Munchmuseet, MM K 3785

MM K 3785, Munchmuseet. Datert 19.01.1906. Brev fra Robert Grossmeier.