Munchmuseet, MM K 1772

MM K 1772, Munchmuseet. Datert 23.02.[????]. Brev fra Frederick Delius.