Munchmuseet, MM N 3728

MM N 3728, Munchmuseet. Datert 10.1931. Notat.
Filologisk kommentar: Samme fysiske objekt som MM K 4220. Brevet er datert 8.10.1931, så notatet må være senere.