Munchmuseet, MM K 5430

MM K 5430, Munchmuseet. Datert 03.05.1915. Brev fra Alf Bjercke Farvehandel og Fernissfabrikk.