Munchmuseet, MM N 3729

MM N 3729, Munchmuseet. Datert 12.1906. Notat.
Filologisk kommentar: Samme fysiske objekt som MM K 4327. Brevet er datert 6.12.1906, så notatet må være senere.