Munchmuseet, MM UT 12

MM UT 12, Munchmuseet. Datert 13.3.1928. Utgitt tekst.
Filologisk kommentar: Diriks tilhører vårbrytningen i vår kunst. – I: Dagbladet. – 13.3 (1928).

Creative Commons-lisens Munchmuseet UT 12, s. 1