Nasjonalbiblioteket, Brevs. 48 (PN 192)

Brevs. 48 (PN 192), Nasjonalbiblioteket. Datert 1912. Brev til Fridtjof Nansen