Munchmuseet, MM K 3659

MM K 3659, Munchmuseet. Datert 22.04.1914 . Brev fra Fritz Gurlitt.