Munchmuseet, MM K 3138

MM K 3138, Munchmuseet. Datert 30.07.1908. Brev fra Jos. Aug. Beringer.
Filologisk kommentar: Adressert til Gustav Schiefler, sannsynligvis videresendt til Munch av denne.