Munchmuseet, MM K 1784

MM K 1784, Munchmuseet. Datert 13.10.1920. Brev fra Frederick Delius.