Munchmuseet, MM K 735

MM K 735, Munchmuseet. Datert 12.02.1914. Brev fra Paul Ingebretsen.
Filologisk kommentar: På vegne av Rasmus Meyer.