Munchmuseet, MM N 3695

MM N 3695, Munchmuseet. Ikke datert. Varia.
Filologisk kommentar: Påskrift i Zola's «Nana».

No-MM_N3695-0000-R
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3695 bl. 1r