Medarbeidere

Prosjektets faser

 • Fase 3: Korrespondanse til Munch. 2012–2015
 • Fase 2: Oversettelse av Munchs tekster. Oversettelse til engelsk av et utvalg av Munchs kunstrelaterte tekster og hans litterære skisser. 2011–2012
 • Fase 1: Digitalt arkiv. Munchs egne tekster. 2007–2011

Prosjektmedarbeidere

 • Prosjektleder (fase 3, del 2), edisjonsfilolog og teknisk redaktør Hilde Bøe, hilde.boe@munchmuseet.no
 • Prosjektleder (fase 3, del 1) Ute Kuhlemann Falck
 • Prosjektleder (fase 2) Ingebjørg Ydstie, Kulturetaten, Oslo kommune
 • Prosjektleder (fase 1) Mai Britt Guleng, Nasjonalmuseet
 • Forskningsassistent (fase 3) Inger Helene Solvin
 • Forskningsassistent (fase 3) Elin Kittelsen
 • Forskningsassistent (fase 3) Liv Kalveland
 • Sommervikar (fase 3) Johanne Jomisko De Figueiredo
 • Forskningsassistent (fase 3) Joanna Iranowska
 • Forskningsassistent (fase 1 og 2) Åshild Haugsland
 • Forskningsassistent (fase 1) Hilde Dybvik
 • Forskningsassistent (fase 1) Sivert Thue
 • Forskningsassistent (fase 1) Hans Martin Flaatten

Øvrige medarbeidere ved Munchmuseet

 • Førstekonservator for grafikk og tegning Ute Kuhlemann Falck
 • Forskningsbibliotekar Lasse Jacobsen, lasse.jacobsen@munchmuseet.no
 • Museumssekretær Karen Lerheim
 • Forskningsbibliotekar Inger Engan
 • Fotograf Halvor Bjørngård
 • Museumslektor Sivert Thue
 • Pensjonert førstekonservator Gerd Woll
 • Frida Gjerdrum
 • Frida Tank
 • Kari Steen
 • Sissel Biørnstad

Faglig råd

Fase 3

 • Hilde Bøe
 • Øyvind Eide
 • Ute Kuhlemann Falck
 • Narve Fulsås
 • Mai Britt Guleng
 • Åshild Haugsland
 • Ingebjørg Ydstie

Fase 1

Øvrige bidragsytere

 • Richard Davis, Transcribe Bentham (tekniske råd og hjelp)
 • Øyvind Eide (tekniske råd og hjelp)
 • Luce Hinsch (oversetter)
 • Martin Holmes (tekniske råd og hjelp)
 • Arne Haaje, Dr Linux (teknisk hjelp og wiki-oppsett)
 • Christian Janss (artikkelforfatter, tyskfilolog)
 • Francesca M. Nichols (oversetter)
 • Vemund Olstad (tekniske råd og hjelp)
 • Christian-Emil Ore (tekniske råd)
 • Espen Ore (tekniske råd og hjelp)
 • Ben Parish, Transcribe Bentham (tekniske råd og hjelp)
 • Barbara Schön (tysk korrektur)
 • Henninge M. Solberg (artikkelforfatter, franskfilolog og oversetter)
 • Eivor Finset Spilling (tekstkoding)
 • Sibylle Söring (artikkelforfatter, tysk korrektur og oversetter)
 • Ellen Wiger (oversetter)