Munchmuseet, MM K 1767

MM K 1767, Munchmuseet. Datert [??].10.1903. Brev fra Frederick Delius.