Munchmuseet, MM K 2061

MM K 2061, Munchmuseet. Datert 31.01.1920. Brev fra Anton Brünings.