Munchmuseet, MM K 1924

MM K 1924, Munchmuseet. Datert 16.04.1894 . Brev fra Stanisław Przybyszewski.