Munchmuseet, MM N 33

MM N 33, Munchmuseet. Datert 1928–1929. Notat.
Filologisk kommentar: Håndskrevet manuskript på 3 sider, og 3 sider trykte korrekturark med påførte korrigeringer.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 33, s. 1
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 33, s. 2
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 33, s. 3
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 33, s. 4
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 33, s. 5
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 33, s. 6