Munchmuseet, MM K 1357

MM K 1357, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Christiania Bank og Kreditkasse.