Munchmuseet, MM N 2651

MM N 2651, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Selma Harden.
Filologisk kommentar: Blåkopi. Tydeliggjøringer og endringer med svart penn.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2651 bl. 1r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2651 bl. 1v