Munchmuseet, MM K 5436

MM K 5436, Munchmuseet. Datert 12.01.1918. Brev fra Fr. Sudmann, Fr. Sudmann Farve-Materialvarhandel.