Henri Matisse til Edvard Munch

Lytt til Henri Matisses hilsen til Munch på fødselsdagen i 1933. Lest av Lasse Jacobsen. Henri Matisse til Edvard Munch via Tidens tegn, kopi på Munchmuseet. Original i Nasjonalbibliotekets håndskriftsamling Ms.fol. 4279: A, datert 01.12.1933.

.