Munchmuseet, MM K 4976

MM K 4976, Munchmuseet. Datert 21.05.1878. Brev fra Christian Munch.