foredrag i Statistisk sentralbyrå, Oslo, 18.05.2009
 • Guleng, Mai Britt 2009: «Erindring og glemsel». Foredrag holdt ved seminaret Edvard Munch – ny forskning 18.04.2009 på Nasjonalgalleriet. Seminaret er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo, og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
 • Thue, Sivert 2009: «Munchs Alfa og Omega». Offentlig foredrag i Munchmuseet, 15.03.2009
 • Dybvik, Hilde 2009: «'Jeg har jo hundrede gange sagt dig det'. Retorikk i Munchs tekster. Et kåseri». Offentlig foredrag i Munchmuseet, 08.03.2009
 • Dybvik, Hilde & Sivert Thue 2009: «Munchs tekster – emunch.no». Presentasjon av prosjektet på Utviklingsdagen i regi av UKE, Oslo kommune, 06.02.2009
 • Dybvik, Hilde 2008: «Møte med Munchs tekster». Foredrag i Nittedal Kunstforening, Nittedal, 31.11.2008
 • Thue, Sivert 2008: «Kunsten å være annerledes – Edvard Munch og Tysklands beste menn». Offentlig foredrag i Munchmuseet, 16.11.2008
 • Guleng, Mai Britt 2008: «Memory and Oblivion. The Written Material of Edvard Munch». Foredrag i Munch Symposium, Scandinavia House, New York, 14.11.2008
 • Dybvik, Hilde 2008: «Møte med Munchs tekster». Foredrag i Ullevål og Blindern Pensjonistforening, Oslo, 13.11.2008
 • Bøe, Hilde 2008: «Building an Edvard Munch website». Foredrag holdt ved Text Encoding Initiatives medlemsmøte, London, 07.11.2008. Les foredrag. Se abstract
 • Dybvik, Hilde 2008: «'Du må begribe hvad jeg er – det mest oprevede menneske som kanske findes'. Refleksjoner rundt publiseringen av Munchs tekster på internett». Offentlig foredrag i Munchmuseet, 02.11.2008
 • Bøe, Hilde 2008: «eMunch. Edvard Munchs tekster på internett». Offentlig foredrag i Munchmuseet, 26.10.2008. Les foredrag
 • Dybvik, Hilde 2008: «Munchs tekster – et kåseri». Offentlig foredrag i Munchmuseet, 02.03.2008
 • Thue, Sivert 2008: «Døden som skikkelse i Munchs kunst». Offentlig foredrag i Munchmuseet, 27.01.2008. Senere publisert i Minerva nr. 3 2008 under tittelen «Døden som skikkelse i Munchs kunst – Inspirerende tyske skjeletter»