Munchmuseet, MM K 1622

MM K 1622, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Broström.