Munchmuseet, MM K 5342

MM K 5342, Munchmuseet. Datert 01.09.1917. Brev fra Fr. Sudmann, Fr. Sudmann Farve-Materialvarhandel.