Munchmuseet, MM K 1066

MM K 1066, Munchmuseet. Datert 30.05.1908. Brev fra Christian Skredsvig.