Munchmuseet, MM N 529

MM N 529, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Arnstein Arneberg.
Filologisk kommentar: Skrivemaskinkopier med håndskrevne rettelser.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 529 bl. 1r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 529 bl. 2r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 529 bl. 3r