Munchmuseet, MM N 3758

MM N 3758, Munchmuseet. Datert 1.1918. Notat.
Filologisk kommentar: Samme fysiske objekt som MM K 5436. Brevet er datert 12.1.1918, så notatet må være senere.