Munchmuseet, MM K 4665

MM K 4665, Munchmuseet. Datert [??].04.1922. Brev fra Karen Bjølstad.