Munchmuseet, MM K 1904

MM K 1904, Munchmuseet. Datert 20.11.1898. Brev fra Vittorio Pica.