Munchmuseet, MM K 1791

MM K 1791, Munchmuseet. Datert 02.02.1929. Brev fra Jelka Delius.