Om Munch-samlingen

Omfanget av materialet etter Edvard Munch beregnes til ca. 13.000 sider tekst og består av alt fra litterære dagbøker, brev og brevutkast til utstillingslister og notater. Munchmuseet eier ca. 90% av dette materialet og alt inngår i museets samling. I Munch-samlingen inngår i tillegg 5839 brev adressert til Munch. Antallet sider her beregnes til ca. 20.000. Hvor mange brev adressert til Munch som eies av andre er ikke kjent.

Samlingens signaturer kalles inventarnummer, og et nummer innledes med MM for Munchmuseet og en eller to initialer:

  • MM G for objekter som er grafiske arbeid
  • MM I for inventar og varia
  • MM K for brev adressert til Munch
  • MM M for objekter som er malerier (bare med som illustrasjoner i det digitale arkivet)
  • MM N for løse tekster (brev og notater)
  • MM T for tegninger, notat- og skissebøker
  • MM UT for utgitte tekster
  • PN for privateide objekter (det vil si objekter som ikke er eid av Munchmuseet). Når disse eies av institusjoner har de også signatur fra eierinstitusjonen. Vi oppgir da både eierinstitusjonens signatur og museets eget inventarnummer (i parentes).

Her skal det gis en oversikt over den delen av samlingen som inngår i det digitale arkivet og med angivelse av hva som er tilgjengelig. Lakuner i nummerrekkefølgen kan forekomme. Denne oversikten vil bli oppdatert når nytt materiale legges ut.

Materiale som nedenfor er merket «ferdigstilt» er tilgjengelig som digital tekst og bilde. Materiale som er «under arbeid» er ikke tilgjengelig enda.

InitialNummerStatusBemerkning
MM G0201–03000 av 1 nr. ferdigstiltDette er grafiske arbeider med tekst. Øvrige grafiske arbeider inngår ikke i arkivet over Munchs tekster. Lakuner i nummerrekkefølgen kan forekomme.
0401–05000 av 3 nr. ferdigstilte
0501–06000 av 3 nr. ferdigstilte
0801–09001 av 1 nr. ferdigstilt
MM K0001–0100Under arbeidLakuner i nummerrekkefølgen kan forekomme.
0101–0200Under arbeid
0201–0300Under arbeid
0301–0400Under arbeid
0401–0500Under arbeid
0501–0600Under arbeid
0601–0700Under arbeid
0701–0800Under arbeid
0801–0900Under arbeid
0901–1000Under arbeid
1001–1100Under arbeid
1101–1200Under arbeid
1201–1300Under arbeid
1301–1400Under arbeid
1401–1500Under arbeid
1501–1600Under arbeid
1601–1700Under arbeid
1701–1800Under arbeid
1801–1900Under arbeid
1901–2000Under arbeid
2001–2100Under arbeid
2101–2200Under arbeid
2201–2300Under arbeid
2301–2400Under arbeid
2401–2500Under arbeid
2501–2600Under arbeid
2601–2700Under arbeid
2701–2800Under arbeid
2801–2900Under arbeid
2901–3000Under arbeid
3001–3100Under arbeid
3101–3200Under arbeid
3201–3300Under arbeid
3301–3400Under arbeid
3401–3500Under arbeid
3501–3600Under arbeid
3601–3700Under arbeid
3701–3800Under arbeid
3801–3900Under arbeid
3901–4000Under arbeid
4001–4100Under arbeid
4101–4200Under arbeid
4201–4300Under arbeid
4301–4400Under arbeid
4401–4500Under arbeid
4501–4600Under arbeid
4601–4700Under arbeid
4701–4800Under arbeid
4801–4900Under arbeid
4901–5000Under arbeid
5001–5100Under arbeid
5101–5200Under arbeid
5201–5300Under arbeid
5301–5400Under arbeid
5401–5500Under arbeid
5501–5600Under arbeid
5601–5700Under arbeid
5701–5800Under arbeid
5801–5853Under arbeid
MM N0001–0100FerdigstiltLakuner i nummerrekkefølgen kan forekomme.
0101–0200Ferdigstilt
0201–0300Ferdigstilt
0301–0400Ferdigstilt
0401–0500Ferdigstilt
0501–0600Ferdigstilt
0601–0700Ferdigstilt
0701–0800Ferdigstilt
0801–0900Ferdigstilt
0901–1000Ferdigstilt
1001–1100Ferdigstilt
1101–1200Ferdigstilt
1201–1300Ferdigstilt
1301–1400Ferdigstilt
1401–1500Ferdigstilt
1501–1600Ferdigstilt
1601–1700Ferdigstilt
1701–1800Ferdigstilt
1801–1900Ferdigstilt
1901–2000Ferdigstilt
2001–2100Ferdigstilt
2101–2200Ferdigstilt
2201–2300Ferdigstilt
2301–2400Ferdigstilt
2401–2500Ferdigstilt
2501–2600Ferdigstilt
2601–2700Ferdigstilt
2701–2800Ferdigstilt
2801–2900Ferdigstilt
2901–3000Ferdigstilt
3001–3100Ferdigstilt
3101–3200Ferdigstilt
3201–3300Ferdigstilt
3301–3400Ferdigstilt
3401–3500Ferdigstilt
3501–3600Ferdigstilt
3601–3700Ferdigstilt
3701–3800Ferdigstilt
MM T 0001–01001 av ?? nr. ferdigstilt Bare nummer med tekst er tatt med i oversikten her. Øvrige nummer inneholder bare tegninger. Lakuner i nummerrekkefølgen kan forekomme.
0101–020013 av 59 nr. ferdigstilt
0201–03000 av 43 nr. ferdigstilt
0301–04000 av 5 nr. ferdigstilt
0401–05000 av 1 nr. ferdigstilt
0501–06000 av 1 nr. ferdigstilt
0701–08000 av 2 nr. ferdigstilt
1001–11000 av 1 nr. ferdigstilt
1101–12000 av 1 nr. ferdigstilt
1201–13000 av 10 nr. ferdigstilt
1301–14000 av 5 nr. ferdigstilt
1401–15000 av 2 nr. ferdigstilt
1501–16000 av 1 nr. ferdigstilt
1601–17000 av 2 nr. ferdigstilt
1701–18000 av 1 nr. ferdigstilt
1801–19000 av 1 nr. ferdigstilt
1901–20000 av 3 nr. ferdigstilt
2001–21000 av 3 nr. ferdigstilt
2101–22000 av 16 nr. ferdigstilt
2201–23000 av 4 nr. ferdigstilt
2301–24001 av 1 nr. ferdigstilt
2401–25000 av 1 nr. ferdigstilt
2501–26001 av 7 nr. ferdigstilt
2601–27000 av 10 nr. ferdigstilt
2701–28007 av 73 nr. ferdigstilt
2801–29002 av 24 nr. ferdigstilt
2901–30004 av 16 nr. ferdigstilt
MM UT0001–01000 av 36 nr. ferdigstiltAlle er tilgjengelige i faksimilevisning, se Utgitte tekster.
PN0001–01002 av 99 nr. ferdigstiltDet ferdigstilte materialet er fra Nasjonalbiblioteket, se liste. Lakuner i nummerrekkefølgen kan forekomme.
0101–020014 av 100 nr. ferdigstilt
0201–030072 av 77 nr. ferdigstilt
0301–040028 av 75 nr. ferdigstilt
0401–05000 av 99 nr. ferdigstilt
0501–06000 av 100 nr. ferdigstilt
0601–07000 av 100 nr. ferdigstilt
0701–080071 av 83 nr. ferdigstilt
0801–09003 av 99 nr. ferdigstilt
0901–10006 av 97 nr. ferdigstilt
1001–11000 av 62 nr. ferdigstilt
1101–12002 av 100 nr. ferdigstilt
1201–13008 av 33 nr. ferdigstilt