Munchmuseet, MM K 1788

MM K 1788, Munchmuseet. Datert 31.11.1926. Brev fra Jelka Delius.