Munchmuseet, MM N 3736

MM N 3736, Munchmuseet. Datert 1943. Notat.
Filologisk kommentar: Dette er ifølge Inger Munch Edvard Munchs avskrift av Karen Bjølstads opptegnelse om Sophie Munchs død slik opptegnelsen ble trykket i bladet til "Kristelig forening for unge kvinner" (KFUK) i krigsårene.