Munchmuseet, MM K 5388

MM K 5388, Munchmuseet. Datert 03.09.1926. Brev fra Alf Bjercke Farvehandel og Fernissfabrikk.