Munchmuseet, MM K 1218

MM K 1218, Munchmuseet. Datert 01.10.1894. Brev fra Karl Wefring, Kristiania Folkebank.