Om nettstedet

Nettstedet https://www.emunch.no/ er utviklet ved Munchmuseet. Det er et digitalt arkiv med materiale hentet fra Munch-samlingen i Munchmuseet. Hovedsakelig består innholdet av tekster skrevet av Edvard Munch og brev til og fra Edvard Munch. Nettstedet er bygget opp ved hjelp av prosjektmidler og egeninnsats over en årrekke.

Munchs egne tekster – unntatt brev – er plassert under overskriften «Munchs tekster» i den fiolette menyen. Brev til og fra Munch er plassert under overskriften «Munchs korrespondanse» i den sjøgrønne menyen. Tekstene presenteres ved hjelp av faksimiler av manuskriptene, dvs. digitale fotografier, og kodede transkripsjoner. Transkripsjonene blir gjengitt diplomatarisk. Det innebærer at ortografien i teksten gjengis så nøyaktig som mulig, slik at alle feilstavinger, overstrykninger og linjeskift tas med slik de opprinnelig ble skrevet. For å gjøre tekstene maskinelt lesbare, er de kodet med hensyn til bl.a. tekststruktur, navn, sted og dato.

Nettstedet inneholder også materiale utarbeidet ved museet. Dette materialet er todelt. Delen i den røde menyen er merket «Ressurser» og inneholder person- og institusjonsomtaler, sakkommentarer til tekstene, artikler om relevante emner, skoleoppgaver for grunnskolens 5.–7. trinn og for videregående skole, samt den engelske utgaven (se nedenfor), en fransk samleside med Munchs egne brev og tekster på fransk, franske brev adressert til Munch i tillegg til oversettelser av et utvalg av Munchs tekster til fransk, en tysk samleside med Munchs egne brev og tekster på tysk og tyske brev adressert til Munch. Den siste delen, i den oransje menyen, heter «Om arkivet». Den inneholder bl.a. informasjon om nettstedet, om prosjektet som ligger til grunn for nettstedets innhold, om retningslinjer i arbeidet og om samlingen i Munchmuseet.

Den engelske utgaven (https://www.emunch.no/english.xhtml) innholder et oversatt utvalg på omlag 1100 manuskripsider fra Munchs tekster. Utvalget er konsentrert rundt Munchs litterære skisser, hans dagboksnotater og hans tekster om kunst. I tillegg til oversettelsene inneholder utgaven bl.a. relevant sekundærlitteratur, artikler, kommentarapparat og informasjon om nettstedet og om prosjektet som lå til grunn for det digitale arkivet.

I tillegg hadde vi en wiki for frivillig arbeid med korrekturlesing og koding av korrespondansen adressert til Munch. Wikien ble bygget på MediaWiki-programvaren med Transcribe Benthams transkripsjonsbenk som forbilde. I wikien fantes det kom-i-gang-hjelp, liste over avsendere, lister over brevene fra de enkelte avsenderne, samt verktøy og retningslinjer for korrekturlesing og koding.

Send oss gjerne tilbakemelding.

Ikoner i nettstedet

De fire delene er fargekodet i henholdsvis fiolett, sjøgrønt, rødt og oransje. Fargene er brukt for å gjøre det tydelig hva slags materiale man til enhver tid befatter seg med. I tillegg til menyene går fargene igjen i skillestreker og ikoner. Her er en oversikt over ikonene og hva de indikerer:

 • kunstverk
 • notat- eller skissebok
 • Munchs øvrige tekster
 • brev og brevutkast fra Munch
 • brev til Munch
 • person
 • institusjon
 • kommentar
 • artikkel
 • om arkivet
 • film
 • lydfil
 • ekstern ressurs
 • vis som liste
 • vis med bilder
 • forklaring av detaljene i visningen av teksten
 • note med opplysninger om museumsobjektet
 • kommentarikon brukt i løpende tekst
 • vis eller last ned den underliggende xml-filen
 • hybridvisning
 • lesevisning
 • faksimilevisning
 • skriv ut side
 • skriv ut hele teksten

Nedenfor finner du forklaring av visningstypene.

Hybridvisning – bilde og tekst

Denne visningen er tilgjengelig for ferdigstilt materiale. – Hybridvisning betyr at man ser et bilde av museumsobjektet parallelt med den transkriberte teksten. Ved å klikke på bildet åpner man det i en større versjon (NB: Bildet kan være stort!). Man kan bla fra side til side ved hjelp av sidetallsknappene ovenfor bilde og tekst.

Ved å klikke på det blå spørsmålstegn-ikonet får man fram en boks med forklaring av tegn og farger i visningen av teksten. Boksen lukkes ved å klikke på krysset i øvre, høyre hjørne. Forklaringen kan skrives ut separat, se lenke nederst i boksen.

Når man klikker på det grå og svarte XML-ikonet i øvre høyre hjørne åpner man XML-filen til den siden man leser. For å laste ned XML-filen (dvs. lagre den lokalt hos seg selv) høyreklikker man på ikonet.

Lesevisning – bare tekst

Denne visningen er tilgjengelig for ferdigstilt materiale. – Dette er en ren lesevisning, som bare inneholder den transkriberte teksten. Alle sidene vises løpende etter hverandre. Visningen er dermed et godt utgangspunkt for å skrive ut teksten.

Ved å klikke på det blå spørsmålstegn-ikonet får man fram en boks med forklaring av tegn og farger i visningen av teksten. Boksen lukkes ved å klikke på krysset i øvre, høyre hjørne. Forklaringen kan skrives ut separat, se lenke nederst i boksen.

Faksimilevisning – bare bilde

Denne visningen er tilgjengelig for ferdigstilt materiale. Objekter hvor teksten ikke er ferdigstilt (dvs. ferdig kodet og korrekturlest), er bare tilgjengelige i denne visningen. – I faksimilevisningen kan man se nærmere på bildene av museumsobjektene, men her er det ingen tekst ved siden av. Også her kan man åpne bildet i en større versjon ved å klikke på det (NB: Bildet kan være stort!). Man kan bla fra side til side ved hjelp av sidetallsknappene ovenfor bilde og tekst.

Vis som liste med bilder

Alle lister (med et par unntak) som kan velges fra menyene, det være seg lister over tekster eller ressursmateriale, har liste med bilder av museumsobjektene (tekstene) som standardvisning.

Vis som liste uten bilder

Der listene blir spesielt lange (brev og notater), har vi laget en visning uten bilder av museumsobjektene (tekstene) som standard visning, for å lette innlastingen av sidene.

Søk

Ved hjelp av søkeboksen øverst til høyre på forsiden kan du fritekstsøke i de ferdigstilte tekstene. Hvis du kjenner inventarnummeret kan du bruke det som søkeord, f.eks. N 3456, se nærmere forklaring på søkeresultatsiden. Du kan trunkere søkene slik: Søk på skri* vil f.eks. gi treff på både 'skrik' og 'skrig', men også 'skrigende', dvs. hele ordet uansett antall tegn. Søk på skri? vil derimot bare gi treff på f.eks. 'skrik' og 'skrig'. '?' betyr altså ett (eller ingen) tegn.

Etterhvert vil det komme en egen side for avansert søk. Der vil det bli mulig å gjøre strukturerte søk i hele nettstedet.

Utvikling og drift

Nettstedet blir vedlikeholdt av og videreutvikles ved Munchmuseet. Det ble utviklet av prosjektet Edvard Munchs tekster ved museet.

Det grafiske designet ble utviklet av Grafisk Form og Markus Design i samarbeid med prosjektet Edvard Munchs tekster.

Nettstedet driftes av Dr Linux.

ARKIV Nettstedet er oppdatert | ARCHIVE The website has been updated

21.11 2016

14. publisering av ferdige brev Vi har lagt ut 569 brev til Munch fra 161 nye avsendere. Til sammen er nå 3806 brev til Munch fra 785 forskjellige avsendere tilgjengelige, se liste over brevene.

29.4 2016

13. publisering av ferdige brev Vi har lagt ut 161 brev til Munch fra 32 nye avsendere. Til sammen er nå 3237 brev til Munch fra 277 forskjellige avsendere tilgjengelige, se liste over brevene.

15.12 2015

12. publisering av ferdige brev Vi har lagt ut 499 brev til Munch fra 35 nye avsendere. Til sammen er nå 3076 brev til Munch fra 245 forskjellige avsendere tilgjengelige, se liste over brevene.

Digitalisering av korrespondansen Ut 2015 arbeider museets prosjektgruppe med digitalisering av korrespondansen til Edvard Munch. Korrespondansen blir nå lagt ut i form av digitale fotografier og transkripsjoner i wikien. Der skal transkripsjonene korrekturleses og kodes av frivillige. Her i det digitale arkivet blir alle registrerte avsendere (med lister over brevene de sendte til Munch) etter hvert tilgjengelig. Arbeidet med skanning av originalbrev og OCR-lesing av transkripsjoner er nå ferdig. Identifisering av avsendere og avklaring av opphavsrett samt publisering av ferdigstilte transkripsjoner i det digitale arkivet vil pågå ut 2015.

Ny organisering i nettstedet! Siden vi nå inkluderer brevene adressert til Munch har vi reorganisert nettstedet. Den nye sjøgrønne menyen skal inneholde all korrespondanse, med andre ord både brevene Munch sendte og de han mottok. Munchs øvrige tekster kommer fortsatt til å ligge i den fiolette menyen.

Fritt Ord og Norsk kulturråd støtter prosjektet Vi er svært glade for støtten fra Fritt Ord og Norsk kulturråd. Uten den hadde det vært svært vanskelig å gjennomføre et prosjekt av denne størrelsen.

15.11 2015

11. publisering av ferdige brev Vi har lagt ut 508 brev til Munch fra 31 nye avsendere. Til sammen er nå 2577 brev til Munch fra 210 forskjellige avsendere tilgjengelige, se liste over brevene.

15.10 2015

10. publisering av ferdige brev Vi har lagt ut 447 brev til Munch fra 11 nye avsendere. Til sammen er nå 2069 brev til Munch fra 179 forskjellige avsendere tilgjengelige, se liste over brevene.

15.9 2015

9. publisering av ferdige brev Vi har lagt ut 145 brev til Munch fra 9 nye avsendere. Til sammen er nå 1622 brev til Munch fra 168 forskjellige avsendere tilgjengelige, se liste over brevene.

15.6 2015

8. publisering av ferdige brev Vi har lagt ut 252 brev til Munch fra 7 nye avsendere. Til sammen er nå 1477 brev til Munch fra 159 forskjellige avsendere tilgjengelige, se liste over brevene.

15.5 2015

7. publisering av ferdige brev Vi har lagt ut 157 brev til Munch fra 28 nye avsendere. Til sammen er nå 1225 brev til Munch fra 152 forskjellige avsendere tilgjengelige, se liste over brevene.

15.4 2015

6. publisering av ferdige brev Vi har lagt ut 190 brev til Munch fra 35 nye avsendere. Til sammen er nå 1068 brev til Munch fra 124 forskjellige avsendere tilgjengelige, se liste over brevene.

15.3 2015

5. publisering av ferdige brev Vi har lagt ut 64 brev til Munch fra 3 nye avsendere. Til sammen er nå 875 brev til Munch fra 89 forskjellige avsendere tilgjengelige, se liste over brevene.

15.2 2015

4. publisering av ferdige brev Vi har lagt ut 264 brev til Munch fra 10 nye avsendere. Til sammen er nå 811 brev til Munch fra 86 forskjellige avsendere tilgjengelige, se liste over brevene.

15.12 2014

3. publisering av ferdige brev Vi har lagt ut 218 brev til Munch fra 10 nye avsendere. Til sammen er nå 545 brev til Munch fra 76 forskjellige avsendere tilgjengelige, se liste over brevene.

15.11 2014

2. publisering av ferdige brev Vi har lagt ut 111 brev til Munch fra 15 nye avsendere. Til sammen er nå 335 brev til Munch fra 66 forskjellige avsendere tilgjengelige, se liste over brevene.

15.9 2014

1. publisering av ferdige brev Vi har nå lagt ut 224 ferdigstilte brev til Munch fra 51 forskjellige avsendere, se liste over brevene.

13.6 2013

Det er endelig blitt mulig å trunkere søk! Søk på skri* vil f.eks. gi treff på både 'skrik' og 'skrig', men også 'skrigende', dvs. hele ordet uansett antall tegn. Søk på skri? vil derimot bare gi treff på f.eks. 'skrik' og 'skrig'. '?' betyr altså ett (eller ingen) tegn. Trunkering er tilgjengelig både i det norske søket og i det engelske søket.

In English: We've finally added truncated searching! A search for skri* returns hits on both 'skrik' and 'skrig', but also 'skrigende', i.e. all words beginning with skri. A search for skri? on the other hand only returns 'skrik' and 'skrig', i.e. '?' means zero or one character. Truncated searching is available in both the English and the Norwegian searches.

07.10 2012

Norsk kulturråd støtter neste prosjektfase: Vi er svært glade for at Norsk kulturråd har sagt ja til å støtte neste prosjektfase. De tre kommende årene skal museets prosjektgruppe arbeide med digitalisering av korrespondansen til Edvard Munch. Korrespondansen kommer til å bli publisert her på emunch.no, og det blir da mulig å lese brevvekslinger mellom Munch og hans familie, venner, forretningsforbindelser m.fl.

Ved siden av den store utvidelsen av nettstedet, som den engelske oversettelsen innebærer (jf. nedenfor), er det blitt gjort en rekke mindre oppdateringer i form av forbedringer i og rettelser av visninger, bl.a. er person- og institusjonsomtalene samt kommentarvisningene utvidet med (flere) illustrasjoner. Det er lagt til noe mer stoff under artikler og filmer, og flere ferdigstilte Munch-tekster er publisert.

In English: It is with great pleasure that we now present an English edition of an extensive selection of Munch's writings. A total of 67 of the museum’s archive objects are presented in the English edition. Together they contain approximately 1100 manuscript pages, which are translated into English and equipped with a browser page, annotated comments and related articles. In addition, guidelines for the digital publication of Munch's writings and other background material for the website have been translated.

11.05 2012

Visningen av en person eller en institusjon er endret. Listen over tekster hvor personen/institusjonen er omtalt, er utvidet med objekttype, mottaker (hvis teksten er et brev eller et brevutkast) og datering samt utdrag fra teksten.

In English: In the presentation of a person or an institution the list showing which objects include references to the person or the institution has been modified to include details about type of object, recipient (where the object is a letter or a letter draft), date, as well as a quote from the text in the object.

12.12 2011 Vi feirer Munchs fødselsdag!

En side som samler filmer og opplesninger er lagt ut. Den inneholder også mange lenker til både Munchs egne tekster og til annet materiale i nettstedet. Opplesninger på engelsk er lagt til i den engelske startsiden.

Søk er forbedret: Det er nå mulig å søke på ord som inneholder særnorske bokstaver som 'æ', 'ø' og 'å' samt andre bokstaver med aksenter. Det forekommer ikke lenger dupliserte treff. Det går nå an å søke etter inventarnummer, f.eks. 'N 144'. I tillegg er visningen av søkeresultatene forbedret og blir nå fordelt over flere sider.

«Edvard Munchs seiersgang: Dekorasjonsutkast i 'halv' størrelse», en artikkel om Munchs aulautkast er lagt til i det digitale arkivet. Les artikkelen

In English: A page listing videos and readings (in Norwegian) has now been published. Alongside videos and readings the page also contains links to related Munch texts and other material in the website. Readings in English are added to the English Start Page.

Search is improved: It is now possible to search for words with Norwegian characters like 'æ', 'ø' and 'å' and also for other characters with accents. There are no longer duplicate hits in the search results. It is now possible to search for inventory numbers, e.g. 'N 144'. The presentation of the search results has been improved, and paging of the results is implemented.

«Edvard Munchs seiersgang: Dekorasjonsutkast i 'halv' størrelse», an article (in Norwegian) about Munch's sketches for the University of Oslo's aula has been added to the digital archive. Read the article

12.05 2011

300 inventarnumre er blitt ferdigstilt og lagt ut siden forrige oppdatering. Arkivet inneholder nå 2858 ferdigstilte objekter, og 733 objekter er under arbeid og tilgjengelig bare i faksimilevisning. Det er laget en liste over alle andre institusjoner som eier Munch-tekster. Nasjonalbibliotekets 204 Munch-brev er samlet på en egen side, som er tilgjengelig fra oversikten over eierinstitusjoner.

In English: 300 text objects have been completed and added to the digital archive since the last update. The archive now contains 2858 completed text objects. An additional 733 text objects have not yet been completed and are therefore available in facsimile view only. A page listing all proprietor institutions (aside from the Munch Museum), has been created. The 204 letters which are owned by the National Library, are accessible via a link on the proprietor owners page.

31.03 2011

Flere tekster av Munch er blitt ferdigstilt og lagt ut etter lanseringen. Flere opplysninger om objektene er nå tilgjengelige i listene, og en enkel manuskriptbeskrivelse av objektene er lagt til i visningene. Utdrag fra tekstene er nå tilgjengelig i flere av listene, f.eks. i listen over notater. Bilder er inkludert flere steder, bla. i listen over skisse- og notatbøker og i presentasjonen av personer. Flere artikler er lagt ut, les f.eks. om Edvard Munch som brevskriver. Retningslinjer for arbeidet med Munchs tekster på tysk er lagt til både på norsk og tysk. XML-filene til hver eneste ferdigstilte manuskriptside er tilgjengelige via XML-ikonet som er inkludert i visningene av tekstene.

In English: Many more of Munch's texts have been completed and published since the launch. The lists of texts now contain more information about the objects, and a brief description of content has been added to the various text views. An excerpt from the text itself is now included in some of the lists, see e.g. the list of notes. Illustrations and facsimiles are included several places, see e.g. the list of sketchbooks and notebooks and the presentation of persons. New articles have also been added to the website (only in Norwegian so far). Guidelines for the transcription of Munch's texts in German are now available in Norwegian and German. The XML file is now available for every single manuscript page, look for the XML icon in the right corner of the text box.