Munchmuseet, MM K 1762

MM K 1762, Munchmuseet. Datert 31.03.[????]. Brev fra Frederick Delius.