Munchmuseet, MM K 5438

MM K 5438, Munchmuseet. Datert 06.09.1917. Brev fra Fr. Sudmann, Fr. Sudmann Farve-Materialvarhandel.