Munchmuseet, MM N 3721

MM N 3721, Munchmuseet. Datert 11.1907. Notat.
Filologisk kommentar: Samme fysiske objekt som MM K 3640. Brevet er datert 24.11.1907, så notatet må være senere.